Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicații recente - Rapoartele Eurydice privind învățământul                                                                                                 
 În 2016 au fost lansate  mai multe rapoarte elaborate de Eyruduce  privind invatamintul.

Eurydice este o reţea europeană de informare în domeniul educaţiei. Ea a fost înfiinţată în 1980 cu un dublu scop: să promoveze schimburile de informaţii şi experienţe între decidenţii politici şi, mai general, să furnizeze informaţii tuturor celor implicaţi în domeniul educaţiei în Europa.Sistemele de taxe naţionale şi sprijin pentru studenţii din învăţământul superior european 2016/17=National student fee and support systems in European higher education. - 2016. - 74 p.
descarcati

Acest raport anual prezintă modul în care sistemele de taxe și susținere (inclusiv granturi și împrumuturi) lucrează în învățământul superior din Europa. În afară de furnizarea unei imagini de ansamblu comparative privind taxele și sprijinul financiar disponibil pentru studenții care își fac studiile la zi în 2015/16, acesta include, de asemenea, informații privind elementele principale ale sistemelor naționale de învățământ.

În special, publicația descrie gama de taxe percepute de la studenți și specifică categoriile de studenți care sunt obligați să plătească studiile și cele care pot fi scutite de aceste taxe. Totodată, lucrarea explică nivelurile de sprijin public disponibil sub formă de granturi și împrumuturi, precum și beneficiile fiscale și alocațiile familiale, după caz 
 
descarcati

Educația obligatorie în Europa=Compulsory Education in Europe/ Comisia Europeană,EACEA — Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură. -   2016. - 12 p.


Această publicație se concentrează pe durata învățământului/instruirii obligatorii în Europa. Sunt subliniate vârstele la care începe și este finisat învățământul și sunt diferențiate noțiunile de învățământ/instruire obligatorie cu program deplin si cu program redus. Informațiile sunt disponibile pentru 43 de sisteme educaționale europene, care acoperă 38 de țări participante la programul UE.Erasmus + 

Descarcati
Organizarea Timpului Scolar  în Europa. Educație Primara și medie generala - 2016/17=The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2016/17/Comisia Europeană,EACEA — Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură. - 2016. - 64 p.Calendarul școlar conține date naționale privind durata anului școlar, începutul și datele finale ale fiecărui an școlar, calendarul și durata vacanțelor școlare și numărul de zile de școală. Acesta acoperă atât învățământul primar  cat și cel mediu general. Punctele cheie sunt ilustrate prin cifre comparative. Informațiile sunt disponibile pentru 37 de țări.
 
descarcati
Structura sistemelor europene de învățământ  2016/17 Diagrame schematice=The structure of the European education systems 2016/17Schematic diagrams. -  40  p.

Acest raport furnizează informații cu privire la structura sistemului general de învățământ în țările europene, de la nivelul preșcolar la nivelul superior pentru anul scolar și academic 2016/17 . 

Acesta include diagrame schematice naționale, un ghid explicativ și hărți care prezintă principalele modele de organizare ale învățământului preșcolar și obligatoriu. Informațiile sunt disponibile pentru 43 de sisteme educaționale europene, care acoperă 38 de țări participante la programul Erasmus + al UE


descarcati
 
"Salariile și indemnizațiile profesorilor și directorilor de școli în Europa  - 2015/16=Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16. -  126 p.Remunerarea este un element cheie care face predarea o profesie atractivă . Raportul oferă o privire de ansamblu comparativă asupra salariile maxime și minime statutare pentru profesori și directori de școală în școlile publice preșcolare, primare și medii, în 40 de țări sau regiuni europene.

Raportul include fișe naționale de date cu informații detaliate cu privire la salarii anuale statutare și reale, creștere salarială și alocațiile disponibile în fiecare țară.


Mai mult despre Eyridice

Eurydice .O mai bună cunoaștere pentru politici educaționale mai bune /EACEA — Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură . - 2016. - 6 p.
DESCARCATI rom


 Eurydice este o rețea înființată în 1980 de Comisia Europeană și statele membre pentru a sprijini cooperarea europeană în domeniul educației. Toate statele membre ale UE fac parte din Eurydice, împreună cu unele țări din afara UE care participă la programul Erasmus+

Eurydice este unică în felul său. Această reţea reprezintă singurul instrument de informare, specific european, dedicat în întregime problemelor educaţionale.

Educaţia în Europa este pluralistă iar diversitatea sistemelor şi abordărilor educaţionale care o caracterizează constituie bogăţia sa. Prin realizarea diverselor analize comparative, Eurydice furnizează informaţii complete şi variate care permit atât o mai bună înţelegere a specificităţilor, cât şi sublinierea trăsăturilor şi tendinţelor comune care apar in Europa. Această contribuţie este esenţială pentru calitatea cooperării europene şi pentru schimburile utile de experienţă între Statele Membre.

Mai multe publicatii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti