Faceți căutări pe acest blog

Evaluarea şi consolidarea competenţelor culturii democratice: Instrumentar inovator al Consiliului Europei

Competences for democratic culture - Living together as equals in culturally diverse democratic societies . - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2016. - 78 p. - ISBN 978-92-871-8237.

Disponibil:  https://rm.coe.int/16806ccc07 ( eng)

https://rm.coe.int/prems-147517-rus-2652-competences-for-democratic-culture-8522-web-16x2/1680782139 (rus)

Consiliul Europei a elaborat un Cadru de Referinţă al Competenţelor pentru Cultura Democratică, care urmează a fi adaptat pentru utilizare în şcolile primare şi medii, în învăţământul gimnazial şi liceal, în instituţiile de învăţământ superior şi instruire vocaţională din toată Europa. De asemenea, el urmează a fi adaptat la curricula naţională şi programele de predare.

Publicaţia descrie un model conceptual al competenţeleor pe care trebuie să le obţină elevii dacă aceştia participă efectiv la cultura democratică şi convieţuirea paşnică cu alţii în cadrul societăţilor democratice diverse sub aspect cultural. Intenţia autorilor este de a oferi un model care să fie utilizat în scopul de a informa factorii de decizie şi de planificare din domeniul educaţiei, de a ajuta sistemele educaţionale să fie valorificate pentru pregătirea elevilor pentru viaţă ca cetăţeni democratic competenţi.
Evenimentele de lansare a acestui proiect gestionat de Consiliul Europei au inclus diverse sesiuni de informare şi sensibilizare a publicului faţă de importanţa aplicării acestui Cadru de Referinţă în cele 47 de State membre ale Consiliului Europei. Un interes sporit în acest sens îl prezintă articolul publicat pe Portalul NEWEUROPE de către Snežana Samardžić-Marković, Directorul General pentru Democraţie al Consiliului Europei, pe care ne-am permis să-l traducem pentru a aduce mai aproape de cetăţeni valoarea şi importanţa acestui proiect.

"Noi presupunem că medicul nostru de familie deţine o diplomă în medicină, că învăţătorul de istorie din şcoală a susţinut examenele corespunzătoare la istorie, şi că producătorul emisiunii noastre preferate TV are experienţă şi cunoştinţe în domeniul programelor televizate. În mod normal, ne aşteptăm ca profesioniştii să fie calificaţi în domeniul lor. Competenţele tehnice sunt indispensabile pentru un job.

Dar asta nu e suficient. Medicul, care nu îşi ascultă pacienţii, va pune o diagnoză bazându-se pe informaţii parţiale. Învăţătorul de istorie, care ignoră faptul că o elevă care aparţine unei minorităţi naţionale este intimidată în clasă, contribuie la suferinţa şi insuccesul şcolar al acesteia. Producătorul, care selectează trei experţi bărbaţi bine-cunoscuţi şi o femeie care arată bine pentru un show, contibuie la consolidarea stereotipurilor existente.

Nu e neapărat să absolvim şcoala sau universitatea cu diplome în biologie, istorie, jurnalism, dar e absolut necesar să deţinem competenţe democratice şi interculturale. Valorile, atitudinea, abilităţile, cunoştinţele şi perceperea obiectivă a lucrurilor sunt cele care ne permit să ne implicăm în mod eficient în diversitatea democraţiilor de azi.

Pe parcursul anilor, Consiliul Europei a promovat activ drepturile omului, educaţia cetăţenească, oferind diverse programe de training, materiale informaţionale şi educaţionale atât în şcoli, cât şi în universităţi, prin activităţile tinerilor şi educaţia non-formală. Dar ceea ce lipseşte acum este un sistem universal şi obiectiv care să definească şi să aprecieze competenţele democratice necesare.

Exact asupra acestei situaţii lucrează astăzi Consiliul Europei. E o sarcină imensă de îndeplinit. În urma evaluării a peste 90 de scheme existente, Consiliul Europei a definit clar 20 de competenţe-cheie, printre care: responsabilitatea, toleranţa, soluţionarea conflictelor, capacitatea de ascultare, abilităţi lingvistice şi de comunicare, gândirea critică, empatia şi sinceritatea.

La moment, sunt identificate caracteristicile corespunzătoare fiecărei competenţe, pentru a defini clar ceea ce se aşteaptă de la o persoană care posedă aceste competenţe.

Peste 2000 de potenţiale caracteristici sunt testate în mod riguros de către profesorii dintr-un spectru larg de instituţii educaţionale de diferite nivele din întreaga Europă, prin intermediul Programului Pestalozzi şi a academiilor de vară ale acestuia. În baza acestor testări, va fi creat un chestionar care urmează să fie transmis învăţătorilor şi profesorilor din Europa. Informaţiile obţinute ulterior vor contribui la aprecierea nivelului posedării fiecăreia dintre competenţele propuse. Nicio altă organizaţie nu s-a mai angajat în efectuarea unor asemenea testări în acest domeniu.

Pe parcurs, acest sistem de apreciere a competenţelor interculturale va putea fi introdus în programele de instruire a învăţătorilor şi profesorilor. Acest fapt va contribui considerabil la realizarea misiunii Consiliului Europei privind promovarea drepturilor omului şi a democraţiei.

Odată ce competenţele vor deveni parte a abilităţilor pe care elevii trebuie să le obţină, aceştia vor părăsi şcolile şi universităţile pregătiţi corespunzător unor cetăţeni responsabili, care vor contribui la democraţiile moderne interculturale. Un alt rezultat aşteptat este şi reducerea ratei de discriminare, intimidare şi violenţă – probleme acute încă prezente în societăţile moderne."
Traducerea neoficială a articolului a fost efectuată de către Centrul Pro-European al BNRM.

Vezi de asemenea 

Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică

Un comentariu:

  1. Sunt atât de recunoscător Elegantloanfirm că m-a ajutat cu un împrumut de 600.000,00 USD USD, prin ajutorul ofițerului de împrumut Russ Harry, îți sunt etern recunoscător. viața mea s-a întors, finanțele mele s-au stabilit acum dețin o afacere pe care o folosesc pentru a avea grijă de nevoile familiilor mele. Sunt atât de recunoscător pentru dumneavoastră domnule Russ și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Le puteți contacta pentru ajutor financiar prin e-mail: Elegantloanfirm@hotmail.com pentru ajutorul dvs.

    RăspundețiȘtergere

Cautare in

Traduceti