Faceți căutări pe acest blog

Expoziția Valorificăm experiența europeană: Întrări noi

Între 8 august – 21 august 2016 vizitatorii BNRM pot face cunoştinţă cu publicaţiile intrate recent în Colecţia Centrului Pro-European de Servicii şi Comunicare, prezentate în cadrul unei Expoziţii vernisată în spaţiile CPESC de la et.3 al BNRM, blocul principal.


Expoziţia este structurată pe 2 compartimente:

1.Valorificăm experiența europeană:  Întrări noi

publicaţii editate în Rep. Moldova şi România în următoarele domenii europenizare, economie, administrare publică, drept, relaţii externe, în special RM-UE. 
 
Informaţii suplimentare despre aceste publicaţii găsiţi la adresa  INTRĂRI NOI  ÎN COLECŢIA  Centrului Pro-European de Servicii şi Comunicare

Informaţii despre alte publicaţii  veţi găsi în Catalogul online:


Luând în considerare nivelul insuficient al educaţiei incluzive din Moldova, nivelul insuficient de pregătire iniţială şi gradul jos de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive, a fost elaborată o serie de publicaţii în cadrul proiectelor "Centrul de Formare Continuă în domeniul Educaţiei Incluzive" (MOLDINCLUD) şi "Program de formare continuă în domeniul inovaţiilor pedagogice în educaţia incluzivă" (INOVEST), în baza Programului Uniunii Europene TEMPUS şi al Parteneriatului estic pentru inovaţii pedagogice în educaţia incluzivă. proiectele au fost realizate de către Institutul de Formare Continuă.

Publicaţiile sunt adresate cadrelor didactice, directorilor şi inspectorilor şcolari şi constiutie suporturi de curs pentru bazele psihopedagogice, psihodiagnostic, educaţie incluzivă, tehnologii asistive, aplicarea ICT în învăţământ, în special pentru elevii cu CES.

Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-european şi/sau online

Proiectul INOVEST (2013-2015) este realizat de consorțiul format din universități din UE, Belarus, Ucraina și Moldova, cu suportul financiar al Comisiei Europene.

Obiectivele proiectului INOVEST:

  • Să elaboreze un Program de instruire în domeniul inovațiilor pedagogice pentru educația incluzivă;
  • Să creeze și să lanseze o rețea regională de promotori ai inovațiilor pedagogice pentru susținerea și realizarea educației incluzive în Belarus, Ucraina și Moldova.

Din consorțiu fac parte:

  • Universitatea din Alicante (Spania), Universitatea din Karlsruhe (Germania), Institutul Tehnologic Regal (Suedia);
  • Institutul orășenesc de dezvoltare a educației din or. Minsk, Universitatea pedagogică din Belarus ”Maxim Tank”, Universitatea de Stat ”Francisco Scorin” din or. Gomel;
  • Institutul regional de perfecționare a cadrelor didactice ”K.Ușinski” din Odessa, Universitatea pedagogică națională ”M.Dragomanov”;
  • Institutul de Formare Continuă din Chișinău, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, Universitatea de Stat ”Aleco Russo” din Bălți.

Realizarea Proiectului INOVEST a permis:

  • Crearea bazelor metodologice și educaționale pentru realizarea formării profesionale continue a cadrelor didactice în domeniul inovațiilor pedagogice pentru educația incluzivă;
  • Elaborarea programului de instruire, care constă din 13 module, destinate pentru trei categorii de grupuri-țintă: promotori ai inovațiilor pedagogice pentru educația incluzivă, directorii școlilor pilot și cadrele didactice din școlile pilot;
  • Instruirea a 107 manageri, a 130 de coordonatori și a 3000 de cadre didactice din Belarus, Ucraina și Moldova în domeniul inovațiilor pedagogice pentru educația incluzivă;
  • Dotarea a câte două laboratoare specializate INOVEST în fiecare din cele nouă universități – partenere pentru realizarea programului de instruire;

Crearea și lansarea unei rețele naționale de promotori ai inovațiilor pedagogice pentru educația incluzivă în sistemele de învățământ din Belarus, Ucraina și Moldova. 
(Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-european)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti