Faceți căutări pe acest blog

CoE: E_publicaţii_2016: Asigurarea accesului romilor la drepturi - Rolul CEDO

E.3.9/2016 EN Ensuring Access to Rights for Roma and Travellers – The Role of the European Court ofHuman Rights: Handbook for Lawyers Defending Roma and Travellers / Ugo Caruso. – Strasbourg: Council of Europe, 2016. – 162 p.

Consiliul Europei a publicat un Manual adresat juriştilor/avocaţilor care apără drepturile romilor şi nomazilor. Publicaţia are scopul de a familiariza actorii care oferă asistenţă juridică ONGurilor, în special comunităţilor de romi şi nomazi, cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi activitatea Curţii Europene a Drepturilor Omului. În cazul în care ar fi înțelese și utilizate în mod corespunzător, Convenția și Curtea s-ar putea transforma în două instrumente dinamice pentru afirmarea drepturilor minorităților și protecția acestora împotriva prejudecăților și a abuzului de putere.

Publicaţia este divizată în 4 compartimente - pornind de la abordarea practică şi teoretică către Convenţie şi mecanismul de implementare încredinţat Curţii. Ultimele două compartimente cuprind o analiză a jurisprudenţei relevante privind Romii, cu explicaţia Articolelor specifice din Convenţie şi transpunerea acestora în situaţia de zi-cu-zi a Romilor în Statele Contractante. Pe final, un exerciţiu de simulare a unui proces, inclusiv o evaluare şi un set de întrebări frecvente completează această publicaţie.

Mai întâi de toate, acest manual trebuie văzut ca o introducere organică în legislaţia drepturilor omului. El va satisface curiozitatea celor care lucrează cu şi pentru minorităţile defavorizate şi îi invită să-şi aprofundeze cunoştinţele relative la jurisprudenţa, doctrina drepturilor omului şi alte lucrări mai complexe în acest domeniu.


Informaţii suplimentare:


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti