Faceți căutări pe acest blog

Cărţile unesc Europa : Intrari noi (UE) În cadrul Salonului Internaţional de Carte, în colecţiile CPESC, datorită susţinerii generoase din partea Delegaţiei UE în Republica Moldova, au intrat mai multe publicaţii ale EU Bookshop,Aceste publicaţii sunt expuse în spaţiile CPESC, la et. 3, BNRM,  între 31 august - 30 septembrie 2015.

Ulterior, ele vor putea fi consultate în sala de lectură a CPESC sau online.

UE şi Republica Moldova. Mai aproape de Uniunea Europeană=The EU and Moldova: Closer to European Union. /Delegaţia UE în RM.- Ch., 2015. - 22 p. . - Un parteneriat care conteazădescarcati
Europa ta, drepturile tale Ghidul drepturilor și oportunităţilor de care beneficiază cetăţenii și întreprinderile europene pe piaţa unică a UE . - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene,, 2015. - 28p

Această broșură vă prezintă succint drepturile și oportunitățile de care beneficiați în cadrul pieței unice a Uniunii Europene. Administrați un IMM? Broșura vă va ajuta să identificați surse de finanțare, să pătrundeți pe piețe noi și să vă reduceți povara administrativă. Sunteți student, persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, lucrător sau consumator? Veți găsi aici informații practice cu privire la călătoriile, studiile sau munca în UE. Oricare ar fi statutul dumneavoastră, piața unică a UE vă oferă o serie de avantaje și oportunități


descarcati eng, rezumat rom
Sprijin pentru Parteneriatul Estic: povestiri, fapte şi cifre din cadrul Instrumentului European de Vecinătate 2014 =Support for the Eastern Partnership :Stories, facts and figures from the European Neighbourhood Instrument 2014 . - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene,,2015. - 35 p.

Anul 2014 a fost unul dintre cele mai mari provocări și realizări majore pentru Parteneriatul Estic, inițiativă comună a UE și șase țări vecine (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina), care reprezintă dimensiunea estică a Politicii europene de vecinătate (PEV).
descarcati
Parlamentul European . Vocea cetățenilor în UE : scurt ghid despre Parlamentul Europea.  -  Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014. - 44 p.

Cei 751 de membri ai Parlamentului European reprezintă peste 500 de milioane de cetățeni din 28 de state membre. Cetățenii europeni pot participa la procesul politic în mai multe moduri. De pildă, ei pot vota la alegeri, își pot contacta deputatul care îi reprezintă în Parlamentul European, pot adresa petiții Parlamentului European sau pot lansa o inițiativă cetățenească prin care să îi solicite Comisiei Europene să pregătească o propunere legislativă
descarcati
Uniunea economică și monetară O economie mai puternică, pentru o Unione mai puternică . - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014. - 24 p.

Uniunea Economică și Monetară (UEM) se referă la procesul de integrare a economiilor europene. Obiectivul ultim este acela al introducerii monedei euro în toate statele din Uniunea Europeană. UEM contribuie, împreună cu piața unică, la stabilitatea economică, la creșterea economică echilibrată și durabilă, la un nivel ridicat al ocupării forței de muncă și la dezvoltarea echilibrată a finanțelor publice


descarcati rom
Modernizarea Învățământului Superior în Europa Acces, retenție și angajabilitate=La modernisation de l'enseignement supérieur en Europe
Accès, rétention et employabilité 2014/EACEA — Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură,Comisia Europeană . - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014. - 87 p.

Raportul oferă o privire de ansamblu asupra politicilor și practicilor actuale atât la nivel național cât și instituțional ce vizează creșterea și extinderea accesului, reducerea abandonului școlar din rândul studenților, precum și îmbunătățirea capacității de inserție profesională a absolvenților de învățământ superior din Europa. Obiectivul principal este de a oferi sprijin statelor membre în eforturile de reformă prin conturarea și analiza politicilor naționale, precum și prin evidențierea practicilor, bazată pe dovezi, care contribuie în mod eficient la rezultatele pozitive. De asemenea, raportul acordă un accent deosebit impactului politicilor și practicilor privind grupurile de studenți non-tradiționali din învățământul superior

descarcati
Sunteți pregătit să faceți schimbarea? Informații utile privind condițiile de viață și de muncă în străinătate – și multe altele. -  Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014. - 198 p.

Această broșură este destinată tuturor celor care se gândesc să se mute, să trăiască și să muncească în străinătate – sau să facă naveta zilnic pentru a lucra într-o țară învecinată, ca lucrător frontalier. Broșura cuprinde sfaturi privind solicitarea unui loc de muncă în fiecare dintre statele membre ale Uniunii Europene, precum și Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Toate aceste țări au semnat un acord prin care li se permite cetățenilor lor să călătorească și să muncească în oricare dintre celelalte țări Descarcati
Educaţia antreprenorială Ghidul formatorilor/Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri,Comisia Europeană - Luxemburg, 2014. - 100 p.
Prezentul ghid își propune să exemplifice o selecție de practici care constituie o sursă de inspirație și care au fost aduse în atenția unui public mai larg prin intermediul celor două evenimente. Sunt evidențiate elementele determinante, precum și factorii de succes din aceste exemple, și se oferă date de contact pentru informații suplimentare. Pornind de la aceste premise, ghidul oferă o serie de recomandări practice elaborate ca urmare a evenimentelor, cu speranța de a inspira practicienii să treacă la acțiune și să își continue propriile activități menite să pregătească profesorii pentru educația în spirit antreprenorialdescarcati
Traducere şi multilingvism / Comisia Europeană, Direcţia Generală Traduceri.. -Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014.- 22 p.
Direcţia Generală Traduceri (DG Traduceri) a Comisiei Europene este unul dintre cele mai mari servicii de traduceri din lume şi are următoarele obiective: furnizarea de traduceri şi alte servicii lingvistice de foarte bună calitate către Comisia Europeană; sprijinirea şi consolidarea multilingvismului în Uniunea Europeană, prin garantarea producerii de către Comisie a unor documente clar scrise în toate limbile oficiale şi sporirea accesibilităţii pentru public a politicilor Uniunii 

Gardianul finanțelor UE / Curtea de Conturi Europeană.- Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, - 2015. --  8 p.

descarcati 
Curtea de Conturi Europeană este o instituție a Uniunii Europene creată în 1977, cu sediul la Luxemburg. Curtea are 28 de membri, câte unul din fiecare stat membru al UE. Membrii sunt propuși de guvernele naționale și numiți de Consiliu în consultare cu Parlamentul European. Cei 900 de angajați ai instituției provin din toate statele membre ale UE. Printre auditorii Curții se numără experți în contabilitate, economie, administrație publică și drept. Auditurile Curții urmăresc să stabilească dacă politicile finanțate din bugetul EU sunt puse în aplicare în mod corect și dacă sunt obținute rezultate bune în raport cu fondurile cheltuite

descarcati

Nature watch  Zborul cocorilor/Comisia Europeană,Direcţia Generală Mediu . -Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene,. -  2015. - 28 p.

Nature watch – „Zborul cocorilor” este o publicație a Direcției Generale Mediu a Comisiei Europene, concepută pentru a-i educa și a-i amuza pe copiii cu vârste între 7 și 11 ani. Această publicație oferă informații fascinante despre migrarea păsărilor în Europa și despre biodiversitate, precum și idei referitoare la ceea ce pot face copiii înșiși pentru protejarea mediului natural înconjurător. De asemenea, publicația prezintă o secțiune alcătuită din observațiile copiilor care îi invită pe tinerii cititori să își aducă propriile contribuții

descarcati
O viață bună, în limitele planetei noastre Al șaptelea PAM - Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 /Comisia Europeană,Direcţia Generală Mediu. - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014. - 4 p.

 Încă de la mijlocul anilor 1970, politica UE privind mediul a fost orientate prin programe de acțiune care au defi nit obiectivele prioritare de atins întrun anumit număr de ani. Programul actual, al șaptelea de acest tip, a fost adoptat de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene în noiembrie 2013 și vizează perioada de până în 2020. Orientarea programului se bazează pe o viziune pe termen lung:" În 2050 vom trăi bine, în limitele ecologice ale planetei. Prosperitatea noastră și mediul sănătos vor fi rezultatul unei economii inovatoare, circulare, în care nu se irosește nimic și în care resursele naturale sunt gestionate în mod durabil, biodiversitatea este protejată, prețuită și refăcută, astfel încât să sporească rezistența societății noastre. Creșterea noastră cu emisii scăzute de dioxid de carbon a fost multă vreme decuplată de utilizarea resurselor, stabilind ritmul unei societăți globale sigure și durabile."


Planeta noastră, viitorul nostru Să combatem împreună schimbările climatice /Comisia Europeană,Direcţia Generală Combaterea . - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene,. 2015. - 30 p.
descarcati 

  Cuprins
  • Un subiect fierbinte 
  • Partea științifică
  • Lumea se transformă
  • Ce putem face
  • Combaterea schimbărilor
    climatice în întreaga lume
  • E rândul tău!Agricultura ecologică : Un ghid privind oportunitățile de sprijin pentru producătorii de produse ecologice din Europa / Comisia Europeană, Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală. - .Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014. - 12 p.

 descarcati
Prezenta publicație este un document de informare destinat fermierilor, prelucrătorilor și vânzătorilor cu amănuntul din sectorul ecologic. Publicația urmărește să prezinte măsurile de sprijin din cadrul politicii agricole comune (PAC) și din cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) în favoarea producătorilor de produse ecologice și oferă o prezentare generală și referințe utile cu privire la normele aplicabile producției, prelucrării și comerțului în sectorul ecologic, inclusiv normele aplicabile conversiei. În contextul creșterii cererii de produse ecologice și luând în considerare schimbările recente importante din cadrul PAC, Comisia Europeană, în cadrul Planului de acțiune pentru viitorul producției ecologice în Uniunea Europeană din 2014, urmărește sensibilizarea fermierilor și a actorilor din mediul rural cu privire la măsurile disponibile în favoarea agriculturii ecologice din cadrul instrumentelor relevante prevăzute de noua politică agricolă comună și de noua politică comună în domeniul pescuitului. Prezenta publicație se încadrează în acțiunea 1 din cadrul planului de acțiune 


Consolidarea spiritului și a competențelor antreprenoriale în UE:  Un ghid inteligent privind promovarea și facilitarea educației antreprenoriale pentru tineri cu ajutorul fondurilor structurale ale UE . - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene,,2013. - 84 p.

Fondurile structurale (în special FSE și FEDER) joacă un rol important în susținerea proiectelor concrete care au ca scop consolidarea spiritului, competențelor și atitudinilor antreprenoriale ale tinerilor. Cu toate acestea, această oportunitate nu a fost, până în prezent, pe deplin exploatată în toate statele membre ale UE. Prin urmare, prezentul document vizează indicarea de acțiuni care ar putea fi puse în aplicare, în mod util, cu susținerea fondurilor structurale europene, în toate țările și în toate regiunile. Acesta prezintă: (a) Argumentul și situația generale ale educației antreprenoriale în UE (b) Un model de evoluție privind modul de dezvoltare și de punere în aplicare a diferitelor etape ale evoluției politicii în materie de educație antreprenorială (c) Câteva exemple de bune practici pentru a inspira proiectele din cadrul Programelor operaționale (PO) aferente fondurilor structurale. Aceste exemple pot fi găsite atât în casetele ilustrative din capitolul 4 cât și în anexă Prezentul ghid se bazează în principal pe activitățile derulate pe parcursul ultimilor cinci ani de către Comisie – în strânsă cooperare cu autoritățile naționale – în vederea promovării educației antreprenoriale în școli și universități, cu o atenție specială acordată susținerii punerii în aplicare a strategiilor naționale din acest domeniu
 descarcati eng 


descarcati

Zona euro . - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014. - 2 p.

Informații esențiale privind euro, precum momentul când a fost creată, în care țări este monedă oficială și care sunt avantajele sale 
descarcati


descarcati

Consiliul European în 2013/ Consiliul Uniunii Europene,General Secretariat of the Council. - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene,2014. - 84 p.

în această a patra ediție a raportului său anual, președintele Herman Van Rompuy trece în revistă activitățile instituției. Broșura include și toate concluziile, declarațiile și rapoartele Consiliului European din 2013. Printre principalele evenimente asupra cărora s-a îndreptat atenția Consiliului European în 2013 s-au numărat consolidarea primelor semne de redresare după criza financiară, eforturile intense pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă, situația din Siria și din Ucraina și naufragierea a sute de imigranți în Marea Mediterană. Acesta a fost și anul în care numărul statelor membre a crescut de la 27 la 28, odată cu aderarea Croației la UE în luna iulie.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti