Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi (decembrie): Proiectele economice interbelice - premise ale unificării europeneLes projets economiques de l'entre-deux-guerres - premisses de l'unification /  Mihaela-Loredana. Nabăr. - Iaşi: Institutul European, 2014. - 254 p. - 978-606-24-0057-6.

Cota
339.9/N-11
I-1259305

Din Cuprins:  • Le contexte des projets economiques proposes par les responsables de la Section economique et financiere de la Societe des Nations
  • Le point de depart des projets economiques proposes par Pietro Stoppani et par Arthur Salter
  • Le projet economique d'Arthur Salter et ses repercussions sur le processus de creation des Etats-Unis d'Europe
  • Pietro Stoppani et le projet de solidarite economique en Europe
  • Les causes de l'insuffisance de la SDN apres l'annee 1933 et le processus de l'adoption de la reforme de la SDN – La reforme du systeme economique de l'entre deux guerre
  • La Societe des Nations – les obstacles face a ses realisations pratiques


 Rezumat

Prezenta publicaţie îşi propune să demonstreze importanţa pe care au avut-o relaţiile economice interstatale din perioada interbelică pentru crearea ulterioară a Europei Unite şi a Spaţiului Unic European. Cât priveşte actorii care au participat la iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor interstatale, în primul rând s-a acordat prioritate Societăţii Naţiunilor în calitate de organizaţie internaţională cu vocaţie universală, creată imediat după Primul Război Mondial.

Cartea analizează şi descrie proiectele de unificare economică a Europei din punctul de vedere al curentelor de gândire şi de acţiune pe care acestea le-au susţinut şi promovat. În acest context, fie în cazul proiectului de federalizare economică europeană propus de Arthur Salter, proiectului de regionalizare economică a Europei, înaintat de Pietro Stoppani, sau a abordării funcţionaliste a relaţiilor economice între State, propusă de Stanley Bruce şi promovată de Societatea naţiunilor, această publicaţie argumentează faptul că această organizaţie internaţională cu vocaţie universală a fost promotorul proiectelor economice realiste care au favorizat aplicarea principiilor teoriilor universale ale Societăţii Naţiunilor, atât la nivel regional, cât şi la nivel mondial, astfel creând bazele a ceea ce mai târziu se va numi piaţa unică europeană

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti