Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii - Studii de Strategie şi Politici / IER
Institutul European din Romania(IER) a organizat în aprilie 2013 lansarea a unei noi serii de studii de strategie si politici realizate in cadrul proiectului SPOS 2012.

 


DESCARCATI
Seria de Studii de Strategie şi Politici (SPOS) realizate de Institutul European din România are ca scop furnizarea unor elemente pentru fundamentarea politicilor postaderare şi a poziţiilor României vizând construcţia europeană. În cadrul proiectului derulat în anul 2012, cercetarea a acoperit arii tematice relevante pentru evoluţiile actuale în plan european şi în care România este implicată

 
Studii de Strategie şi Politici 2012  :Sinteze  / IER. - Buc., 2013. - 75 p.


  
 Descarcati
Perspectivele politicii de migraţie în contextul demografic actual din România//Bogdan Alexandru Suditu (coord.), Gabriela Prelipcean, Daniel Celu Vîrdol, Oana Ancuţa Stângaciu ; pref.: Gabriela Drăgan ; coord. proiect: Agnes Nicolescu. - Bucureşti :Institutul European din România, 2013. - 229 p

Studiul îşi propune să realizeze o evaluare de ansamblu a tuturor formelor de migrații şi mai ales a corelațiilor dintre acestea şi transformările demografice din România. Obiectivul general al lucrării este de a analiza fenomenul migraţiei şi politicile aferente acestuia în contextul transformărilor profunde a structurilor demografice din România


Taxarea tranzacţiilor financiare şi consecinţele sale asupra creşterii economice, stabilităţii financiare şi finanţelor publice/ / Bogdan Moinescu (coord.), Bogdan Dumitrescu, Iustina Boitan ; pref.: Gabriela Drăgan ; coord. proiect: Iulian Oneaşcă. - Bucureşti : Institutul European din România, 2013. - 139 p.


Coordonarea afacerilor europene la nivel naţional. Mecanisme de colaborare între Guvern şi Parlament în domeniul afacerilor europene. Studiu comparativ în statele membre UE. - Bucureşti: Institutul European din România, 2013. - 195 p..
Perspective şi provocări ale exporturilor  româneşti în perioada 2010-2014, prin prisma relaţiilor comerciale bilaterale şi regionale ale Uniunii Europene / Cornel Albu (coord.); Agnes Ghibuţiu, Monica Oehler-Şincai, Costin Lianu, Adriana Giurgiu; pref.: Gabriela Drăgan ; coord. proiect: Mihai Sebe. - Bucureşti: Institutul European din România, 2013. - 363 p.

Vezi de asemenea:

Broşuri din seria Ghidul Politicilor UE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti