Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii Broşuri din seria Ghidul Politicilor UE

Institutul European din România (IER) a lansat în decembrie 2012, broşurile din seria Ghidul Politicilor Uniunii Europene.

La finele anului 2010 IER a lansat programul pilot de cercetare „Ghidul politicilor Uniunii Europene", dedicat politicilor europene. Proiectul a avut ca obiectiv realizarea unor lucrări şi materiale de informare în domeniul afacerilor europene, documente, redactate de studenţi, pentru studenţi, care să ofere părţilor interesate informaţii fundamentale şi corecte, într-un limbaj accesibil.

Au fost lansate cu acest prilej patru broşuri care urmăresc furnizarea unor elemente fundamentale despre politicile europene în domenii cheie precum cooperare pentru dezvoltare (Politica de cooperare pentru dezvoltare şi politica de ajutor umanitar a UE), respectiv furnizarea principalelor informaţii referitoare la politicile în domeniul economic (Politica monetară şi Politica Comercială Comună), precum şi furnizarea unor perspective pe termen lung pentru politica de mediu prin analiza stării de fapt de la nivel european (Politica de mediu).Descarcati
Politica monetară/ IER, VOLINTIRU Clara  - Buc., 2012 . - 40p.. - (Ghidul politicilor UE)

Prezenta broşură îşi propune să prezinte principalele coordonate ale politicii monetare comunitare. Pornind de la momentele cheie și baza legală, lucrarea continuă prin a schiţa arhitectura instituţională din spatele acestei politici, maniera în care ea este
implementată pe teritoriul UE și relaţiile pe care le are cu politica fiscală și bugetară. Utilitatea acestui material se regăsește atât în calitatea sa informativă generală, cât și în ansamblul de date actualizate pe care le oferă cititorilor pentru buna înţelegere a
aplicabilităţii concrete a politicii monetare în 2012.

CUPRINS
Listă de abrevieri
Listă de tabele și figuri
INTRODUCERE
I. MOMENTE CHEIE
II. BAZA LEGALĂ
II.1. Legislaţia primară
II.2. Legislaţia complementară
III. ACTORI
III.1. Instituţii care exercită competenţe exclusiv în
domeniul Politicii Monetare
III.2. Instituţii care exercită competenţe și în
domeniul Politicii Monetare
IV. INSTRUMENTELE DE POLITICĂ
MONETARĂ
IV.1. Instrumentarul Politicii Monetare
IV.2. Sistemul De Plăți TARGET II
IV.3. Agregatele Monetare
IV.4. Impactul Politici Monetare
V. ARMONIZAREA POLITICII MONETARE CU
DIMENSIUNEA FISCALĂ ŞI BUGETARĂ
V.1. Sistemul de Impozitare
V.2. Bugetul Uniunii Europene
V.3. Convergență Fiscală
BIBLIOGRAFIE
Anexa 1 Lista documentelor legale
Anexa 2 Total Taxe ca % din PIB
Descarcati
Politica de cooperare pentru dezvoltare și Politica de ajutor umanitar / IER, DRĂGAN Gabriela  - Buc., 2012 . - 43p.. - (Ghidul politicilor UE)Prezenta broşură îşi propune să prezinte principalele coordonate ale politicii de cooperare pentrudezvoltare şi ale politicii de ajutor umanitar a UE. Lucrarea are o structură bipolară oferind o prezentare a celor două politici atât din perspectivă instituţionalistorică cât şi a evoluţiilor viitoare. Utilitatea acestui material se regăsește atât în calitatea sa informativă generală, cât și în ansamblul de date actualizate pe care le oferă cititorilor pentru buna înţelegere a aplicabilităţii concrete ale celor două tipuri de politici
ale UE.

CUPRINS

Listă de acronime
Introducere
A. POLITICA DE COOPERARE PENTRU
DEZVOLTARE
I. Cadrul conceptual general
I.1. Ce reprezintă Ajutorul Oficial pentru Dezvoltare
(AOD) ?
II. Momente cheie în evoluţia politicii UE de cooperare
pentru dezvoltare
III. Baza legală, proces decizional
III.1. Cadrul legal
III.2. Procesul decizional în cazul politicii UE de
cooperare pentru dezvoltare şi ajutor umanitar18
IV. Actori cheie
IV.1. Instituţiile UE
Comisia Europeană
Consiliul
Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politică de
Securitate
Parlamentul European
IV.2. Organizaţiile internaţionale
IV.3. Societatea civilă
IV.4. Statele membre
V. Principii, obiective ale politicii UE de dezvoltare pentru
cooperare
V.1. Consensul European pentru Dezvoltare
V.2. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM)
VI. Instrumentele financiare de sprijin
VI.1. Instrumente financiare geografice
VI.2. Instrumente financiare tematice
VII. Administrarea instrumentelor financiare specifice
PCD
VII.1. Creşterea eficacităţii ajutorului
VII.2. De la cadrul financiar multianual 2007-2013 la
cadrul financiar 2014 - 2020
B. POLITICA DE AJUTOR UMANITAR
I. Cadrul conceptual general
Ce este ajutorul umanitar comunitar ?
II. Cadrul legal şi politic
III. Actori implicaţi
IV. Finanţarea politicii UE de ajutor umanitar
Instrumente financiare
Instrumente de evaluare
V. Aspecte problematice
V.1. Alocarea şi utilizarea fondurilor
V.2. Aspecte instituţionale
V.3. Etica în politica de dezvoltare şi ajutor umanitar
Bibliografie
ISBN online:


Descarcati
Politica comercială comună / IER, BONCIU Florin . - Buc., 2012 . -27 p.. - (Ghidul politicilor UE)

Prezenta broşură îşi propune să prezinte principalele coordonate ale politicii comerciale comune. Pornind de la momentele cheie și baza legală, lucrarea continuă prin a schiţa arhitectura instituţională din spatele acestei politici, maniera în care ea este implementată pe teritoriul UE și principalele instrumente utilizate

Cuprins
Lista de acronime
Introducere
I. Momente Cheie
I.1. Tratatul de la Roma – Tratatul instituind
Comunitatea Economică
Europeană (1957)
I.2. Actul Unic European- AUE (1986)
I.3. Runda Uruguay şi Runda Doha
I.4. Tratatul de la Maastricht (1992)
I.5. Tratatul de la Amsterdam (1997)
I.6. Tratatul de la Nisa (2001)
I.7. Tratatul de la Lisabona (2009)
II. Baza legală
III. Actori instituţionali
III.1. Consiliul Uniunii Europene
III.2. Parlamentul European
III.3. Comisia Europeană
III.4. Comitetele consultative antidumping si
antisubvenţii
III.5. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
III.6. Procedura de negociere în cadrul politicii
comerciale comune
IV. Instrumente
IV.1. Politica de import
i. Acordurile tarifare şi comerciale
ii. Măsurile de liberalizare
IV.2. Politica de export
IV.3. Produse neliberalizate
IV.4. Măsurile de protecţie comercială
i. Măsuri antidumping
ii.Măsuri antisubvenţii
IV.5. Acordurile bilaterale și interregionale
V. Aspecte problematice, tendinţe, provocări
V.1. Aspecte legate de piața liberă și libera circulație
i. Depunerea unei plângeri împotriva unei restrângeri
nejustificate a liberei circulații
ii. Cum se redactează o plângere?
V.2. Aspecte legate de politica vamală comună
i. Tipuri
ii. Scopul instrumentelor de politică vamală
iii. Mecanismul de funcţionare
V. 3. Tendințe, provocări
Anexa 1. Principalele etape de desfăşurare a soluționării
unei plângeri antidumping şi antisubvenţie
Anexa 2. Studii de caz asupra unor anchete legate de
restricționarea comerțului liber
Bibliografie
 Descarcati

Politica de mediu/ IER, STĂNESCU Rodica. - Buc., 2012 . - 27p.. - (Ghidul politicilor UE)

Prezenta broşură îşi propune să prezinte principalele coordonate ale politicii de mediu. Lucrarea oferă o prezentare a momentelor cheie, a situaţiei actuale precum şi a actorilor şi a aspectelor problematice. 

  
CUPRINS

INTRODUCERE
I. MOMENTE CHEIE
II. SITUAȚIA ACTUALĂ
2.1. BAZA LEGALĂ
2.2. OBIECTIVE ȘI PRINCIPII
2.3. INSTRUMENTE
III. ACTORI
IV. ASPECTE PROBLEMATICE
V. STUDIU DE CAZ: ROMÂNIA
ANEXE
BIBLIOGRAFIE
LISTĂ DE ABREVIERIAlte studii


Perspective şi provocări ale exporturilor româneşti în perioada 2010-2014, prin prisma relaţiilor comerciale bilaterale şi regionale ale Uniunii Europene/ Dr. Cornel ALBU (coord.), Dr. Agnes GHIBUŢIU, Dr. Monica OEHLER-ŞINCAI, Dr. Costin LIANU, Dr. Adriana GIURGIU

Mai mult

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti