Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii - Date cheie privind educaţia în Europa 2012

DESCĂRCAŢI
 
Date cheie privind educaţia în Europa 2012. - Bruxelles, 2012. - 206 p.

Date cheie privind educaţia în anul 2012 este o publicaţie emblematică ce urmăreşte principalele progrese din sistemele educaţionale europene în decursul ultimului deceniu. Raportul combină date statistice cu informaţii calitative pentru a descrie organizarea, administrarea şi funcţionarea a 37 de sisteme educaţionale europene, începând cu educaţia preşcolară şi până la cea superioară.

Publicaţia cuprinde multe dintre domeniile prioritare pentru cooperare europeană în învăţământ şi formare (ET 2020) şi strategia europeană mai vastă pentru dezvoltare inteligentă, sustenabilă şi cuprinzătoare pentru deceniul viitor (EU 2020). Mai precis, cei 95 de indicatori incluşi în cadrul raportului prezintă următoarele teme: context demografic, structuri educaţionale, participare, resurse, cadre didactice şi personal de conducere, procese educaţionale şi nivele de calificare şi tranziţia la angajare. În comparaţie cu ediţia precedentă,Date cheie privind educaţia în anul 2012 a fost îmbunătăţită prin includerea unor serii temporale mai lungi, uşurând astfel identificarea evoluţiilor specifice care influenţează aspecte ale sistemelor educaţionale şi analizarea situaţiei prezente prin comparaţie cu trecutul. Date cheie privind educaţia în anul 2012 este o publicaţie asociată Eurostat şi bazată pe date colectate prin Reţeaua Eurydice a Centrelor Naţionale, Eurostat, şi studiul internaţional PISA 2009


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti