Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii - Situația socială și a ocupării forței de muncă în Europa


DESCARCATI
Situația socială și a ocupării forței de muncă în Europa =Employment and Social Developments in Europe 2012. - Luxembourg:, 2012 — 469 p

După cinci ani de criză economică și după o revenire a recesiunii în 2012, șomajul atinge noi cote maxime pentru ultimii aproape douăzeci de ani, veniturile gospodăriilor se diminuează și riscurile de sărăcie sau de excluziune sunt în creștere, în special în statele membre din sudul și estul Europei, conform ediției din 2012 a analizei „Situația socială și a ocupării forței de muncă în Europa”


„2012 a fost încă un an foarte defavorabil pentru Europa din punct de vedere al șomajului și al situației sociale în curs de deteriorare”, a precizat comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, László Andor. Însă, în urma analizei pe care am desfășurat-o, am constatat că, prin intermediul unor reforme adecvate ale pieței forței de muncă și prin îmbunătățirea organizării sistemelor de protecție socială, se poate spori reziliența statelor membre la șocurile economice și facilita o ieșire mai rapidă din criză. În plus, o îmbunătățire consistentă la nivel socioeconomic în Europa în 2013 este puțin probabilă dacă nu se înregistrează, concomitent, progrese mai mari în sensul soluționării în mod credibil a crizei monedei euro, al identificării de resurse pentru investițiile atât de necesare, inclusiv în planul competențelor, capacității de inserție profesională și incluziunii sociale ale populației și al utilizării instrumentelor de finanțare în sprijinul economiei reale.

Disparități mai pronunțate în zona euro

...Analiza arată,  că în statele membre care au pus în aplicare reforme substanțiale în scopul de a-și dinamiza piețele muncii s‑a menținut o mult mai mare probabilitate ca șomerii să își găsească un nou loc de muncă, inclusiv în perioada crizei. Comisia încurajează astfel de reforme în cadrul Pachetului privind ocuparea forței de muncă din aprilie 2012 și al Analizei anuale a creșterii 2013, acestea urmând a fi examinate în detaliu în cadrul semestrului european 2013 și al recomandărilor adresate fiecărui stat membru în acest context.

Veniturile gospodăriilor în scădere, riscuri de excluziune pe termen lung

...Pentru a preveni agravarea sărăciei și adâncirea pe termen lung a excluziunii, politicile trebuie să fie adaptate la situația specifică fiecărei țări și la categoriile de populație cele mai expuse la riscuri. La începutul anului 2013, Comisia va emite un Pachet privind investițiile sociale cuprinzând orientări către statele membre privind punerea în aplicare a unor politici sociale adecvate, durabile și eficiente, care să consolideze capitalul uman și coeziunea socială, având în vedere presiunile tot mai mari la care sunt supuse resursele publice și private în contextul acestor provocări.

Rolul crucial al organizării sistemului fiscal și de protecție socială 

...Analiza din cadrul raportului asupra salariilor minime arată că în țările cu un nivel mai ridicat al salariilor minime nu s-a procedat la disponibilizări ale persoanelor cu nivel scăzut de calificare, ci, dimpotrivă, există tendința înregistrării unor rate mai ridicate de ocupare a forței de muncă pentru aceste categorii. Salariile minime prezintă, de asemenea, potențialul de a contribui la reducerea decalajului de remunerare între femei și bărbați. Acesta este motivul pentru care în cadrul Pachetului privind ocuparea forței de muncă din 2012 s‑a subliniat faptul că reformele structurale ale pieței forței de muncă ar trebui să urmărească asigurarea unor salarii decente și sustenabile și evitarea riscurilor corespunzătoare unui nivel scăzut de salarizare, inclusiv prin stabilirea unor niveluri adecvate ale salariilor minime.

Competențe

Oamenii au nevoie de competențele potrivite la locul de muncă potrivit. Analiza din cadrul raportului indică faptul că în anumite țări, în special în cele din partea de sud a UE, corelarea dintre competențe și locurile de muncă este precară și/sau s-a înrăutățit. Această problemă este deosebit de acută pentru numărul ridicat și încă în creștere al tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare. Propunerile prezentate în cadrul Pachetului privind încadrarea în muncă a tinerilor (a se vedea IP/12/1311 și MEMO/12/938) urmăresc să abordeze această problemă prin asigurarea posibilității ca toți tinerii fără un loc de muncă să urmeze cursuri de învățământ complementar, cursuri de formare profesională sau stagii de ucenicie sau de formare de calitate, îmbunătățindu-și astfel perspectivele de a găsi un loc de muncă.

Pentru a reduce necorelarea competențelor, este necesar ca țările să investească în mod mai eficient în educație și formare, să cheltuie mai judicios în favoarea unor politici active în domeniul pieței forței de muncă și să încurajeze crearea de locuri de muncă cu înaltă calificare în sectoarele care înregistrează creștere, cum ar fi economia și tehnologiile ecologice, tehnologiile informației și comunicațiilor și sănătatea. Panorama competențelor în UE, lansată recent (a se vedea IP/12/1329), furnizează detalii asupra localizării cererii existente de lucrători pentru toate nivelurile de competențe. De cele mai multe ori posturile vacante există, dacă nu în țările de origine, în alte state membre, însă lucrătorii se pot confrunta cu numeroase dificultăți în obținerea unor informații în acest sens. Comisia a adoptat recent o decizie pentru modernizarea și îmbunătățirea EURES, rețeaua paneuropeană de căutare de locuri de muncă (a se vedea IP/12/1262, MEMO/12/896, MEMO/12/897). Scopul urmărit este de a-i ajuta pe cei aflați în căutarea unui loc de muncă să intre în legătură cu angajatori care caută anumite competențe în toate statele membre, de a se pune accentul asupra unor sectoare și profesii care se confruntă cu o lipsă de personal calificat și de a sprijini programe de mobilitate destinate tinerilor.

Informații suplimentare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti