Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii - Situaţia drogurilor în Europa


Situaţia drogurilor în Europa: Raportul anual 2012= 2012 Annual report on the state of the drugs problem in Europe/ Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie. - 2012 . - Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2012, — 103 p.  ISBN 978-92-9168-551-6

Raportul anual prezintă sinteza anuală a OEDT cu privire la fenomenul drogurilor în UE și constituie un document de referinţă esenţial pentru persoanele interesate să afle cele mai recente informaţii despre situaţia drogurilor în Europa.

Prezentul raport anual se bazează pe informaţiile primite de OEDT de la  statele membre ale Uniunii Europene, de la ţările candidate Croaţia și Turcia, precum și de la Norvegia. Datele statistice prezentate se referă la anul 2010 (sau la ultimul an pentru care există date). Graficele și tabelele din prezentul raport se pot referi la un subgrup de ţări ale Uniunii Europene, selecţia putând fi făcută în funcţie de acele ţări pentru care există date disponibile pentru perioada în cauză sau pentru a evidenţia anumite tendinţe. Analiza tendinţelor face referire doar la acele ţări care au furnizat informaţii suficiente pentru a descrie modificările din perioada de timp specificată. 
Descarcati Raportul

Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) este una dintre agenţiile descentralizate ale Uniunii Europene. Înfiinţat în 1993 și având sediul la Lisabona, Observatorul constituie sursa principală pentru o informare cuprinzătoare cu privire la situaţia drogurilor și a dependenţei de
droguri în Europa.

OEDT culege, analizează și difuzează informaţii bazate pe fapte, obiective, credibile și comparative privind drogurile și dependenţa de droguri. Astfel, OEDT oferă publicului său o imagine documentată privind fenomenul drogurilor la nivel european. Publicaţiile OEDT constituie o sursă de informaţii de prim ordin pentru un public larg, care cuprinde responsabilii politici și consilierii acestora, specialiști și cercetători care își desfășoară activitatea în domeniul drogurilor și, în sens mai general, mass-media și publicul larg.


Mai mult

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti