Faceți căutări pe acest blog

UE: e publicatii - Formarea competențelor cheie în scolile din Europa : Provocări si oportunitaţi pentru politici

Formarea competențelor cheie în scolile din Europa : Provocări si oportunitaţi pentru politici = Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy – 2011/12. - Luxembourg: Publications Office of the European Union , 2012 – 68 p.- Eurydice Report

RAPORT
Un studiu relevă necesitatea unui accent sporit asupra competențelor IT și antreprenoriale în școli 

Conform unui nou raport al Comisiei Europene, formarea competențelor IT, antreprenoriale și cetățenești deține un rol fundamental în pregătirea tinerilor pentru piața actuală a muncii, dar, în general, școlile nu acordă suficientă atenție acestor competențe transversale, față de competențele de bază în domeniul alfabetizării, al matematicii și al științelor.

 Problema este parțial generată de dificultățile de eval
uare. De exemplu, numai în 11 țări europene [Belgia (comunitatea flamandă), Bulgaria, Estonia, Finlanda, Franța, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia și Slovenia] există proceduri standardizate de evaluare a aptitudinilor cetățenești, care au drept obiectiv dezvoltarea gândirii critice și a participării active în școală și societate. Acest tip de testare este complet inexistent pentru competențele IT și antreprenoriale în oricare dintre cele 31 de țări care au participat la sondaj (cele 27 de state membre ale UE, Croația, Islanda, Norvegia și Turcia). Raportul subliniază, de asemenea, progresele înregistrate în formarea a șase dintre cele opt competențe-cheie definite la nivelul UE pentru învățarea pe tot parcursul vieții sub formă de cunoștințe, abilități și atitudini.

„Numai prin dotarea copiilor și a tinerilor cu competențele necesare, inclusiv cu competențe transversale, vom asigura mijloacele prin care Uniunea Europeană va putea să rămână competitivă și să valorifice oportunitățile economiei bazate pe cunoaștere”, a afirmat Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret. „Acest studiu ne indică aspectele care ar putea fi ameliorate și, cel mai important, măsurile care trebuie luate pentru a crea mai multe oportunități pentru tineri. Reorganizarea sistemelor de învățământ, o inițiativă de politică pe care o voi lansa mâine, va contura propuneri concrete în acest sens.

Competențele transversale sunt, în general, formate în cadrul altor discipline, iar programele naționale din majoritatea țărilor acoperă domeniile IT, antreprenoriat și cetățenie. Dar această situație nu este generalizată. În nouă țări [Germania, Țările de Jos, Italia, Grecia, România, Irlanda, Danemarca, Belgia (comunitatea flamandă) și Croația] educația antreprenorială nu este acoperită în mod explicit în ciclul primar, în timp ce competențele digitale sunt abordate în toate școlile primare, cu excepția celor din Croația.

În mod surprinzător, formarea competențelor digitale în cadrul unor discipline precum științele, matematica și limbile străine este încă un lucru neobișnuit în școli. Raportul de față arată că integrarea formării IT, antreprenoriale sau cetățenești în disciplinele de bază poate atrage necesitatea ca școlile să își modifice sistemele de predare, precum și să stabilească obiective în materie de învățare și unele metode adecvate de evaluare. 

Raportul furnizează dovezi analitice pentru factorii de decizie și sprijină abordarea noii strategii a Comisiei Europene, „Reorganizarea sistemelor de învățământ”, care a fost adoptată 20 noiembrie 2012 . În cadrul acesteia sunt conturate măsurile pe care statele membre trebuie să le adopte pentru a asigura crearea, prin intermediul sistemelor de învățământ și formare, a competențelor necesare în mediul de lucru modern. 

Context

În 2006, la nivelul UE au fost definite opt competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții sub formă de cunoștințe, abilități și atitudini. Acestea sunt: comunicarea în limba maternă; comunicarea în limbi străine; competența matematică și competențe de bază privind știința și tehnologia; competența digitală; competențe sociale și civice; spiritul de inițiativă și cel antreprenorial; capacitatea de a asimila tehnici de învățare; conștiința și expresia culturală. 

Aceste competențe sunt fundamentale într-o societate bazată pe cunoaștere, astfel încât să se acopere nevoile aferente pieței muncii, coeziunii sociale și cetățeniei active. Obiectivul urmărit este să se asigure un nivel mai mare de flexibilitate și adaptabilitate, satisfacție și motivare. Raportul conturează progresele necesare în formarea acestor competențe și sugerează măsuri pentru a asigura adaptarea furnizorilor de activități de educație și formare la dinamica cerințelor în materie de competențe. Nici capacitatea de a asimila tehnici de învățare și nici conștiința și expresia culturală nu au făcut obiectul raportului.

principalele aspecte ( eng)
Raportul compilează informații din șapte rapoarte recente din rețeaua Eurydice și acoperă învățământul general obligatoriu și secundar în cele 31 de țări europene participante. Anul de referință este 2011-2012.

Eurydice

Raportul este elaborat la solicitarea Comisiei de către rețeaua Eurydice, care cuprinde 38 de unități naționale situate în 34 de țări (statele membre ale UE, Croația, Elveția, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia și Turcia). Rețeaua Eurydice este coordonată și administrată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a UE. 

Pentru informații suplimentare
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti