Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi: Educaţie incluzivă


(Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-european şi/sau online)

Actualizat: iulie 2016
 
Luând în considerare nivelul insuficient al educaţiei incluzive din Moldova, nivelul insuficient de pregătire iniţială şi gradul jos de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive, a fost elaborată o serie de publicaţii în cadrul proiectelor "Centrul de Formare Continuă în domeniul Educaţiei Incluzive" (MOLDINCLUD) şi "Program de formare continuă în domeniul inovaţiilor pedagogice în educaţia incluzivă" (INOVEST), în baza Programului Uniunii Europene TEMPUS şi al Parteneriatului estic pentru inovaţii pedagogice în educaţia incluzivă. proiectele au fost realizate de către Institutul de Formare Continuă.

Publicaţiile sunt adresate cadrelor didactice, directorilor şi inspectorilor şcolari şi constiutie suporturi de curs pentru bazele psihopedagogice, psihodiagnostic, educaţie incluzivă, tehnologii asistive, aplicarea ICT în învăţământ, în special pentru elevii cu CES.


  Actualizat: ianuarie 2017

376 / B-78           IV-55657
Восточное партнерство в сфере педагогических инноваций в инклюзивном образовании : Материалы Международной научно-практической конференции в рамках Международного проекта TEMPUS ”INOVEST” г. Кишинев, 6-10 июля 2015 г. : г. Кишинев, 6-10 июля 2015 г. / Под общ. ред. С. Кайсына . ─ Кишинэу : Институт Непрерывного Образования, 2015. - 487 с.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art. 
Actualizat: ianuarie 2017

376 / I-65             IV-55656
 STIEFELHAGEN,Rainer INOVEST : Уроки трехлетнего сотрудничества (2012-2015)  / Rainer Stiefelhagen [et al.]; Texte : Фунтов ROM, англ. Руса.. ─ Кишинев : Institutul de Formare Continuă, 2015. - pag. nenum. (1 vol.) Actualizat: iulie 2016
Tehnologiile cloud în educaţia incluzivă : Suport didactic / elab. de : Simion Caisîn, ...[et al.]; red. şt. : Simion Caisîn, ...[et al.]. .- Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2015. - 189 p. - ISBN 978-9975-4489-8-7.
376/T-31
IV-54952
Actualizat: iulie 2016
Creativitatea şi inovaţiile în şcoală : Suport didactic / elab. : Aksana Talkachova, Lidzya Arlova, Liudmila Socolova ; red. : Simion Caisîn, ...[et al.]. .- Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2015. - 201 p. - ISBN 978-9975-4489-7-0.
376/C-88
IV-54958


Actualizat: iulie 2016
Inovaţii pedagogice în educaţia incluzivă în şcoală : Ghid pentru profesori / elab. : Tatiana Tintiuc, Alena Lemekh, Tatsiana Yeudakimava; red. şt. : Simion Caisîn, ...[et al.]. .- Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2015. - 190 p. - ISBN 978-9975-4489-5-6.
376.1/I-65
IV-54956
Actualizat: iulie 2016
Introducere în psihologia unicităţii umane : Suport didactic / elab. de : Carolina Perjan, ...[et al.]; red. șt. : Simion Caisîn, ...[et al.]. .- Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2015. - 142 p. - ISBN 978-9975-4489-6-3.
159.9/I-69
IV-54954 

Foaie de parcurs pentru organizarea Centrului de Formare Continuă în domeniul Educaţiei Incluzive / Ministerul Eudcaţiei al Republicii Moldova;  Institutul de Formare Continuă. - Chişinău, 2010. - 16 p. - (MOLDINCLUD - Program de Formare Continuă în domeniul educaţiei incluzive).

Metodologia învăţării în cadrul proiectului MOLDINCLUD: PPT / Simion Caisîn. - Chişinău, 2011. - 11 slides.

Lista publicaţiilor, ce pot fi consultate în sala de lectură a Centrului Pro-european:

Cadrul Naţional al Calificărilor din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi : Culegere de documente şi materiale  / Elab. şi adapt. de: Simion Caisîn, Elena Muraru, Alessandro Figus [et al] ; resp. de ed. : Simion Caisîn ; red. : Ariadna Strungaru . ─ Chişinău : ISIC, 2008. - 188 p. ; tab. - ISBN: 978-9975-9872-2-6. – (MOLDINCLUD - Program de Formare Continuă în domeniul educaţiei incluzive).

378.1(4)
Învăţământ superior - Colaborare internaţională ─ Europa      Instruire continuă

*     *    *
       Societatea incluzivă : Suport didactic pentru coordonatorii educaţiei incluzive / Elab. şi adapt. de: Simion Caisîn, Tatiana Tintiuc; red. şef. : Simion Caisîn [et al.] . ─ Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2011. - 215 p. ; tab. (MOLDINCLUD - Program de Formare Continuă în domeniul educaţiei incluzive). - ISBN: 978-9975-4168-7-0

376.6
Educaţie ─ Societate incluzivă

*     *     *
Modele şi tipuri de şcoli incluzive : Suport didactic pentru coordonatorii educaţiei incluzive / Elab. şi adapt. : Maria Pereteatcu, Larisa Zorilo─ Chişinău : Inst. de Formare Continuă, 2011. - 137 p. - (MOLDINCLUD - Program de Formare Continuă în domeniul educaţiei incluzive). - ISBN: 978-9975-4168-5-6

376
Educaţie incluzivă      Şcoli incluzive      Şcoli speciale

*     *     *
 
Categoriile tehnologiilor asistive : Suport didactic pentru coordonatorii educaţiei incluzive / Elab. şi adapt. de către : Simion Caisîn, Grigore Ţurcan─ Chişinău : Inst. de Formare Continuă, 2011. - 140 p. ; tab. - (MOLDINCLUD - Program de Formare Continuă în domeniul educaţiei incluzive). - ISBN: 978-9975-4262-4-4

37.015.3(072)
Educaţie incluzivă      Psihologie pedagogică

*    *    *
 
      Managementul incluziunii în şcoală : Suport didactic pentru coordonatorii educaţiei incluzive : Program de Formare continuă în domeniul educaţiei incluzive / Elab. şi adapt. de către : Tatiana Tintiuc ; Univ. de Stat din Moldova [et al.] . ─ Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2011
256 p. ; tab. - (MOLDINCLUD - Program de Formare Continuă în domeniul educaţiei incluzive). - ISBN: 978-9975-4168-4-9

376.1
Educaţie incluzivă      Managementul incluziunii

*     *    *
 
        Educaţia incluzivă în şcoală : Suport didactic pentru coordonatorii educaţiei incluzive / Elab. şi adapt. de : Maria Periteatcu, Larisa Zorilo; red. : Simion Caisîn . ─ Chişinău : Inst. de Formare Continuă, 2011. - 202 p. ; tab. - (MOLDINCLUD - Program de Formare Continuă în domeniul educaţiei incluzive). - ISBN: 978-9975-4168-8-7

376.1
Educaţie incluzivă

*     *    *
       Educaţia incluzivă în clasă : (ghid pentru profesori) / Elab. şi adapt. de : Tatiana Tintiuc ; Red. şef. : Simion Caisîn . ─ Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2011. - 120 p. - (MOLDINCLUD - Program de Formare Continuă în domeniul educaţiei incluzive). - ISBN: 978-9975-4168-6-3

376.1.015.3
Copii cu handicap - Educaţie şi instruire      Psihopedagogie specială      Educaţie integrată

 *    *    *

       Introducere în psihodiagnostic : Suport didactic pentru coordonatorii educaţiei incluzive / Elab. şi adapt. : Carolina Platon ; red. şef : Simion Caisîn. ─ Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2011. - 128 p. ; tab. - (MOLDINCLUD - Program de Formare Continuă în domeniul educaţiei incluzive). - ISBN: 978-9975-4168-0-1
        Prezentarea suportului în format PPT poate fi accesată aici

37.015.3(072)
Psihodiagnostic ─ Metode şi tehnici      Dezvoltare mentală (psihologie)

*    *     *
       Psihologia adolescentului şi adultului : Suport didactic pentru coordonatori educaţiei incluzive / modul a fost elab. şi adapt. de Angela Potâng ; red.-şef : Simion Caisîn; Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. ─ Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2011. - 174 p. ; tab. (MOLDINCLUD - Program de Formare Continuă în domeniul educaţiei incluzive). - ISBN: 978-9975-9872-9-5

159.922.8(072)
159.922.6(072)
376.015.3(072)
Adolescenţi - Psihologie      Psihologia vârstelor      Educaţie incluzivă

*    *    *
     Psihologia copilului : Suport didactic pentru coordonatorii educaţiei incluzive / Elab. şi adapt. : Igor Racu; red. şef : Simion Caisîn. ─ Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2011. - 172 p. - (MOLDINCLUD - Program de Formare Continuă în domeniul educaţiei incluzive). - ISBN: 978-9975-9872-7-1
        Prezentarea suportului în format PPT poate fi accesată aici

159.922.7(075)
Psihologia copilului - Manuale      Copii - Psihologie – Manuale

*     *      *

Psihopedagogia corecţională : Suport didactic pentru coordinatori educaţiei incluzive / Elab. şi adapt. de Aurelia Racu, Florin Emil Verza, Anatol Danii ; red. şef : Simion Caisîn; ─ Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2011. - 254 p. (MOLDINCLUD - Program de Formare Continuă în domeniul educaţiei incluzive). - ISBN: 978-9975-9872-8-8

376.015.3(07)
Psihopedagogie corecţională

*    *    *
Psihopedagogie specială : Suport didactic pentru coordinatori educaţiei incluzive / Elab. şi adapt. de : Cornelia Borodin, Maria Vârlan, Vistoria Maximciuc, Natalia Ciubotaru ; red. şef : Simion Caisîn. ─ Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2011. - 224 p. ; tab. - (MOLDINCLUD - Program de Formare Continuă în domeniul educaţiei incluzive). - ISBN: 978-9975-9872-6-4
Prezentarea suportului în format PPT poate fi accesată aici.

376.015.3(072)
Psihopedagogie specială

*    *    *

Training "Metode de cunoaştere a elevilor cu CES" : Suport didactic pentru coordonatorii educaţiei incluzive / Modul a fost elab. şi adapt. de către : Angela Calancea, Tatiana Tintiuc . ─ Chişinău : Inst. de Formare Continuă, 2012 - 194 p. - (MOLDINCLUD - Program de Formare Continuă în domeniul educaţiei incluzive). - ISBN: 978-9975-4262-1-3

376
Educaţie incluzivă      Psihopedagogie

*    *     *
 
Consilierea familiei persoanelor cu dizabilităţi : Suport didactic pentru coordonatorii educaţiei incluzive / Elab. şi adapt. de Tatiana Turchină, Natalia Cojocaru, Zinaida Bolea, [et al] ; red. şef : Simion Caisîn. ─ Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2011. - 180 p. -  (MOLDINCLUD - Program de Formare Continuă în domeniul educaţiei incluzive). - ISBN: 978-9975-4168-1-8
Prezentarea PPT poate fi accesată aici

376.018.1(072)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti