Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi în ianuarie 2012


E.6/2011 MA. Roche Ralph. Manualul privind facilitarea exercitării libertăţii de întrunire / Programul Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene "Susţinerea Democraţiei în Moldova". - Chişinău, 2011. - 142 p. - ISBN 978-9975-53-050-7.

E.6/2011 HA. Roche, Ralph. Handbook on facilitating freedom of assembly / Joint Programme between the Council of Europe and the European Union "Democracy Support in Moldova". - Chişinău, 2011. - 142 p. - ISBN 978-9975-53-049-1.

E.6/2011 NO. Normele CPT / Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante. - S.l., S.a. - 128 p. - ISBN 978-9975-80-468-4.E.6/2011 CT. Стандарты ЕКПП / Европейский Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинтсва обращения или наказания. - S.l., S.a. - 146 c. - ISBN 978-9975-80-469-1.

E.6/2010 CO. Combaterea releleor tratamente şi a impunităţii: Drepturile deţinuţilor şi obligaţiile funcţionarilor organelor de drept: 11 întrebări şi răspunsuri / Svanidze, Eric. - Ch., 2010. - 28 p. 

E.6/2009 CO. Combaterea releleor tratamente şi a impunităţii şi investigarea eficientă a relelor tratamente : Raport pe ţară: Moldova / Svanidze, Eric. - Ch., 2009. - 84 p.
 


E.6/2011 MA. Manualul funcţionarului public în domeniul drepturilor omului / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. - Ch., 2011. - 280 p. - ISBN 978-9975-61-647-8.


D.9/2011 RE. Reformarea Ministerului Afacerilor Interne şi a subdiviziunilor subordonate: probleme, soluţii şi perspective de realizare (Materialele Conferinţei internaţionale, 19 aprilie 2011) = Reform of the Ministry of Internal Affairs and its subordinate divisions: challenges, solutions and perspectives (materials of the International Conference, 19 April 2011). - Ch., 2011. - 214 p. - ISBN 978-9975-53-048-4.F.9/2011 CT. Стимулирование критического мышления журналистов: Этические и редакционно-издательские дилеммы;  Тематические исследования средств массовой информации Республики Молдова. - Кишинэу, 2011. - 80 с.

M.1.3/2011 CO Cooperînd împreună spre o comunitate mai sigură / Academia M.A.I. "Ştefan cel Mare". - Ch., 2011. - 48 p. - ISBN 978-9975-53-058-3.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti