Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi: septembrie-octombrie 2016

 (Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-european şi/sau online)

E.3.9/2015 EX Executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului de către Republica Moldova, 2013-2014 [Text tipărit] : Raport / Vladislav Gribincea, Pavel Grecu, Nadejda Hriptievschi, Sorina Macrinici; Foundation Open Society Institute . ─ Chişinău : Centrul de Resurse Juridice din Moldova, 2015. - 118 p. : tab.- ISBN: 978-9975-3002-6-1. - ISBN: 978-9975-3002-7-8. 
341.2/E-97/II-708687.
Republica Moldova se află printre primele ţări după numărul cererilor depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), cu circa 1,000 de cereri anual. Din cele peste 10,800 cereri moldoveneşti înregistrate între 1998 şi 2014, până la 31 decembrie 2014, CtEDO a finalizat examinarea a 89%. Cu toate acestea, pe rolul CtEDO mai rămân peste 1,000 de cereri îndreptate împotriva Moldovei care au șanse sporite de succes. Cu toate că numărul cererilor moldovenești pendinte a scăzut simțitor din anul 2012, CtEDO primește anual circa 1,000 de cereri îndreptate împotriva Moldovei. După numărul de cereri depuse raportat la populația țării, în anii 2013 și 2014, Moldova s-a plasat pe locul patru între cele 47 de țări membre ale Consiliului Europei.

Raportul a fost gândit ca un instrument de analiză a măsurilor care au fost luate pentru a remedia violările CEDO şi a evita abaterile similare pe viitor, precum şi a mecanismului de executare a hotărârilor CtEDO existent în Republica Moldova. El nu spune dacă o hotărâre sau alta a CtEDO a fost executată, aceasta fiind prerogativa Consiliului de Miniștri al Consiliului Europei (CM). Studiul analizează doar dacă măsurile întreprinse pentru a executa hotărârile CtEDO au fost conforme spiritului hotărâri CtEDO şi dacă acestea sunt suficiente pentru a înlătura cauzele care au dus la violarea CEDO. Autorii raportului şi-au propus să formuleze recomandări pentru remedierea carenţelor depistate. Raportul a fost conceput şi ca un instrument util pentru Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (CM) în procesul de monitorizare a executării hotărârilor CtEDO de către Republica Moldova. În cadrul studiului autorii au încercat să identifice cauzele care au determinat violarea CEDO şi măsurile întreprinse pentru a le înlătura. Cercetarea trece în revistă atât succesele, cât şi insuccesele.*    *    *
E.6/2015-AN. Analiza compatibilității legislației din Republica Moldova cu standardele europene în domeniul egalității și nediscriminării [Text tipărit] : Studiu / Pavel Grecu, Nadejda Hriptievschi, Iustina Ionescu [et al.]; Centrul de Resurse Juridice din Moldova . ─ Chişinău : Imprint Star, 2015. - 194 p.- ISBN: 978-9975-3002-85 
 342.7/A-53/III-125651
Analiza compatibilității legislaţiei din Republica Moldova cu standardele europene în domeniul egalităţii și nediscriminării a fost determinată de intenția autorilor de a realiza o imagine cât mai largă a cadrului legal în vigoare, a limitelor existente la nivel de norme, politici publice și la nivel practic de aplicare concretă a legii. Scopul studiului a fost de a facilita armonizarea normelor și practicilor din domeniul egalității și nediscriminării cu acquis-ul comunitar și cu standardele europene și internaționale relevante și de aceea recomandările formulate la finalul studiului urmăresc îmbunătățirea cadrului normativ și instituțional.
Acquis-ul comunitar în domeniul egalității și nediscriminării, dublat de standardele Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO) și de interpretarea acestora în jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului (CtEDO), constituie un cadru excelent pentru compararea și analiza critică a legislației și practicii naționale din Republica Moldova. Prin armonizarea legislației la acquis-ul comunitar, Republica Moldova ar asigura condițiile necesare pentru protecția locuitorilor săi împotriva discriminării. Acesta este motivul de bază pentru care a fost inițiat studiul de compatibilitate și care determină și accentele majore ale studiului în ceea ce privește segmentul conformității legislației.

*    *    *
E.6/2014-DR. Drepturile omului în Moldova : Raport [Text tipărit] : Retrospectiva anului 2014 / Pavel Postica, Nadejda Hriptievschi, Sorina Macrinici, ...[et al.]; au contrib. : Olga Manole, Eduard Scutaru ; ed. în lb. rom. : Doina Dumbrăveanu-Munteanu ; Asociația Promo-Lex . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015
144 p. : tab., scheme.- ISBN: 978-9975-4378-1-3. - ISBN: 978-9975-4378-6-8
342.7/D-40/IV-53811
 
342.7/M-91/IV-55337
Human rights in Moldova [Text tipărit] : Report : Retrospective 2014 / Pavel Postica, Nadejda Hriptievschi, Sorina Macrinici [et al.]; contrib. : Olga Manole, Eduard Scutaru ; transl. : John McGregor ; Asociația "Promo-Lex" ; Civil Rights Defenders . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 140 p. : tab., scheme.- ISBN: 978-9975-4378-7-5. - ISBN: 978-9975-4378-8-2.


*    *    *

32(498)/C-25/I-1269461
Politograma [Text tipărit] : Incursiuni în vocabularul democraţiei / Radu Carp . ─ Iaşi : Inst. European, 2015. - 279 p. - (Colecţia "Academica" ; 251. Seria "Ştiinţe politice"). - ISBN: 978-606-24-0107-8.

Profesorul Radu Carp ne ofera un cadru conceptual comprehensiv si riguros menit sa lumineze mecanismele democratiei romanesti intr-o perspectiva intr-adevar comparativa. Avem aici o lucrare indispensabila pentru cei care vor sa inteleaga interactiunea dintre lexicul, ethosul si practicile democratiei, relatia dintre constitutionalism si libertati civice, rolul religiei in societatile pluraliste si provocarile generate de dinamica unei Europe unite. Pe scurt, un manual al democratiei liberale in actiune. 
Vladimir Tismaneanu (University of Maryland)


*    *    *

E.3.9/2004 CA Birsan, Corneliu. Cazurile Romaniei la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Selecţiuni 1998-2004) / Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucuresti ; Ministerul Afacerilor Externe. – 2004. - 973-0-03692-6
341.2/C-36/I-1269742  
*    *    *
E.8/2003 ST Standards and mechanisms for gender equality in democratic countries [Text tipărit] / Zorica Mršević ;Institute of Social Sciences. ─ Belgrade : Institute of Social Sciences, 2003. - 164 p. - ISBN: 86-7093-101-X. 
396/M-91/II-708908

Participarea unui număr adecvat de femei în politică este importantă din considerente de egalitate, pur și simplu fiindcă femeile constituie aproximativ jumătate din numărul votanților eligibili. Dar participarea femeilor este de asemenea vitală pentru a avea astfel grijă de interesele lor. Faptul predominant că femeile au o poziție diferită de cea a bărbaților și îndeplinesc sarcini diferite va conduce aproape sigur  la contribuția lor prin diferite stiluri de lucru și sublinierea unor obiective politice distincte. Subiectele cheie de pe agenda globală a femeilor include, spre exemplu, drepturi egale pentru femei la moștenire și proprietate, lichidarea diferenței de gen în educație, sănătate, alimentare, și combaterea segregării și marginalizării femeilor în domeniul forței de muncă.

Capitolele principale ale publicației sunt: Stabilirea unui mecanism național de promovare a egalității de gen; Documentele internaționale privind participarea femeilor la viața politică; Planurile naționale de acțiune; Legislația antidiscriminatorie. Materiale sunt elaborate în baza documentelor strategice și a manualelor elaborate de Consiliul Europei.
*    *    *
E.8.8/2003 DE Democratisation, conflict prevention and peacebuilding : the perspectives and the roles of women: 5th European Ministerial Conference on Equality between Women and Men = La démocratisation, la prévention des conflits et la construction de la paix : les perspectives et les rôles des femmes: 5e Conférence ministérille européenne sur l'égalité entre les femmes et les hommes : Skopje, 22-23 janvier 2003 : Actes [Text tipărit] : Skopje, 22-23 January 2003 : Proceedings . ─ Strasbourg : Direction générale des droits de l'homme, 2003. - 102 p.
396/D-39/IV-55250

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti