Faceți căutări pe acest blog

Achiziții recente - Orizonturile Integrării Moldovei în UE: realități și perspective


Publicațiile editate in cadrul Proiectului EUFORYcare contribuie la formarea unei viziuni mai coerente și vizibile asupra politicile UE  față de Moldova prin creșterea gradului de înțelegere a colaborării politice, protecția drepturilor omului, educația tinerilor și aprofundarea parteneriatelor economice și comerciale în universități și în afara lor.

 

3 / E-90; 3 / Е-90
EU : Building links to Eastern Partnership Countries, international conference (2023; Chișinău)
International Conference "EU : Building links to Eastern Partnership Countries : Conference Proceedings, 1 st edition "  / Scientific committee : Simciuc Elena [et al.].- Chişinău : [S. n.], 2023 (Print Caro). - 250 p. : fig. color., tab.
ISBN: 978-9975-175-47-0


Disponibil:

Cuprins:
 • MULTICULTURALISMUL ȘI CORECTITUDINE POLITICĂ: ASPECTE TEORETICO-CONCEPTUALE/ Margareta BELTEI
 • STANDARDELE UE IN DOMENIUL COMBATERII DISCRIMINĂRII/ Oleg BONTEA
 • VIOLENȚA ÎN BAZĂ DE GEN CA FORMĂ DE DISCRIMINARE: PREVENIRE ȘI COMBATERE/ Doina CAZACU
 • REGIMURI JURIDICE EUROPENE DE PROTECȚIE A MEDIULUI /GUGULAN Evghenia, BEJENARI Mihaela ECOLOGIZAREA CONȘTIINȚEI - UN IMPERATIV AL SOCIETĂȚII CONTEMPORANE/ Larisa PLOP, Cristina ROȘCA
 • CONTENT AND FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW /Olga TATAR
 • POLITICA UE ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI/ Lilia GRIBINCEA
 • ASPECTE DOCTRINARE ȘI NORMATIVE PRIVIND EVOLUȚIA CONCEPTULUI DE CADUCITATE LA NIVEL INTERNAȚIONAL/ Ștefan BELECCIU, Valeria BEJENARI
 • PRINCIPII ANDRAGOGICE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI CU STATUT SPECIAL ȘI A CARABINIERILOR DIN CADRUL MAI / Andrian CIUMAC
 • EXERCITAREA ACTULUI EDUCATIV ÎN SISTEM UNIVERSITAR / Uliana STATI
 • REPERE CONCEPTUALE ÎN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE PRIVIND STATUTUL DE NEUTRALITATE PERMANENTĂ A REPUBLICII MOLDOVA/ Radu MOLDOVANU
 • UE-REPUBLICA MOLDOVA: FORTIFICAREA SIGURANȚEI PERSOANELOR REFUGIATE DIN UCRAINA/ Angela BURLEA
 • UTILIZAREA MIJLOACELOR INTERZISE DE PURTARE A RĂZBOIULUI: DOCTRINĂ ŞI LEGISLAŢIE LA NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL /Igor SOROCEANU
 • ABUZ DE FORȚĂ LA REȚINERE CA PROBLEMĂ SISTEMICĂ A REALIZĂRII DREPTURILOR OMULUI ÎN RM/Veronica Pozneacova 
 •  TRANSLATING MEDIATION TERMINOLOGY IN CRIMINAL LAW FROM ENGLISH INTO ROMANIAN / Parascovia CAZACU
 • EXPULZAREA ÎN DREPTUL CONTRAVENȚIONAL – ATENTARE ASUPRA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI SAU O PROTEJARE AACESTORA?/ Adrian CRAINIC
 • PARIURILE PE COMPETIȚII SPORTIVE ÎNTRE REGLEMENTAREA ACTUALĂ NAȚIONALĂ ȘI REALITATE / Dumitru BURDUJA
 • R. MOLDOVA ȘI PARTENERIATUL ESTIC - ACTIVITĂȚI DE PROTECȚIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR / Xenofon ULIANOVSCHI
 • REPUBLICA MOLDOVA ÎN CADRUL PARTENERIATULUI ESTIC / Constantin SOLOMON
 • COOPERAREA ÎN ATINGEREA OBIECTIVELOR DIN PARTENERIATULUI ESTIC ÎNCETINITĂ DE CORUPȚIA DIN EST// Oleg Casiadi, Mihai Soltan 
 • TENDINȚE DE EUROPENIZARE A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE/ Svetlana SLUSARENCO
 • ARMONIZAREA DREPTURILUI INTERNAȚIONAL PRIVAT AL REPUBLICII MOLDOVA CU LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE/ Adriana DODON
 • UE-MOLDOVA: STABILIREA UNUI PARTENERIAT DE ÎNCREDERE CU INTERESE ȘI OBIECTIVE COMUNE /Radu MERCUȘ
 • RESPECTAREA DREPTURILOR STRĂINILOR: RELAȚII DE COOPERARE RM-UE / Oxana POSTOLACHI 
 •  LIMBILE MODERNE: SURSE DE NEOLOGIZARE A LIMBII ROMÂNE/ Eugenia MINCU, Dorina MACOVEI
 • TENDINȚE ȘI VALORI CULTURAL-ARTISTICE EUROPENE ÎN ARTA PLASTICĂ NAȚIONALĂ / Rodica URSACHI
 • ORIENTĂRILE VALORICE ALE PERSONALITĂȚII: ORIGINILE CONCEPTELOR ȘI ALE TEORIILO/ Olga CHIRIȚA
 • VALORILE EDUCAȚIEI ÎN CURRICULUM DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXT EUROPEAN/ Mona-Lisa-Ștefania CIOBANU
 • INCLUZIUNEA TINERILOR NEET – CHEIA SUCCESULUI LA NIVEL NAȚIONAL / Olga CERNELEV, Roman BANARI
 • FINANCIAL EDUCATION, STRATEGIC ACTIVITY IN THE DEVELOPMENT OF THE LIFE INSURANCE INDUSTRY/ Maricica TUDOSE
 • O NOUĂ ABORDARE A EVALUĂRII ȘTIINȚEI: UTILIZAREA INDICELUI TIMMY/ Vladimir MOCAN
 • MANIFESTĂRILE ȘTIINȚIFICE CA PARTE A EVALUĂRII ȘI ADMINISTRĂRII CERCETĂRII ÎN ANUL 2022 /Vitalie MINCIUNĂ, Valeria VRABIE, Marina PIȘCENCO, Aliona DANILIUC, Gheorghe CUCIUREANU
 • ACCESUL DESCHIS LA DATE SPAȚIALE PRIN INTERMEDIUL PROGRAMULUI COPERNICUS AL UE SI SNAP /Rodica SÎRBU, Vadim CUJBĂ
 • PSIHOPEDAGOGICE ȘI METODOLOGICE DE EDUCAȚIE MULTILINGVĂ A ELEVILOR DE LICEU DIN PERSPECTIVA MOTIVAȚIONALĂ/ Hana WITTMAN
 • МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОКОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА/ Инна Валерьевна ТЕЛЮКОВ Людмила Михайловна АНЦИБОР
 • PERSISTENȚA SIMPTOMATOLOGIEI DE TIPTHDA LA SPORTIVI ȘI INFLUENȚA ACESTUIA ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII/ Angela TĂTARU, Natalia GÎRLEA

327 / S-61
SIMCIUC, Elena; TODOROVA, Liudmila. EU without borders : Brochure / Elena Simciuc, Liudmila Todorova.- Chişinău : [S. n.], 2023 (Print-Caro).-48 p. Bibliogr. : p. 44-45
ISBN: 978-9975-175-64-7

The European Union stands as a testament to the power of cooperation and integration. One of its defining characteristics is the removal of internal borders, allowing for the free movement of goods, services, capital, and people across member states. This borderless interaction has proven to be of immense importance not only for the EU itself but also for its partners.

This brochure aims to explore the practical implications and theoretical foundations of a European Union without borders, as well as the concept of seamless interaction between the EU, its member states, and its partners. The purpose of this guide is also to shed light on the multifaceted advantages of the EU's borderless concept and the diverse directions it encompasses:

1. Economic Benefits:
2. Mobility and People-to-People Contacts
3. Political and Diplomatic Advantages
4. Global Collaboration and Soft Power


The practical value of this guide lies in its ability to provide individuals, businesses, and policymakers with a comprehensive understanding of the benefits and challenges associated with a borderless Europe. By delving into various aspects such as trade, tourism, migration, and security, this guide equips readers with the knowledge necessary to navigate the complexities of a united Europe.

Moreover, the guide also explores the theoretical foundations that underpin the concept of a European Union without borders. It examines the principles of supranationalism, subsidiarity, and solidarity, which form the bedrock of the EU's decision-making process. Understanding these principles is essential for comprehending the dynamics of the EU and its evolving relationship with its member states and external partners. 

This guide explores the EU's engagement with neighboring countries, regional organizations, and international partners, highlighting the mutual benefits derived from enhanced cooperation and integration. By examining successful examples and case studies, readers gain insights into the potential for collaboration and the positive outcomes that can arise from transcending traditional borders339.7 / G-94     II-729139

Guide to EU proposal preparation for funding / [developed by : Elena Simciuc, Robert Khachatryan].- Chișinău : [s. n.] , 2023 ((Print-Caro). - 32 p. : fig., tab.
ISBN: 978-9975-175-63-0


1. Introduction and Motivation
2. Project Key Elements. 
3. Problem: What do you Want to Improve?
4. Subjects: Who is Affected?
5. Objectives
 6. Plan of Actions 7. The Intervention Logics 8. Project Activities..
9. Build Budget.
0. Sustainability Plan.
11. Education Programmes...


Vezi de asemenea


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti