Faceți căutări pe acest blog

Carta Socială Europeană: Aniversarea reclamațiior colective

Procedura reclamațiilor colective reprezintă un mecanism important în cadrul sistemului de protecție a drepturilor sociale și economice, creat în baza Cartei Sociale Europene a Consiliului Europei. Această procedură, introdusă prin Protocolul Adițional la Carta Socială Europeană privind sistemul de plângeri colective (ETS Nr. 158), oferă posibilitatea organizațiilor neguvernamentale, sindicatelor și altor organizații reprezentative de a înainta plângeri colective împotriva statelor membre ale Consiliului Europei.

Procedura de plângeri colective are ca scop abordarea problemelor sistemice legate de drepturile sociale și încurajează statele să rezolve deficiențele și problemele structurale care afectează exercitarea efectivă a drepturilor sociale de către toți cetățenii din jurisdicția lor. Aceasta completează protecția judiciară oferită de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care se concentrează în principal pe drepturile civile și politice.

Prin intermediul procedurii de plângeri colective, Comitetul European pentru Drepturile Sociale examinează plângerile înaintate și emite decizii cu privire la respectarea sau încălcarea drepturilor sociale prevăzute de Carta Socială Europeană. Acest mecanism oferă oportunitatea persoanelor afectate de încălcări ale drepturilor sociale de a solicita justiție și de a obține remediere în fața unui organism internațional.

Cu ocazia aniversării a 25 de ani de la intrarea în vigoare a protocolului, Consiliul Europei organizează un eveniment pentru a discuta despre importanța protecției eficiente a drepturilor sociale în spațiul european. Evenimentul reprezintă, totodată, un apel către statele membre care nu au încă acceptat procedura de plângeri colective să o facă, în vederea creării unui cadru legal coerent pentru implementarea drepturilor sociale în Europa.


Prin intermediul procedurii reclamațiilor colective, se promovează o abordare sistemică în abordarea problemelor sociale și se contribuie la asigurarea unei justiții sociale mai echitabile și la îmbunătățirea calității vieții pentru toți cetățenii europeni.


Republica Moldova a semnat Carta Socială Europeană în anul 1995 și a ratificat-o în 1997. Prin ratificarea tratatului, Republica Moldova a devenit obligată să adopte măsuri legislative și să implementeze prevederile Cartei în legislația și practica sa națională.

În conformitate cu Carta Socială Europeană, Republica Moldova are responsabilitatea de a asigura drepturile sociale și economice ale cetățenilor săi, inclusiv prin adoptarea de politici și măsuri adecvate în domenii precum ocuparea forței de muncă, condiții de muncă decente, protecție socială, asigurarea accesului la servicii de sănătate și educație de calitate.

Comitetul European pentru Drepturile Sociale monitorizează implementarea Cartei Sociale Europene în țările semnatare și emite rapoarte periodice care evaluează progresele realizate și identifică eventualele deficiențe în ceea ce privește respectarea drepturilor sociale.

Astfel, Republica Moldova are un angajament de a respecta și promova drepturile sociale și economice ale cetățenilor săi conform prevederilor Cartei Sociale Europene, contribuind astfel la construirea unei societăți mai echitabile și mai incluzive.

Republica Moldova inca nu a acceptat procedura reclamatiilor colectie, instituita in baza Cartei Sociale Europene.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti