Faceți căutări pe acest blog

Cel de-al IV-a Summit al CoE: Observațiile Comisarului pentru Drepturile Omului

Observations of the Council of Europe Commissioner for Human Rights ahead of the 4th Council of Europe Summit / Commissioner for Human Rights. - Strasbourg, 2023. - 3 p. - /Accesat la 04.04.2023/.

Disponibil: https://rm.coe.int/observations-on-the-4th-summit-of-the-council-of-europe-which-will-tak/1680aa8a65


Comisarul pentru Drepturile Omului, Dunja Mijatović, și-a publicat Observațiile referitoare la cel de-al IV-lea Summit al Consiliului Europei, care se va desfășura la Reykjavik, Islanda, la 16-17 mai 2023.

Comisarul a subliniat importanța Summit-ului, care ar trebui să fie o ocazie pentru reafirmarea obligațiunilor Statelor membre în favoarea valorilor și normelor Consiliului Europei și pentru o determinare hotărâtă de a inversa cursul actual de degradare a drepturilor umane.

« Războiul dus de Rusia în Ucraina a provocat suferințe enorme și încălcări pe scară largă ale drepturilor omului », a declarat Comisarul. « Prin urmare, este important ca Summit-ul să sublinieze responsabilitatea și necesitatea de a investiga și urmări penal autorii încălcărilor grave ale dreptului internațional umanitar și încălcărilor grave ale drepturilor omului. ».

În același timp, Comisarul solicită un angajament reînnoit de a aborda alte probleme importante legate de drepturile omului printr-o mai bună implementare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, în special în ceea ce privește nerespectarea sistematică a acestor hotărâri și protecția independenței și imparțialității justiției.

Ea speră, de asemenea, că se va pune mai mult accent pe dimensiunea relativă la drepturile umane a degradării mediului, răspunsul la reacțiile anti-gen și consolidarea drepturilor economice și sociale și a egalității.

Pe final, Comisarul subliniază că « pentru a ne pregăti mai bine pentru viitorul activității noastre în domeniul drepturilor omului, trebuie să răspundem rapid la circumstanțele în schimbare, să creăm un mediu propice pentru societatea civilă, structurile naționale pentru drepturile omului și apărătorii drepturilor omului și să mobilizăm puterea tinerilor. »

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti