Faceți căutări pe acest blog

Ce este traficul de persoane și cum să nu devenim victimele lui : lecția interactivă

 


La 28 аprilie 2023, la CPESC al BNRM a avut loc lecția interactivă "Ce este traficul de persoane și cum să nu devenim victimele lui", cu participarea elevilor clasei a 5-a a Liceului Teoretic "Petru Movilă". Printre participanți au fost mai mulți copii din Ucraina, care studiaza împreună cu colegi din Chișinau. 

Evenimentrul s-a început cu prezentarea expoziției “Spune NU traficului de ființe umane!", care este vernisată în spațiile centrului în perioada 01 februarie - 01 noiembrie 2023, în contextul marcării celei de-a 15-a aniversări de la intrarea în vigoare a Convenției CoE privind combaterea traficului de persoane (1.02.2008).

În cadrul lecției elevii au aflat ce reprezintă traficul de persoane, care sunt cauzele acestui fenomen, cum poate fi contracarat și ce trebuie să cunoască pentru a nu cădea în plasa traficanților de oameni.
Evenimentul a purtat formatul unei discuții, astfel elevilor li s-a oferit posibilitatea să se implice activ și să-și expună părerile.


În cadrul lecției au fost spulberate cele mai răspândite mituri ce țin de traficul de persoane, în special că:
1) de obicei infractorul și victima se cunosc reciproc;
2) victimă a traficanților poate deveni absolut orice persoană;
3) infractorul poate fi oricine, chiar și cea mai apropiată rudă;
4) traficul cu persoane este răspândit în toată lumea, inclusiv în țările cele mai dezvoltate;După partea teoretică a lecției copiii și-au consolidat cunoștințele obținute, participând la jocul cognitiv de masă «Luza și prietenii călătoresc prin lume». Esența jocului consta în efectuarea unei călătoriei în jurul lumii de către membrii unei echipe, care se confruntă cu greutăți și ajung în duferite situații în care trebuie să ia o decizie, în baza cunoștințelor pe care le posedă.

Copiii au fost mulțumiți de activitatea desfășurată. Ei au obținut multă informație nouă și utilă, care le va permite să-și păstreze securitatea proprie și să o comunice altor persoane.

*****
28 апреля 2023 года в Проевропейском центре Национальной библиотеки Республики Молдова прошла интерактивная лекция «Что такое торговля людьми и как не стать ее жертвой» для учеников 5 класса из Теоретического лицея "Петру Мовилэ". Среди участников было и  несколько детей из Украины, которые учатся в этом классе. В начале мероприятия школьники ознакомились с выставкой “Скажи "нет" торговле людьми!", которая функционирует в нашем центре с 1 февраля по 1 ноября 2023 и приурочена к 15-летию вступления в силу Конвенции о противодействии торговле людьми (1.02.2008).

В ходе лекции дети узнали, что представляет собой торговля людьми, какие причины этого явления, как осуществляется противодействие ему и как не стать жертвой торговцев людьми.
Занятие прошло в дискуссионном формате, что дало возможность детям активно вступать в диалог и высказывать свое мнение.
    В рамках лекции были развенчаны основные мифы, связанные с торговлей людьми, а именно:
1) чаще всего преступник и жертва знакомы между собой;
2) жертвой преступников может стать абсолютно любой человек;
3) преступником может быть кто-угодно, вплоть до ближайшего родственника;
4) торговля людьми распространена по всему миру, включая высокоразвитые страны.

После теоретической части дети закрепили полученные знания с помощью настольной образовательной игры «Лиза и друзья путешествуют по миру». Суть игры заключается в том, что игроки одной командой совершают кругосветное путешествие, сталкиваясь с трудностями и попадая в различные ситуации, в которых они должны принять решение, исходя из своих знаний.
     Дети остались довольны проведенным мероприятием, т.к. получили много новой и полезной информации, которая позволит им сохранить собственную безопасность и поделиться этими знаниями с другими людьми.

FOTO

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti