Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații: Conlucrând cu Consiliul Europei: un Ghid practic pentru societatea civilă

Working with the Council of Europe: A practical Guide for civil society. - Strasbourg, Council of Europe, 2022. - 56 p. - (Accesat la 01.03.2023).

Disponibilhttps://rm.coe.int/work-with-coe-guide-english-2022/1680a66592

Varianta franceză

La sesiunea sa ministerială de la Helsinki din 2019, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat decizia „O responsabilitate comună pentru securitatea democratică în Europa: necesitatea de a consolida protecția și promovarea spațiului societății civile în Europa”. 

Ca răspuns la această decizie, Secretarul General a făcut o serie de propuneri. Implementarea lor a fost aprobată la sesiunea ministerială de la Hamburg din mai 2021.

Acest manual este pregătit ca răspuns la apelul Secretarului General de a consolida rolul și participarea semnificativă a organizațiilor societății civile și a instituțiilor naționale pentru drepturile omului în Organizație, în vederea creșterii deschiderii și transparenței acesteia față de societatea civilă. 

Scopul manualului este 
  • de a oferi o imagine de ansamblu neexhaustivă a numeroaselor moduri în care Consiliul Europei lucrează cu societatea civilă, 
  • de a oferi legături către informații aprofundate și de a acționa ca un ghid pentru modul în care societatea civilă se poate implica în activitatea Organizației. 
  • Acesta oferă informații despre diferitele forme de acces, cooperare, contribuții, participare și/sau parteneriat care sunt posibile și relevante pentru ONG-uri. 

Ghidul conține un index tematic, cu link-uri către site-uri web furnizate pe tot parcursul textului. 

Informații suplimentare pot fi găsite pe portalul principal: www.coe.int, unde există și posibilitatea de a vă înscrie la buletine informative. 
Manualul se bazează pe Programul și Bugetul Consiliului Europei pentru 2022-2025, cu câteva intrări tematice suplimentare pentru facilitări de referință și va fi actualizat în mod regulat.
 
VEZI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti