Faceți căutări pe acest blog

Colecția CoE/CPESC - Managementul Itinerariilor Culturale: De la teorie la practică


 H.2.3/2015 CU Cultural routes management, from theory to practice : Step-by-step guide to the Council of Europe Cultural Routes. - Strasbourg : Council of Europe 2015. - 207 p. - 978-92-871-7691-2. [Accesat : 16.02.2021]

Disponibil : https://rm.coe.int/gestion-des-itineraires-culturels-de-la-theorie-a-la-pratique/168098b061 (accesat 20.12.2022)

This first ever step-by-step guide to the design and management of Council of Europe Cultural Routes will be an essential reference for route managers, project developers, students and researchers in cultural tourism and related subjects. It addresses aspects ranging from the Council of Europe’s conventions to co-creation, fund-raising and governance, and it explores a Cultural Route model that has evolved into an exemplary system for sustainable, transnational co-operation and that has proved to be a successful road map for socio-economic development, cultural heritage promotion and intergenerational communication.


 H.2.3/2015 GE  Gestion des itinéraires culturels: de la théorie à la pratique. - Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2015. - 220 p. - 978-92-871-7938-8.

Ce tout premier guide à la conception et à la gestion des itinéraires culturels du Conseil de l’Europe constitue une référence essentielle pour les opérateurs d’itinéraires, les développeurs de projets, les étudiants et chercheurs en tourisme culturel et dans les domaines connexes. Le guide aborde de manière exhaustive les conventions pertinentes du Conseil de l’Europe, la cocréation, le financement et la gouvernance. Il explore tous les aspects d’un modèle d’Itinéraire culturel qui a évolué vers un système exemplaire de coopération transnationale durable ayant fait ses preuves en tant que feuille de route du développement socioéconomique, de promotion du patrimoine culturel et de communication intergénérationnelle.

                                      * * *

În 1987, Declaraţia de la Santiago de Compostela a pus fundamentul primei Rute culturale a Consiliului Europei, subliniind importanţa identităţilor noastre europene care sunt bogate, diverse şi colorate. În prezent, Acordul parţial extins al Consiliului Europei cu privire la rutele culturale (APE) acoperă 29 de itinerarii care reunesc cultura şi patrimoniul de-a lungul Europei.

Rutele culturale sunt în acelaşi timp instrumente puternice care pot servi atât la promovarea, cât şi la păstrarea acestor identităţi culturale comune şi diverse. Acestea reprezintă modele de cooperare culturală pe teren, şi o sursă importantă de învăţare a identităţii şi cetăţeniei prin intermediul unei experienţe participative ale culturii. Începând cu Ruta europeană a culturii megalitice şi monumentelor sale construite acum 6000 de ani, până la Ruta Atrium a arhitecturii regimurilor totalitare, fiecare itinerar cultural conţine elemente ale trecutului nostru care ajută să înţelegem prezentul şi să privim cu încredere în viitor.

Rutele culturale sunt şi un motor al turismului cultural tematic în regiuni mai puţin cunoscute ale continentului, contribuind astfel la dezvoltarea economică şi la stabilitatea socială din Europa.
Publicaţia, fiind un prim ghid pornind de la concepţia până la gestionarea rutelor culturale ale Consiliului Europei, constituie un instrument de referinţă important pentru operatorii itinerarelor, pentru cei care desfăşoară proiecte, pentru studenţi şi cercetători în domeniul turismului cultural şi în cele conexe. Ghidul abordează într-un mod exhaustiv convenţiile pertinente ale Consiliului Europei, co-crearea, finanţarea şi guvernarea. Sunt examinate toate aspectele unei Rute culturale care a evoluat spre un sistem exemplar de cooperare transnaţională durabilă, dovedindu-şi valoarea în calitate de foaie de parcurs pentru dezvoltarea socioeconomică, promovarea patrimoniului cultural şi comunicarea între generaţii.

Acordul parţial al Consiliului Europei cu privire la Rutele culturale este rodul cooperării Consiliului Europei cu Marele Ducat al Luxemburgului şi Uniunea Europeană. Tot mai multe organizaţii, cum ar fi Organizaţia Mondială a Turismului a Naţiunilor Unite, se alătură acestui proiect.,

Vezi de asemenea :

Managementul Itinerariilor Culturale: De la teorie la practică : Un ghid pas cu pas al Itinerariilor Culturale ale Consiliului Europei. - 
Strasbourg: Consiliul Europei, 2015. - 207 p.

Disponibil :
https://patrimoniu.ro/images/turismcultural/Europa/Managementul-Itinerariilor-Culturale.pdf ( accesat 20.12 2022)

În 1987, Declarația Santiago de Compostela a pus bazele primului Itinerariu Cultural al Consiliului Europei, subliniind importanța identităților noastre europene bogate, pline de culoare și diversitate. Astăzi, Acordul Parțial Lărgit (EPA) al Consiliului Europei asupra Itinerariilor Culturale supraveghează 29 de rute care leagă cultura și patrimoniul de-a lungul Europei. 
Rutele culturale sunt instrumente puternice pentru promovarea și conservarea acestor identități culturale comune și diverse. Ele sunt un model pentru cooperarea culturală comunitară, oferind lecții importante despre identitate și cetățenie printr-o experiență culturală participativă. De la Traseul European al Culturii Megalitice cu monumentele sale construite cu 6 000 de ani în urmă, la Ruta ATRIUM a Arhitecturii Regimurilor Totalitare, itinerariile conțin elemente din trecutul nostru, care ne ajută să înțelegem prezentul și să abordăm cu încredere viitorul. 
Itinerariile Culturale stimulează, de asemenea, turismul cultural tematic din părți mai puțin cunoscute ale continentului, contribuind la dezvoltarea stabilității economice și sociale în Europa. Acest prim ghid pas cu pas despre proiectarea și gestionarea Itinerariilor Culturale ale Consiliului Europei va fi o referință esențială pentru managerii de traseu, dezvoltatorii de proiecte, studenții și cercetătorii din domeniul turismului cultural și din domenii conexe. Se referă la aspecte care variază de la convențiile Consiliului Europei la colaborare, strângere de fonduri și administrare și analizează un model de Itinerariu Cultural ce a evoluat într-un sistem exemplar de cooperare transnațională durabilă, care s-a dovedit a fi un plan de succes pentru dezvoltarea socio-economică, de promovare a patrimoniului cultural și de comunicare între generații. EPA-ul Consiliul Europei pe Itinerari

Mai mult :
Programul Rutele Culturale ale Consiliului Europei - o piatră de temelie a identității europene și a valorilor europene

Colecţia publicaţiilor Consiliului Europei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti