Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Administrația publică și TuThe administration and you - A handbook: Principles of administrative law concerning relations between individuals and public authorities = Administrația publică și Tu. Manualul/ Principiile dreptului administrativ privind relațiile dintre persoane fizice și autorități publice / Consiliul Europei. - Strasbourg, 2018 . - 70 p. - [Accesat 13 martie 2019].


Manualul stabilește și explică principiile de fond și procedurale ale dreptului administrativ privind relațiile dintre indivizi și autoritățile publice, cu comentarii sprijinite prin trimiteri la instrumentele juridice ale Consiliului Europei, de la care se trasează fiecare principiu și jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Administrația publică este mai presus de toate pentru noi toți, la fel și protecția drepturilor noastre și urmărirea binelui public.

Acest manual va fi de interes pentru toți cei interesați de buna funcționare a administrației publice: funcționari publici care își procesează cererile; avocații, judecătorii și avocații parlamentari implicați în revizuirea activităților administrației publice; și comentatori susținuți de trimiterile la instrumentele juridice ale Consiliului Europei (convenții, recomandări și recomandări) și jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Caroline Daly, consultant al manualului şi expert în dreptul administrativ, prezintă  cartea  "Administrația publică și tu"   recent publicată  de Consiliul Europei

VIDEO  https://vimeo.com/299174345

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti