Faceți căutări pe acest blog

CoE: E-publicații: Eradicarea sărăciei

Eradicate the Poverty: Commitments of States within the framework of the Council of Europe: Extracts of Texts adopted by the Committee of Ministers, the parliamentary Assembly, and the Congress of the local and regional authorities / Conference of INGOs of the Council of Europe. - Strasbourg, 2016. - 23 p.
Disponibil: https://edoc.coe.int/en/conference-of-ingos/7146-eradicate-the-poverty-commitments-of-states-within-the-framework-of-the-council-of-europe.html

În ultimele decenii, principalele organisme ale Consiliului Europei au adoptat o serie de rezoluții și recomandări importante privind sărăcia.
La 17 octombrie 2012, a fost semnată împreună - și acest lucru este neobișnuit - o declarație comună "Acționând împreună pentru eradicarea sărăciei extreme în Europa" de către cei patru "piloni" ai Consiliului Europei: Comitetul Miniștrilor, Adunarea parlamentară, Congresul Aautorităților locale și regionale și Conferința NGOI.
Prezenta broșură cuprinde cele mai importante texte adoptate în anii precedenți pentru combaterea sărăciei; Ele subliniază responsabilitățile statelor și le încurajează să acționeze în diferite domenii. Astăzi, aceste angajamente există în texte și este acum esențial să se verifice gradul lor efectiv de implementare, măsurându-se eforturile care trebuie încă depuse pentru atingerea obiectivelor stabilite prin rezoluțiile și recomandările deja adoptate.
 
Această broșură este o reamintire precisă a deciziilor luate și a angajamentelor rezultate pentru fiecare stat. A fost pregătită pentru a fi utilă și ușor de citit.  
Este un instrument pentru funcționarii sau experții guvernamentali care pot întâmpina dificultăți în a înțelege continuitatea deciziilor și angajamentelor luate de autorități, pentru avocații și actorii din societate, în scopul de a-i ajuta în acțiunile care trebuie promovate în această luptă veșnică pentru ca persoanele care trăiesc în sărăcie să aibă acces real la drepturile care le-au fost recunoscute. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti