Faceți căutări pe acest blog

Noul Consens european privind dezvoltarea - un cadru comun cuprinzător pentru cooperarea europeană pentru dezvoltare

DESCARCATI
Declarația comună a Consiliului și reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, a Parlamentului European și a Comisiei: Noul Consens european privind dezvoltarea: Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru=Joint public statement: Adoption of the new European Consensus on Development - 7 iunie 2017. -  2 p.


Uniunea Europeană și statele sale membre au semnat astăzi un plan strategic care definește viitorul politicii de dezvoltare a UE. Acest „nou Consens european privind dezvoltarea” reprezintă o nouă viziune colectivă și un plan de acțiune pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile.
Strategia elaborată în comun, prezentată sub forma unei declarații comune, a fost semnată , în cadrul celor două zile ale manifestării anuale „Zilele Europene ale Dezvoltării”, de președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, de prim-ministrul Maltei, Joseph Muscat, în numele Consiliului și al statelor membre, de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, și de Înaltul Reprezentant al Uniunii /Vicepreședinte al Comisiei, Federica Mogherini.
Pentru prima dată, acesta se aplică în întregime tuturor instituțiilor Uniunii Europene și tuturor statelor membre, care se angajează să colaboreze mai strâns. 
 Noul Consens reafirmă cu fermitate că eradicarea sărăciei rămâne obiectivul principal al politicii europene de dezvoltare, integrând pe deplin dimensiunile economică, socială și de mediu ale dezvoltării durabile. Astfel, noul Consens aliniază acțiunea europeană în domeniul dezvoltării la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, care constituie o altă dimensiune transversală a strategiei globale a UE.

Liderii europeni și-au asumat angajamente în trei domenii:


  1. Ei recunosc interconexiunile solide dintre diferitele elemente ale unei astfel de acțiuni. Aceasta include dezvoltarea, pacea și securitatea, ajutorul umanitar, migrația, mediul și schimbările climatice, precum și elemente transversale, cum ar fi: tineretul, egalitatea de gen, mobilitatea și migrația, energia durabilă și schimbările climatice, investițiile și comerțul, buna guvernanță, democrația, statul de drept și drepturile omului, o colaborare inovatoare cu țările în curs de dezvoltare mai avansate, precum și mobilizarea și utilizarea resurselor interne.
  2. Pe de altă parte, noul Consens adoptă o abordare cuprinzătoare în ceea ce privește mijloacele de punere în aplicare, combinând ajutorul tradițional pentru dezvoltare cu alte resurse. De asemenea, vor fi puse în aplicare politici solide și o abordare consolidată din punctul de vedere al coerenței politicilor, noul Consens reamintind faptul că cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii Europene trebuie să se raporteze întotdeauna la eforturile proprii ale țărilor partenere ale Europei. Consensul oferă UE și statelor sale membre baza pentru a se implica în forme mai inovatoare de finanțare a dezvoltării, atrăgând investiții din sectorul privat și mobilizând resurse interne suplimentare pentru dezvoltare.
  3. UE și statele sale membre vor stabili parteneriate mai bine individualizate cu o gamă mai largă de părți interesate, inclusiv cu societatea civilă, precum și cu țările partenere în toate stadiile de dezvoltare. Punerea în aplicare pe teren va fi îmbunătățită în continuare printr-o colaborare mai bună și luând în considerare avantajele comparative respective.
  
La 22 noiembrie 2016, Comisia Europeană și-a prezentat ideile privind o abordare strategică pentru realizarea dezvoltării durabile în Europa și în lume, între care se numără și propunerea Comisiei privind un nou Consens. Ulterior, Parlamentul European, Consiliul, în cursul Președinției malteze, și Comisia s-au angajat într-o serie de discuții interinstituționale intense în scopul de a conveni asupra unei noi viziuni colective privind politica de dezvoltare, care să răspundă Agendei 2030 și altor provocări la nivel mondial.
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti