Faceți căutări pe acest blog

CoE: E_publicatii 2017: Drepturile copiilor în biomedicină


The Rights of Children in Biomedicine: Challenges posed by scientific advances and uncertainties / The Committee on Bioethics; Kavot Zillén, Jameson Garland, Santa Slokenberga. - Strasbourg: Council of Europe, 2017. - 81 p. 
 
Comitetul pentru bioetică al Consiliului Europei a solicitat elaborarea acestui studiu pentru a identifica domeniile susceptibile să provoace probleme importante pentru drepturile copiilor, care ar putea fi afectați de către progresele științifice și incertitudinile în biomedicină. Acest raport este rezultatul acestui studiu. El demonstrează, în acest context, diversitatea problemelor generate de evoluțiile biomedicale, inclusiv recurgerea sporită la anumite proceduri biomedicale, la noi tehnologii și terapii inovatoare. De asemenea, studiul abordează eventualele riscuri pentru copii, legate de aplicarea îndelungată a practicilor biomedicale lipsite de o bază științifică suficientă. Raportul acordă o atenție sporită măsurilor juridice de protecție în domeniul cercetării biomedicale care au fost elaborate și continuă să fie discutate în profunzime. El nu analizează procesul de cercetare și de reglementare în sine, dar mai curând modalitate în care progresele științifice și practicile în domeniul biomedical riscă să afecteze copiii - fie prin intermediul practicilor ce țin de îngrijirea sănătății sau în alte contexte biomedicale.Pentru a defini domeniile de preocupare în scopurile prezentului raport, a fost necesar să fie identificate provocările tehnologice și științifice puse în joc, și ulterior de a le examina din perspectiva drepturilor copiilor ca entitate - definită formal și colectiv ca cuprinzând toate persoanele de la naștere până la vârsta de 18 ani, cu anumite excepții. Având în vedere că un alt raport va analiza cadrele juridice care ar putea proteja copiii împotriva riscurilor și incertitudinilor științifice identificate în prezentul document, autorii prezentului studiu și-au propus să identifice problemele de protecție a copiilor din punctul de vedere al drepturilor generale evocate în dezbaterile internaționale cu privire la drepturile omului, În concluziile la acest raport au fost incluse unele referințe la instrumentele juridice pertinente.

Autorii Raportului și-au propus să demonstreze cum riscurile și incertitudinile științifice exemplificate ar putea afecta, în diferite modalități, drepturile copiilor de la naștere până la încheierea perioadei de adolescență. Capitolul 2 abordează diferențele de dezvoltare în copilărie pentru a ilustra faptul că lipsa protecției împotriva riscurilor și incertitudinilor științifice persistă, în parte din cauza cunoașterii limitate a diferențelor în dezvoltarea și vulnerabilitatea copiilor la diferite etape ale vieții. Totodată, raportul explică modalitatea în care intervențiile ar putea afecta copiii la etapele timpurii de dezvoltare, spre exemplu în domeniul reproducerii asistate și altor intervenții in utero (capitolul 3) și în domeniul geneticii (capitolul 4). Raportul examinează cazurile copiilor expuși practicilor clinice cu risc înalt și controversate, deseori în condiții de securitate lipsite de garanții științifice. Printre copiii expuși acestui risc, sunt copiii care aparțin unei minorități sexuale sau de gen (capitolul 5) și cei care au fost diagnosticați cu nevoi importante în materie de sănătate fizică sau mentală (capitolul 6). Următoarele capitole sunt axate pe domenii referitoare la copiii afectați de maladii foarte grave, care au constituit obiectul unor dezbateri politice importante, dar fără o examinare suficientă a progreselor și incertitudinilor științifice, cu ar fi transplantarea (capitolul 7) și deciziile în situațiile terminale ale vieții (capitoll 8).

În ultimul capitol, raportul menționează mai multe drepturi ale copiilor în domeniul biomedical care în prezent sunt puse în joc de către progresele și incertitudinile științifice - nu doar dreptul de a beneficia de cea mai bună stare de sănătate fizică șau mentală posibilă, dar și dreptul la protecția integrității fizice și psihologice, protecția vieții private și a identității, și dreptul la nediscriminare. Situația acestor drepturi are un potențial tot atât de vast și complex ca și biomedicina. Raportul conchide că controversele examinate sugerează necesitatea unei supravegheri stucturale, permanente și pluridisciplinare a acestor probleme, precum și a numeroaselor intervenții biomedicale care nu au putut fi examinate detaliat. Aceste probleme nu ar trebui lăsate doar la discreția experților în biomedicină, dar necesită o supraveghere atentă din partea instanțelor de protecție a drepturilor omului și mediului academic familiarizat cu aceste probleme..

Acest studiu este o contribuție la Conferința internațională de marcare a celei de-a 20-a aniversări a Convenției de la Oviedo, din 24-25 octombrie 2017, organizată sub auspiciile Președinției cehe a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
Alte publicații al Consiliului Europei în domeniul biomedicinei.
E.6/2010 BI Biomédecine et droits de l'homme : la Convention d'Oviedo et ses protocoles additionnels. - Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2010. - 203 p. - 978-92-871-6758-3. - Rezumat (rom)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti