Faceți căutări pe acest blog

Cluburile pentru Cetăţenie Activă: Cetăţenii informaţi dezvoltă comunităţile


Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare (BNRM) este partenerul AO "Dialog-Pro" în procesul de creare a Cluburilor pentru Cetăţenie Activă în 5 localităţi din Republica Moldova. Proiectul ”Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” este gestional de AO Centrul de Resurse "Dialog-Pro" şi este implementat în următoarele localităţi: or. Cahul, or. Căuşeni, s. Elizaveta (mun Bălţi), s. Ciolacu-Nou (rl Făleşti), s. Costeşti (rl Ialoveni).

Implicarea personală reprezintă cea mai bună bună şi mai sigură modalitate de dezvoltare a unei comunităţi. Tocmai de aceea, proiectul ”Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” presupune crearea Cluburilor pentru Cetăţenie Activă în care tinerii activi, cu iniţiativă şi dornici de a schimba lucrurile, sunt motivaţi să se implice şi să-şi aducă aportul la prosperarea localităţii. În cadrul Cluburilor sunt create Comitete ale Înţelepţilor, constituite din persoane în vârstă, respectate şi cu autoritate în localitate. Astfel, înţelepciunea persoanelor de vârsta a treia şi elanul, entusiasmul şi mobilitatea tinerilor vor acţiona concertat în interesul comunităţii. O importanţă deosebită o are şi colaborarea dintre membrii Cluburilor cu Autorităţile Publice Locale, pentru a dezvolta un dialog real şi structurat în scopul responsabilizării administraţiei locale şi transparentizării actului de guvernare.În cadrul vizitelor prealabile în teritoriu, specialiştii CPESC au sugerat celor prezenţi, inclusiv reprezentanţilor APL, implicarea bibliotecilor publice in acest proiect, fie prin găzduirea Cluburilor, fie prin partcipare in calitate de membri ai Cluburilor, fie prin acordarea membrilor unui suport informaţional şi acces la internet. Ideea a fost susţinută, astfel încat bibliotecilor publice din aceste  localităţi beneficiază de încă o oportunitate de a contribui la dezvoltarea comunităţilor.Astfel, în perioada aprilie-iunie 2016 în 5 localităţi din Rep. Moldova au fost constituite Cluburi de Cetăţenie Activă.

Evenimentul de constituire a  Clubului la Costeşti, Ialoveni
Constituirea Clubului, seminarul de informare şi dezbaterea la Cahul 
Evenimentul de constituire a Clubului şi dezbatere publică la Ciolacu-Nou, Făleşti
Constituirea Clubului şi seminarul de informare la Elizaveta, mun. Bălţi
Constituirea Clubului şi seminar de instruire la nivel local, Căuşeni

În cadrul evenimentelor de lansare a Cluburilor, specialiştii CPESC au prezentat participanţilor la proiect pagina proiectului ”Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă”, găzduită de portalul www.infoeuropa.md, Portalul de bloguri al CPESC, dar şi diferite surse de informare şi instrumente, care vor ajuta membrii Clubului să cunoască mai multe despre cetăţenia activă şi bunele practici de la nivel european în acest sens.

Reprezetanţii CPESC au evidenţiat, în cadrul sesiunilor de informare, rolul informării în procesul de identificare a resurselor pentru realizarea proiectelor comunitare. În acest context, au fost prezentate o serie de resurse informaţionale europene de unde membrii Clubului se pot inspira nu doar pentru realizarea unui  şir de activităţi comunitare, dar şi pentru identificarea surselor de finanţare.


Colecţiile  CPESC şi Portalul său de bloguri cuprind informaţii vaste şi valoroase care, în rezultatul acestui proiect, vor ajunge mai aproape de cetăţeni pentru ca aceştia, la rândul său, să cunoască mai bine valorile şi acţiunile promovate de Uniunea Europeană şi Consiliul Europei şi să se implice mai activ în valorificarea experienţelor şi asistenţei care este oferiăt ţării noastre de către aceste două organizaţii.Specialiştii din cadrul CPESC nu doar au prezentat dosarele tematice elaborate în domeniul promovării cetăţeniei active, dar au difuzat în bibliotecile publice din localităţile-ţintă  publicaţia "Politicile culturale locale ca stimulent al schimbării", în speranţa că va inspira membrii Clubului, dar şi alţi locuitori ai comunităţilor să implementeze mai multe proiecte culturale şi să confirme în fapt că cetăţenii informaţi şi educaţi pot schimba viitorul comunităţii.

Surse de informare, supre pentru inspiraţie:

În cadrul proiectului, au fost organizate 2 seminare de instruire la care au participat reprezentanți ai celor 5 Cluburi create:

  • Specialiștii în comunicare și relații publice din cadrul Cluburilor pentru Cetățenie Activă au participat pe 23 iunie 2016 la trainingul ”Prin comunicare spre angajament civic”. Evenimentul a adunat la Chișinău 20 de persoane de la Costești, Ciolacu Nou, Elizaveta, Căușeni și Cahul, care pe parcursul unei zile au fost instruiți în domeniul comunicării. Participanții au învățat ce înseamnă o comunicare eficientă, care este rolul acesteia în cadrul unei organizații, care sunt principalele instrumente de comunicare sau cum pot realiza interviuri cu autoritățile locale, agenții economici și cetățenii din comunitate. Valorificând informațiile și cunoștințele obținute la acest training, participanții au elaborat ulterior câte 5 ediții ale Buletinului Cluburilor în fiecare din 5 localităț.
  • Seminarul ”Metode și instrumente de participare activă într-o societate responsabilă” a fost organizat pe 15-16 august 2016 la Chișinău. Pe parcursul celor două zile ale seminarului, împreună cu experții din Republica Moldova și România, cei 25 de participanți au aflat ce presupune guvernanța democratică și cine sunt actorii actului decizional, cum să participe la actul guvernării, cum să promoveze o cetățenie activă și informată și cum să gestioneze proiecte comunitare. De asemenea, participanții la seminar au făcut cunoștință cu bune practici de cetățenie activă și au aflat care sunt instrumentele de sensibilizare și promovare a acestora. 
A fi un cetățean activ, înseamnă a nu fi indiferent față de soarta localității tale, a manifesta inițiativă și a mobiliza astfel și alți cetățeni să te urmeze. De asemenea, trebuie să fii la curent cu acțiunile și proiectele pe care le promovează autoritățile locale, să vii cu propriile idei și propuneri în ceea ce privește dezvoltarea localității și să te implici ori de câte ori este nevoie în soluționarea problemelor locale. Subiectele au fost discutate în cadrul celor 5 ateliere desfășurate în 5 localități-țintă.
În cadrul acestor ateliere, Octavii Ivanov, expert al Congresului Autorităților Locale din Moldova, a făcut o incursiune în domeniul administrației publice locale, evidențiind împreună cu participanții cui și ce rol îi revine în acest angrenaj, pentru a vedea cum sunt luate deciziile la nivel local și la ce etape se pot implica cetățenii. ”Pentru a exista un echilibru, este extrem de important ca autoritățile publice locale și cetățenii să aibă o comunicare eficientă, să se consulte reciproc, iar deciziile luate la nivel local să fie în concordanță cu doleanțele cetățenilor. Doar atunci va exista o armonie în comunitate. Cetățeanul trebuie să cunoască faptul că el este în drept să influențele deciziile care se iau la nivel local”, a spus expertul.
Un subiect aparte al discuțiilor a vizat scrierea proiectelor pentru atragerea resurselor adiționale în comunitate. Octavii Ivanov a accentuat faptul că totul începe de la identificarea unei probleme care există în localitate, dar și de la interesul cetățenilor pentru soluționarea acesteia. Participanții au aflat cum să justifice importanța proiectului, să atragă oameni în echipă, să stabilească beneficiarii direcți și indirecți și cum să monitorizeze rezultatele proiectului.
Elena Veselovschi, expert în cadrul Centrului ”CONTACT”, a instruit detaliat participanţii cu privire la etapele de elaborare a unui proiect, pornind de la ideea proiectului, apărută în baza unei probleme comunitare, şi până la etapa de monitorizare a implementării a acesteia în viaţă. Fiind divizaţi în grupuri de lucru, participanţii au exersat la modul practic procesul de scriere a  proiectelor, la fiecare etapă fiind îndrumaţi de expert, iar întrebările apărute pe parcurs au fost soluţionate în comun.
În cadrul atelierelor Elena Carauș, specialist la CPESC, a făcut o prezentare generală a surselor de informare în domeniul dezvoltării cetățeniei active: Portalul ”Moldova Europeană” şi Portalul de blocuri al CPESC, fiind pus accentul pe utilitatea Dosarelor tematice ca sursă de inspiraţie pentru activităţile ulterioare şi perfecţionarea cunoştinţelor în domeniul cetăţeniei participative. Membrilor Clubului le-a fost sugerată ideea de a organiza activităţi de educare a spiritului civic chiar de la vârsta şcolară. Un exemplu de activitate în acest sens fiind orele interactive şi de instruire a elevilor prin intermediul jocului de masă elaborat de Consiliului Europei ”Europa valorilor”. De asemenea, a fost sugerată ideea desfăşurării Campaniei de educare în baza proiectului Consiliului Europei ”Democraţia şi Drepturile Omului încep cu noi”, prin organizarea unei expoziţii itinerante de sensibilizare a elevilor despre obligaţiile şi responsabilităţile unui cetățean activ. Membrilor Cluburilor le-au fost donate materiale didactice  pentru a putea fi organizate diverse activități.

Etapa finală a proiectului a presupus organizarea dezbaterilor cetățenilor cu locuitorii comunităților în baza ideilor extrase din Boxe.

Dialogul autorităţilor cu cetăţenii - crucial pentru dezvoltarea comunităţii, Elizaveta
Cetăţeni implicaţi, probleme soluţionate, Căușeni
Satul este al nostru , Costești, Ialoveni
Exemplul propriu este cel mai motivant, Cahul
Doar împreună suntem o forță, Ciolacu-Nou, rl Fălești

Peste 200 de sugestii și comentarii ale cetățenilor din localitățile-țintă au fost extrase din Boxele de idei, prezentate autorităților și utilizate în cadrul inițierii proiectelor comunitare.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti