Faceți căutări pe acest blog

UE: e- publicatii recente

descarcatiEuropa fără frontiere Spațiul Schengen /Comisia Europeană, Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne . - 2015. - 15 p.

Construirea spațiului Schengen a început în 1985, când cinci țări au semnat Acordul Schengen, care prevedea eliminarea treptată a verificărilor la frontierele comune. Acordul a fost completat prin Convenția din 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen, care a stabilit eliminarea definitivă a controalelor la frontierele interne, precum și o serie de măsuri aferente necesare. Convenția a consolidat verificările la frontierele externe, a definit procedurile uniforme de eliberare a vizelor, a instituit Sistemul de informații Schengen (SIS), a intensificat cooperarea polițienească la frontierele interne și a îmbunătățit măsurile de combatere a traficului de droguri


descarcati
Schengen - poarta ta către libera circulație în Europa. -  Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2015. -  12 p.

Frontiera externă a spațiului Schengen are o lungime de peste 50 000 de km și include sute de aeroporturi și porturi maritime, precum și puncte terestre de trecere a frontierei. Această publicație oferă informații esențiale despre istoria și extinderea spațiului Schengen. Aceasta oferă informații utile privind cooperarea polițienească și vamală, frontierele interne și externe, precum și Sistemul de Informații Schengen (SIS). De asemenea, broșura explică aspecte legate de cooperarea judiciară, vize și azil.


Spațiul Schengen. -  Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2015. -  6 p.


descarcati
Schengen, numele unui mic sat din Luxemburg, situat la  rontiera cu Germania și cu Franța, a devenit legat în mod inseparabil de libera circulație a persoanelor în Europa.Eliminarea controalelor la frontierele interne este însoțită de norme comune pentru controlul frontierelor externe și de consolidarea cooperării judiciare și polițienești pentru combaterea criminalității.

Fiecare stat din spațiul Schengen face obiectul unei evaluări periodice din partea UE, cu scopul de a verifica dacă aplică în mod corespunzător normele stabilite.

În prezent, spațiul Schengen cuprinde 26 de țări (22 de state membre ale Uniunii Europene și 4 state asociate), care aplică acquis-ul Schengen în integralitate.

Frontiera externă a spațiului Schengen are o lungime de peste 50 000 de km (aproximativ 80 % frontiere maritime și 20 % frontiere terestre) și include sute de puncte de trecere a frontierei aeroportuare, maritime sau terestre.


Această broșură din seria Schengen vă oferă informații orientative cu privire la statele din spațiul Schengen și explică situația altor țări europene. Aceasta conține o hartă și furnizează informații practice privind normele aplicabile călătorilor.


descarcati

Diferențele la nivel european în educaţia şi îngrijirea copiilor preșcolari/Comisia Europeană,EACEA — Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură. - 2014. - 4 p.

În perioada unor schimbări fără precedent în societate, este esenţial ca educaţia timpurie de calitate să creeze o bază solidă pentru copii. Marile beneficii obţinute prin Educaţia şi Îngrijirea Copiilor Preșcolari (ECEC) au început să fie din ce în ce mai mult recunoscute la nivel social, începând cu avantaje economice la nivelul întregii societăţi până la îmbunătățirea performanţei la nivel de şcoală. Rezultatele sondajelor internaţionale privind competențele elevilor (PISA 2012 (OECD) şi PIRLS 2011 (IEA)) demonstrează faptul că atât copiii cât şi tinerii, dacă au beneficiat de ECEC, se descurcă mult mai bine disciplinele de bază, cititul şi matematica. ECEC poate ajuta la reducerea viitoarelor cheltuieli publice pentru asistenţă socială, sănătate și chiar justiţie dacă furnizează programe educaționale de calitate. Punând o bază solidă pentru procesul de învăţare continuă de succes, ECEC de calitate aduce beneficii individuale tuturor copiilor, îndeosebi celor care provin din medii sociale dezavantajate. ECEC reprezintă așadar un fundament pentru sisteme educaţionale mai echitabile şi mai performante. Pentru a sprijini politicile din domeniu cu argumente concrete, Eurydice publică studiul Date Cheie privind Educaţia şi îngrijirea copiilor preșcolari în Europa – Ediţia 2014, în cooperare cu Eurostat. Raportul arată în ce constă ECEC de calitate utilizând indicatori comparabili la nivel internaţional. Pentru a descrie structura, modul de organizare şi de finanţare a ECEC în Europa, studiul combină datele statistice şi informaţiile privind sistemul educațional. Raportul acoperă o serie de aspecte specifice, importante pentru factorii de decizie, precum: accesul la ECEC, modul de guvernare, asigurarea calităţii, costurile implicite, profesionalizarea cadrelor, stilul de conducere şi măsurile de sprijin destinate copiilor dezavantajaţi social. Această broşură face rezumatul principalelor concluzii ale studiului. Raportul acoperă 32 ţări europene (37 sisteme educaţionale), membre ale Reţelei Eurydice din cadrul Programului de Învăţare de-a Lungul Întregii Vieţi, cu excepţia Olandei

Descarcati
Educaţia antreprenorială Ghidul formatorilor/Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri,Comisia Europeană - Luxemburg, 2014. - 100 p.

Prezentul ghid își propune să exemplifice o selecție de practici care constituie o sursă de inspirație și care au fost aduse în atenția unui public mai larg prin intermediul celor două evenimente. Sunt evidențiate elementele determinante, precum și factorii de succes din aceste exemple, și se oferă date de contact pentru informații suplimentare. Pornind de la aceste premise, ghidul oferă o serie de recomandări practice elaborate ca urmare a evenimentelor, cu speranța de a inspira practicienii să treacă la acțiune și să își continue propriile activități menite să pregătească profesorii pentru educația în spirit antreprenorial

Cinci ani de Erasmus pentru tinerii antreprenori Un program în favoarea creșterii și a creării de întreprinderi/ Comisia Europeană,Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri.  -Luxemburg,  2015. - 19 p.

descarcati
Erasmus pentru tinerii antreprenori este un program de schimb transfrontalier al cărui scop este să ajute antreprenorii începători sau aspiranți să obțină competențele de care au nevoie pentru a administra sau dezvolta o întreprindere mică, lucrând alături de un antreprenor cu experiență din altă țară, pe o perioadă cuprinsă între o lună și șase luni. 

Acest schimb contribuie la creșterea know-how-ului antreprenorilor și consolidează transferul de cunoștințe și expertiză la nivel transfrontalier

Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile

Ținând cont că mai sunt cinci ani până în 2020, raportul privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile reprezintă evaluarea intermediară a progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivelor pentru 2020 în materie de energie din surse regenerabile. O dată la doi ani, raportul monitorizează progresele înregistrate de UE și de statele membre în direcția atingerii obiectivelor privind energia din surse regenerabile, obligatorii din punct de vedere juridic, stabilite în Directiva privind energia din surse regenerabile, care a fost adoptată în 2009 ca parte a pachetului de politici ale UE în domeniul schimbărilor climatice și al energiei. Raportul include, de asemenea, o evaluare a fezabilității obiectivului care prevede 10 % energie din surse regenerabile în transporturi și sustenabilitatea utilizării biocarburanților și a biolichidelor.

Descarcati

Fișă informativă - Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile
Raport din 2015 privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile
Politica UE în domeniul energiei din surse regenerabile și rapoartele anterioare:
Detalii

Comunicarea „Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (2015)”

Statele membre continuă să înregistreze progrese în ceea ce privește integrarea romilor, însă sunt necesare eforturi suplimentare. Aceasta este concluzia raportului anual al Comisiei

 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti