Faceți căutări pe acest blog

UE: e -publicaţii - Raport privind digitizarea, accesibilitatea online şi conservarea digitală a materialului cultural


Cultural heritage Digitisation, online accessibility and digital preservation REPORT on the Implementation of Commission Recommendation 2011/711/EU 2011-2013. - 2014. - 66 p.

Raportul prezintă şi evaluează progresele generale realizate în Uniunea Europeană pentru punerea în aplicare a Recomandării Comisiei din 27 octombrie 2011 privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală.

Raportul privind digitalizarea, accesibilitatea online și conservarea digitală a materialului cultural arată că a existat o sporire a planurilor de digitizare și a prezentărilor generale ale materialului digitizat, stabilirea mai multor parteneriate de colaborare transfrontalieră și public-private, precum și cooperarea eforturilor de digitizare prin centre de competență sau agregatoare specifice.
        

DESCARCĂ RAPORTUL  http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=9745

Vizibilitatea Web a conținutului cultural a crescut prin reducerea măsurilor de marcare sau de protecție vizuală și utilizarea largă de formate deschise sau mass-media socială. Cu toate acestea, digitizarea rămâne o provocare, cu doar o fracțiune din colecții din Europa digitizate până acum (în jur de 12% în medie pentru biblioteci și mai puțin de 3% pentru filme).

Raportul se bazează pe un set de rapoarte naționale furnizate la finele anului 2013, începutul anului 2014 cu privire la punerea în aplicare a recomandării. Toate rapoartele primite (25 de rapoarte) sunt disponibile on-line.Vezi de asemenea   

Raport 2013-2015

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti