Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi (Mai): Caietele ştiinţifice ale ISAM

Administraţia statului Republica Moldova la 20 de ani de independenţă: Materiale ale sesiunii de comunicări ştiinţifice (29-30 oct., 2011; Chişinău) / col. red.: Belecciu Ştefan, Ciucă Valerius M., Cuşnir Valeria [et al.]. - Ch.: S.n., 2012 (Tipogr. "Elena-V.I."). - ISBN 978-9975-106-73-3. - (Caietul ştiinţific nr. 5/2011).
351/354/A-21
II-703331
Din sumar:

CIUCĂ Aurora. Aderarea Uniunii Europene la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului - o pagină de istorie. - P.95-101.
CIUBUC Liliana, BELECCIU Ştefan. Sisteme regionale de protecţie şi garantare a drepturilor omului, particularităţile lor. - P. 210-218.
MOCANU Victor. Parteneriatul public-privat: realităţi şi perspective. - P. 326-333.
COCA George, Coca Madalina. C.E.D.O. jurisprudence et le principe de la proportionnalite applique en cas de restrictions de la liberte d expression. - P.442-447.
CIMPOERU Dan. Componenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europe. - P. 450-461.

Consultaţi de asemenea:

Caietul ştiinţific 4/2011: "Teorii ţi practici ale guvernării democratice":
Caietul ştiinţific 3/2008: "Administraţia publică în statul de drept"
Caietul ştiinţific 2/2007: "Administraţia publică şi buna guvernare"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti