Faceți căutări pe acest blog

UE :e- publicatii - Strategia Comisiei Europene pentru stimulare creșterii și creării locurilor de muncă în sectorul cultural

Descarcati Comunicarea ( eng)
ROM
Promovarea sectoarelor culturale și creative pentru creștere și locuri de muncă în UE/ Comunicarea CE. - 2012. - 14 p.


Comisia Europeană a prezentat o strategie de deblocare a întregului potențial al sectoarelor culturale și creative din UE pentru a impulsiona crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Aceste sectoare, care includ societăți și alte organizații active în domeniile arhitectură, artizanat, patrimoniu cultural, design, festivaluri, filme și televiziune, muzică, arte interpretative și vizuale, arhive și biblioteci, edituri și radio, reprezintă deja până la 4,5% din produsul brut al Uniunii Europene și până la 8,5 milioane de locuri de muncă în UE. Dar sectoarele culturale și creative se confruntă, de asemenea, cu provocări majore ca urmare a digitalizării și globalizării, precum și ca urmare a unei fragmentări accentuate a piețelor de produse culturale și lingvistice. Accesul la finanțare rămâne o dificultate majoră.

Noua strategie a Comisiei urmărește să sporească competitivitatea și potențialul de export al acestor sectoare, precum și să maximizeze beneficiile acestora pentru alte domenii precum inovarea, TIC și reabilitarea urbană. Comisia îndeamnă la o serie de acțiuni de promovare a condițiilor adecvate pentru înflorirea sectoarelor culturale și creative. Ele se concentrează pe dezvoltarea competențelor, accesul la finanțare, promovarea de noi modele de afaceri, lărgirea audienței, accesul la piețele internaționale și îmbunătățirea legăturilor cu alte sectoare.

Strategia, prezentată într-un document intitulat „Promovarea sectoarelor culturale și creative pentru creștere și locuri de muncă în UE”, preconizează o serie de inițiative de politici și promovarea unui mediu de reglementare modern. De asemenea, Comisia dorește să încurajeze parteneriate mai strânse între diferitele politici, în special cele vizând cultura, educația, industria, afacerile economice, turismul, dezvoltarea regională și urbană și amenajarea teritoriului. Ea plănuiește, de asemenea, mobilizarea de fonduri UE în vederea creșterii sprijinului pentru sectoare, în special prin propunerea de a aloca 1,8 miliarde EUR în perioada 2014­2020 pentru programul „Europa creativă” și prin intermediul fondurilor politicii de coeziune.


Detalii

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti