Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrari noi (II)

M.1.1/2009 EF

Eric Svanidze. Investigarea eficientă a relelor tratamente: Ghidul Strandardelor Europene / Directoratul General pentru Drepturile Omului şi Afaceri Juridice, Consiliul Europei.; Trad. de Glavan, E.; Stănilă A. - Chişinău, 2009. - 111 p. şi
Eric Svanidze. Effective investigation of ill-treatment: Guidelines on European standards / Directorate General of Human Rights and Legal Affairs. - Strasbourg: Council of Europe, 2009. - 129 p.
Publicatia este parte a programului Comun al Consiliului Europei si Comisiei Europene numit „Combaterea relelor tratamente si a impunităţii” , care s-a axat pe activitatile cu privire la politie si fortele de ordine din cinci state membre ale Consiliului Europei: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova si Ukraina.

Publicatia este divizata in 2 compartimente. Primul elucideaza liniile directorii ce tin de standardele internationale cu privire la investigarea eficienta a releleor tratamente. Cel de-al doilea  cuprinde un raport explicativ al Liniilor directorii care explica actiunile necesare sa fie luate pentru ca statele sa se conformeze acestor linii directorii.

Liniile directorii si Raportul Explicativ  cuprinde standardele contemporane  care se refera la obligatiunile procedurale ce decurg din interzicerea torturii si a altor forme de rele tratamente. Se preconizeaza ca ele sa serveasca ca o culegere utila a normelor relevante si ca un ghid pentru respecarea lor..

Liniile directorii se axeaza pe relele tratamente din partea reprezentantilor fortelor de ordine . dar si-ar putea gasi o aplicare utila si in alte domenii, cum ar fi penitenciarele, dar si in relatie cu procedurile de protectie a altor drepturi ale omului, cum ar fi dreptul la viata prevazut de articolul 2 al CEDO.

D.4/2008 DE

La democratie electronique : un pari audacieux:  Actes de la 4eme session du Forum pour l’avenir de la democratie, Madrid, 15-17 octobre 2008 = E-democracy: who dares ?: Proceedings of the 4th session of the Forum for the Future of Democracy, Madrid, 15-17 October 2008 - Strasbourg: Council of Europe, 2009. - 197 p.
Odata cu caderea zidului de la Berlin si disparitia cortinei de fier la finele secolului XX democratia a cunoscut o expansiune fara precedent pe continentul european. Astazi, practic toate tarile Europei isi proclama angajamentul fata de principiile democratiei pluraliste, drepturilor omului si Statului de drept. Totodata, democratiile europene se confrunta cu grave probleme : participarea foarte scazuta la alegeri, pierderea influentei partidelor politice si sporitea miscarilor extremiste.

Forul pentru viitorul democratiei a fost initiat la cel de-al 3-lea Summit al Sefilor de Stat si de guvern ai Statelor membre ale Consiliului Europei (Varsovia, 2005) ca o riposta acestor probleme, dar si pentru a dezvolta printre democratiile europene activitati de promovare a bunelor practici. El a reunit toti actorii pertinenti (parlamente, guverne, institutii locale si regionale, societatea civila si profesori universitari) in scopul « consolidarii democratiei, libertatilor politice si participarii cetatenilor ».

Aceasta publicatie reuneste actele celei de-a patra sesiuni a forului (Madrid, octombrie 2008). Obiectivul sesiunii l-a constituit studierea impactului tehnologiilor de informare si comunicare (TIC) asupra democratiei. Acest volum cerceteaza oportunitatile pe care le ofera  democratia electronica pentru ameliorarea transparentei, responsabilitatii si reactivitatii institutiilor democratice, precum si pentru dezvoltarea accesibilitatiii procesului democratic. De asemenea, au fost abordate provocarile si riscurile democratiei electronice.E.4/2011AN

Annual Report on ECRI's activities covering the period from 1 January to 31 December 2010  = Rapport annuel sur les activités de l'ECRI couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2010  / European Commission against Racism and Intolerance. - Strasbourg: Council of Europe, 2011. - 44 p.

 
Raportul anual de activitate al Comisiei europene impotriva rasismului si intolerantei  cuprinde perioada intre 1 ianuarie si 31 decembrie 2010. Sunt expuse tendintele principale acoperite de activitatile ECRI in aceasta perioada: rasismul si intoleranta in viata politica, criza economica, violenta rasiala, incitarea publica la violenta rasiala si discriminare, grupurile vulnerabile (migrantii, refugiatii, minoritatile religioase, reactiile statelor membre fata de manifestarile de rasism, xenofobie, antisemitism si intoleranta. De asemenea, este facuta o trecere in revista a studierii de catre ECRI a situatiei in domeniul in fiecare stat membru al Consiliului Europei si este mentionata activitatea ECRI pe plan international. In anexe sunt prezentate informatii utile ce tin de activitatea ECRI.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti