Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Aprilie 2018327 / S -62 II-713607
SÎNZIANU, Iulian; PLUGARU, Ştefan ; MĂTĂSARU, Viorel. Republica Moldova, România şi Uniunea Europeană : Două decenii de colaborare. Bilanţ şi perspective / Iulian Sînzianu (coord.), Ştefan Plugaru, Viorel Mătăsaru; cu o pref. de Dan Ravaru . ─ Iaşi : PIM, 2010. - 108 p. : 21 cm. . - Bibliogr. : p. 105-108
ISBN: 978-606-13-0049-5

Utlimile două capitole ale lucrării, Republica Moldova şi România. Paşi spre integrarea europeană şi Avantajele integrării europene a Republicii Moldova, tratează cu atenţie importanţa înfiinţării şi funcţionării euroregiunilor care au drept scop apropierea României (şi, implicit a UE) faţă de ţările care ar putea adera la structurile europene – Republica Moldova şi Ucraina. Programul de cooperare transfrontalieră România – Ucraina – Republica Moldova vizează sprijinirea proiectelor care favorizează dezvoltarea economică şi socială, protecţia mediului, proiecte de investiţii în infrastructura de transport, energie, dezvoltarea societăţii civile etc.

Lucrarea de faţă reprezintă un cadru teoretic şi practic care ar ajuta şi informa cercetătorii în domeniu, politologii, dar şi tinerii studenţi, masteranzi sau doctoranzi care ar dori să contribuie la parcursul european al ţării lor.

Vezi Recenzie

001.8 / C - 91 IV-58332

CRUDU, Rodica Politici inovaționale ale Uniunii Europene [Text tipărit] : Suport de curs / Rodica Crudu; Academia de Studii Economice a Moldovei . ─ Chişinău : ASEM, 2017. - 102 p. : fig., tab. . - Bibliogr. : p. 99-102 (62 tit.) și în subsol
ISBN: 978-9975-75-865-9

Suportul de curs „Politici Inovaţionale ale Uniunii Europene" este conceput ca suport al procesului de învăţare, care abordează problemele fundamentale ale performanţei inovaţionale a Uniunii Europene, pornind de la abordări teoretice privind rolul şi locul inovaţiei în Strategia de dezvoltare a Uniunii Europene „Europa 2020", analiza principalelor domenii de interes ale politicii UE în materie de inovare, precum şi cercetarea în detalii a acestor domenii: inovarea la locul de muncă, instrumente de finanţare şi programe de suport al activităţii de cercetare-inovare în UE, guvernanta inovării şi dezvoltarea de produse noi, protecţia proprietăţii intelectuale în UE, reţele şi comunităţi ale inovatorilor în UE, ecosistemul start-up-urilor şi fondurilor de risc, instrumente utilizate pentru evaluarea performanţei inovaţionale a UE şi activităţii de resetare şi inovare industrială în cadrul Uniunii Europene
 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti