Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicaţii - Tabloul de bord al UE privind justiția din 2015:

 Tabloul de bord al UE privind justiția din 2015. - Bruxelles,  2015. -  47 p.

descarcati
oferă o imagine de ansamblu asupra calității, a independenței și a eficacității sistemelor judiciare din statele membre.

 Informațiile sunt preluate în semestrul european, instrumentul anual al UE de coordonare a politicilor economice. Împreună cu evaluările de țară individuale, tabloul de bord al UE privind justiția contribuie la identificarea eventualelor deficiențe și la încurajarea statelor membre să realizeze, dacă este necesar, reforme structurale în domeniul justiției.

Printre principalele constatări ale Tabloului de bord al UE privind justiția în 2015 se numără:
  • Au fost observate îmbunătăți ale eficacității sistemelor judiciare din statele membre. Cu toate acestea, situația variază în mod semnificativ de la un stat membru la altul și în funcție de indicatori. Rezultatele reformelor în domeniul justiției se văd în timp.
  • Au continuat eforturile de a crește utilizarea instrumentelor de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC)pentru sistemele judiciare. Cu toate acestea, indicatorii evidențiază lacune într-o serie de state membre, atât în ceea ce privește instrumentele TIC disponibile pentru administrarea și gestionarea instanțelor, cât și în ceea ce privește comunicarea electronică între instanțe și părți.


  • În majoritatea statelor membre, peste 20 % din judecători au participat la cursuri de formare continuă privind dreptul Uniunii sau dreptul altor state membre. Acest procent depășește în mod considerabil obiectivul anual de 5 % din practicienii din domeniul dreptului care trebuie formați pentru a atinge, până în 2020, obiectivul de 50 %.
  • Majoritatea statelor membre oferă publicului larg acces online gratuit la hotărârile civile și comerciale.
  • La instanțele superioare, ponderea femeilor judecători este mai scăzută. Chiar dacă, atât pentru instanțele de prim și al doilea grad de jurisdicție, ponderea femeilor judecători înregistrează o tendință pozitivă, în cazul curților supreme, majoritatea statelor membre au încă un drum lung de parcurs pentru atingerea echilibrului de gen de 40-60 %.
Tabloul de bord privind justiția în UE este un instrument de informare menit să ajute statele membre să crească gradul de eficacitate al actului de justiție, prin furnizarea de date obiective, fiabile și comparabile privind sistemele de justiție civilă, comercială și administrativă.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti