Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații recente - O reînnoire democratică pentru Europa. Raportul anual 2021 al Secretarului General al CoE

State of democracy, human rights and the rule of law. A democratic renewal for Europe:Report by the Secretary General of the Council of Europe 2021. - Strasbourg: Council of Europe Publications, 2021. - 148 p. [Accesat la 13.05.2021]Starea democrației, drepturile omului și statul de drept: O reînnoire democratică pentru Europa. Raportul anual 2021 al Secretarului General al CoE

Raportul secretarului general al Consiliului Europei din 2021 privind starea democrației, drepturile omului și statul de drept în Europa acoperă perioada de trei ani de la publicarea ultimului raport similar. Acesta este format din două părți.

Prima parte a raportului analizează punctele tari și punctele slabe ale funcționării instituțiilor democratice în statele membre ale Consiliului Europei, în timp ce partea a doua evaluează calitatea mediului democratic, care este indispensabilă funcționării acestor instituții. Fiecare capitol include un rezumat al principalelor provocări din domeniile respective.

Constatările și evaluările se bazează în principal pe surse ale Consiliului Europei, rapoarte de monitorizare, decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului, rapoarte ale Adunării Parlamentare, rapoarte ale comisarului pentru drepturile omului și avize ale Comisiei de la Veneția, precum și ale altor organisme.

Aceste constatări vor sprijini pregătirea următorului program și buget bienal, care va include măsuri și activități menite să răspundă provocărilor identificate în acest raport.

Raportul încurajează statele membre să utilizeze mecanismele existente și viitoare ale Consiliului Europei pentru a aborda multe dintre provocările identificate, pe baza următoarelor principii cheie:
  • Autoritățile naționale ar trebui să revină la principiile democratice fundamentale și să se angajeze din nou la standardele legale ale Consiliului Europei, inclusiv punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului;
  • Statele membre ar trebui să adopte pe deplin multilateralismul întruchipat de Consiliul Europei de mai bine de 70 de ani;
  • Restricțiile și măsurile legate de Covid-19 nu trebuie doar să fie necesare și proporționale, ci și să aibă o durată limitată;
  • Autoritățile naționale ar trebui să îmbrățișeze cultura democratică, recunoscând situațiile în care cuvintele, activitățile sau legislația au diminuat acea cultură prin reducerea spațiului civic, prin intimidarea sau împiedicarea indivizilor, organizațiilor și ONG-urilor de a-și exercita libertatea de exprimare sau de întrunire sau prin excluderea oamenilor de la participarea deplină la societate.
Vezi de asemenea:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti