Faceți căutări pe acest blog

CoE : e-publicatii - Internetul și campaniile electorale - Studiu privind utilizarea internetului în campaniile electorale

Internetul și campaniile electorale - Studiu privind utilizarea internetului în campaniile electorale =INTERNET AND ELECTORAL CAMPAIGNS :Study on the use of internet: Council of Europe study,DGI(2017)11 Prepared by the committee of experts on media pluralism and transparencyof media ownership (MSI-MED) Rapporteur: Damian Tambini. - Strasbourg, 2018. - 30p.[Accesat la:2 mai 2018]

Disponibil la https://rm.coe.int/use-of-internet-in-electoral-campaigns-/16807c0e24

Publicatia a fost elaborată de comitetul de experți privind pluralismul mass-media și transparența mass media (MSI-MED) al Consiliului Europei.

Studiul analizează implicațiile trecerii publicității electorale pe internet, în special în ceea ce privește cheltuielile electorale și a tehnicilor de publicitate discutabile bazate pe micro-direcționare a alegătorilor cu mesaje personalizate.

Experții identifică o serie de îngrijorări legate de corectitudinea și legitimitatea proceselor electorale, cum ar fi lipsa de transparență a campaniei electorale, a cheltuielilor, a mesajelor și a algoritmilor utilizați în publicitatea digitală, invazia pe scară largă în viața privată, lipsa filtrului jurnalistic pentru verificarea factuală a mesajelor politice, mărirea cantității de dezinformare și lacune în reglementarea campaniilor electorale (de exemplu, imposibilitatea de a impune perioade de tăcere).
Mai mult
  •  https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/-/internet-and-electoral-campaigns-a-new-study-has-been-published
  • http://www.infoeuropa.md/alegeri/internetul-si-campaniile-electorale-studiu-privind-utilizarea-internetului-in-campaniile-electorale
  • https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/internet

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti