Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Martie 2017

341.2 / B - 24 II-710287

BĂRBULESCU, Iordan Gheorghe Noua Europă . Vol. 1, Identitate şi model european  ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2015. - 623 p. . - Bibliogr. : p. 595-623

ISBN: 978-973-46-5127-6

In perioada 2000-2015, Uniunea Europeana a intrat intr-o noua etapa semnificativa a devenirii sale, comparabila cu inceputurile Comunitatilor Europene din anii 1950 si cu trecerea de la comunitati economice la uniune politica din 1992. Iordan Gheorghe Barbulescu arata cum Europa s-a transformat dupa un model social-liberal, centrat pe individ, pace, cooperare, dialog si negociere. Analizind noua identitate europeana, care are la baza, pe de o parte, valorile, democratia si cetatenia UE asociate economiei sociale de piata si, pe de alta parte, federalismul si constitutionalismul, autorul sustine ca aceasta nu va avea ca efect destramarea Uniunii Europene, ci, dimpotriva, consolidarea ei pe plan intern si impunerea ei la nivel international, acestea din urma promovind un model viabil de globalizare regional-continentala. Lucrarea face parte dintr-un ciclu numit Noua Europa, celelalte volume cuprinzind o analiza a constructiei politice europene, a institutiilor si deciziei in UE, a politicilor publice europene si, in fine, un amplu dictionar de concepte europene. Prin tematica sa comprehensiva, Noua Europa se adreseaza atit studentilor si profesorilor interesati de problematica europeana, cit si profesionistilor din domeniu.

Din cuprins:

Istoria Ideii Europene, istorie a unificarii si integrarii • Teorii si modele de integrare • Obiectivele si actorii UE • Metoda, natura si progresivitatea integrarii • Noua ordine juridica europeana • Competente formale si materiale. Politici publice europene • Extinderea, necesitate politica si oportunitate istorica • Impactul extinderii si unificarii • Europa, un nou model de societate • Europa federal-interguvernamentala • Europa economiei sociale de piata • Europa politica • UE, sinteza politico-juridica a unei federatii de state-natiuni reglementata de o constitutie materiala


 


339.9 / E-20        IV-56193
CHISTRUGA, Boris; LOBANOV, Natalia. Economie mondială şi integrare europeană : Manual / coord.: Boris Chistruga, Natalia Lobanov . ─ Chișinău : ASEM, 2016. - 272 p.  Antetitlu: Academia de Studii Economice a Moldovei
Bibliogr. : p. 272
 ISBN: 978-9975-75-806-2

Scopul cursului „Economia Mondială şi Integrare Economică" rezidă în înarmarea studenţilor cu un ansamblu de concepte şi noţiuni specifice sistemului economiei mondiale şi procesului de integrare internaţională, formarea deprinderilor practice în organizarea şi realizarea cooperării economice dintre diferite ţări ale lumii.
Această disciplină va oferi, eventual, studenţilor cunoştinţele necesare pentru stabilirea corelaţiei funcţionale dintre economia mondială şi sistemul de ştiinţe contemporane studiate, anticiparea procesului de integrare sub influenţa globalizării, estimarea impactului politicilor economice internaţionale asupra funcţionării sistemului economiei mondiale, poziţionarea economiei Republicii Moldova, în contextul economic global, şi aprecierea felului în care propriul domeniu de specializare este afectat de evenimentele ce au loc în economia mondială, îndeosebi în procesul integrării.

 
 339.7 / R-74        IV-56191

Rolul investiţiilor în asigurarea dezvoltării economice durabile în contextul integrării europene. Conferinţa ştiinţifică internaţională. Ediţia a II- a, aniversară, 29-30 octombrie 2015 = Role of investment in ensuring sustainable economic development in the context of European integration. International scientific conference. 2-nd edition, anniversary, October 29-30, 2015 / Coordonator : Rodica Hîncu . ─ Chişinău : ASEM, 2016. - 363 p. : tab., scheme.
Antetitlu: Academia de Studii Eronomice a Moldovei
Bibliogr. : la sfârşitul art. şi în subsol.
ISBN: 978-9975-75-798-0


Genericul celei de-a Ii-a ediţii a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale: "Rolul investiţiilor în asigurarea dezvoltării economice durabile în contextul integrării europene", consacrate aniversării de 10 ani de la fondarea catedrei Investiţii şi Pieţe de Capital, rămâne actual, ca şi pentru prima ediţie a conferinţei ştiinţifice dedicate aniversării de 5 ani de activitate a respectivei.

Actualitatea genericului conferinţei este explicabilă prin faptul că Republica Moldova îşi păstrează în continuare vectorul european ca obiectiv principal în procesul de integrare, iar rolul investiţiilor rămâne perpetuu important pentru orice proces de dezvoltare şi mai cu seamă pentru asigurarea dezvoltării durabile, or anume această dezvoltare este actualmente în vizorul savanţilor, cercetătorilor din diferite domenii şi din majoritatea statelor lumii. Motivul focusării pe dezvoltarea durabilă este relevant: condiţiile climaterice de pe terra generează mari îngrijorări pentru viitorul umanităţii, iar crizele, inclusiv cele financiare, se fac tot mai amplu resimţite şi cu efecte multidimensionale: sociale, politice şi de altă natură. Drept confirmare a actualităţii genericului conferinţei sunt şi un şir de documente de politici, strategii etc. aprobate de conducerea RepubEcii Moldova. Printre respectivele documente pot fi menţionate Acordul de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, Strategia „Europa 2020", Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020", Strategia de dezvoltare a cercetării-inovării 2020 şi altele. 

Prezenta culegere întruneşte 73 articole, elaborate de 91 participanţi, dintre care 62 - cercetători din ţară şi 29 - de peste hotare. Printre articolele menţionate se regăsesc şi cele ale reprezentanţilor instituţiilor de profil, precum Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Institutul Naţional de Cercetări Economice etc.

327 / E -90           III-127299
EU Relations With Eastern Partnership : Strategy, Opportunities and Challenges  : [International Conference, April 20-21, 2016] / Carlos E. Pacheco Amaral, Gaga Gabrichidze, Ioan Horga [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2016
360 p. : tab., scheme.
 Co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union
 Bibliogr. la sf. art. și în subsol

ISBN: 978-9975-56-364-2

link actualizat   23.03.2021

 •  Carlos E. Pacheco AMARAL – Citizens, Neighbours, Partners and International Relations in the Twenty First Century: the European Union and Its Double Context, Internal and External
 • Karim BELGACEM – How Could France Manage both Eastern European Partnership and Russian Relationship?
 • Vasile CUCERESCU – Multilevel Governance Instruments: A Doable Policy in EU-EaP Relations?Oksana DOBRZHANSKA – The Influence of Ukrainian Crisis on EUForeign Policy
 • Oleksiy KANDYUK – Eastern Policy of the EU: Strategy for Ukraine
 • Anatoliy KRUGLASHOV – Ukraine in the Framework of the Eastern Partnership: Lessons Still to Be Learnt About
 • Ewa LATOSZEK, Agnieszka KŁOS – The Role of Poland in Financing Reforms in the Countries of the Eastern Partnership
 • Olena NAZARENKO – Visa-free Regime for Ukraine: Prospects and Problems
 • Gaga GABRICHIDZE – Implementation Challenges of the EU-Georgia Association Agreement
 • Oleksandra HISSA – The Role of Euroscepticism in EU–Eastern Partnership Relations
 • Anastasiya KAVUNNYK – “EURONEST” – the Parliamentary Assembly for Ukraine in the context of the European Union’s Eastern Partnership
 • Tetyana KOMAROVA – The Practice of the Court of Justice of the European Union and Possibilities for Ukraine
 • Ludmila ROȘCA – The European Union’s Neighbourhood Policy and the Republic of Moldova’s Association Programmes
 • Tigran YEPREMYAN, Narek MKRTCHYAN – On Reasons behind Armenia’s Integration Choice: EU vis-à-vis Russia-Led EEU
 • Oleksandr DAVYDENKO – Foreign Policy and Security Cooperation within the Eastern Partnership: Legal Perspective
 • Ioan HORGA, Ana Maria COSTEA – Eastern Partnership between the Permeability and Impermeability of EU Eastern Borders
 • Marta PACHOCKA – The Foundations and the Institutional Framework of the EU and EaP States' Relations in the Field of Migration and Asylum
 • Constantin ȚOCA, Bogdan POCOLA, Alexandra RADU – Cross-Border Cooperation and Evaluation of the Eastern Partnership Territorial
 • Cooperation Programme between Romania-Moldova-Ukraine Instrument of Europeanization in the Eastern Partnership Countries?
 • Andrei ENACHI – Diaspora Contribution to the Europeanization Process in the Republic of Moldova
 • Ihar HANCHARONAK, Siarhei KHODZIN, Hanna SHMAGUN – Innоvative Educational Programmes as a Gradient of the Eastern Partnership Development
 • Ganna KHARLAMOVA, Oleksandr CHERNYAK – The EU and the Eastern Partnership: Scientific Network and Macroeconomic Effects via Bilateral Relations
 • Nataliya NECHAYEVA-YURIYCHUK – The Movement toward Europe: the Identity Challenge for Ukraine
 • Ievgeniia OLIINYK – Civil Society Role in the Eastern Partnership Iryna SIKORSKA – Building Bridges: European Studies in the EaP Education Space

             

341.7(4) / A - 57 III-127181
ANGHEL, Ion M.; SILAŞI, Grigore; CRĂCIUNESCU, Adrian Dumitru Diplomaţia Uniunii Europene  : (Și regulile acesteia) / Ion M. Anghel, Grigore Silaşi, Adrian Dumitru Crăciunescu . ─ București : Universul Juridic, 2015. - 570 p. - (Universul juridic). Bibliogr. : p. 539-557 p.
ISBN: 978-606-673-562-9
Volumul realizează o prezentare cuprinzătoare, la zi, a principalelor aspecte privind regulile, normele şi principiile care guvernează dreptul diplomatic şi dreptul comunitar şi oferă informaţii actualizate despre normele şi instrumentarul aferent muncii diplomatice în format bilateral, european si multilateral. Bogata activitate profesională a coordonatorului volumului şi cunoaşterea aprofundată, directă, a mediului diplomatic, i-a permis realizarea unei lucrări utile atât pentru diplomaţi, cât şi pentru tinerii care își doresc o carieră în diplomaţie sau care doresc să cunoască regulile şi instrumentele pe care se fundamentează diplomaţia, în general, şi diplomaţia europeană actuală.
Pe parcursul cărţii sunt tratate aspecte de interes privind istoricul construcției europene, instituţiile europene şi reglementările privind competenţele acestora, mecanismele diplomatice ale UE, diplomaţia economică etc. O amplă analiză este dedicată elementelor de noutate şi implicaţiilor Tratatului de la Lisabona.336.1 / E - 54      I-1273161
ENACHE, Marian Bugetele statelor Uniunii Europene / Marian Enache . ─ București : Universul Juridic, 2016. - 326 p.. - Bibliogr. : p. 310-322
ISBN: 978-606-673-931-3

„Bugetele statelor Uniunii Europene” reprezinta o lucrare care, prin cele cinci capitole ale sale, reflecta comparativ aspecte privind bugetul si planificarea bugetara la nivelul Uniunii Europene, procedura parlamentara de adoptare a proiectului de buget in statele membre ale Uniunii Europene, procedura parlamentara privind adoptarea legilor bugetare anuale in Romania, cat si procedura de control parlamentar al executiei bugetare in statele membre ale Uniunii Europene. In majoritatea sistemelor politice, Executivul are rolul primar in elaborarea proiectului de buget anual si in prezentarea acestuia la Parlament. Parlamentul are dreptul de a analiza, dezbate, amenda si adopta/respinge proiectul bugetului national propus de Executiv. In acest cadru extins, procedura bugetara, reglementata de Constitutie si/sau legi specifice/regulamente parlamentare, variaza de la stat la stat, fiind influentata de echilibrul politic, de traditii, de asteptarile actorilor politici si ale cetatenilor.

Demersul autorului constituie o sursa de informare privind problematica adoptarii bugetului si a executiei bugetare din statele membre ale Uniunii Europene, utila publicului interesat de acest domeniu complex. 327 / R - 44         II-710129
GUCEAC, Ion; JUC, Victor; MORARU, Victor. Republica Moldova şi Uniunea Europeană : Dimensiunile cooperării / Ion Guleac, Victor Juc, Victor Moraru [et al.]; Coordonator : Victor Juc Redactor : Tamara Osmochescu . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 180 p.
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN: 978-9975-3043-5-1 
Mai mult


339.9 / Э - 40 III-127211

Экономическая евроинтеграция Республики Молдова: Курс лекций / Кара М., Султ Г., Нягова А., Болгар М.; отв. за вып. : Анатолий Томайлы ; Комратский Государственный университет . ─ Комрат : КГУ, 2016. - 120 p. : tab.
Bibliogr. : p. 115-118
ISBN: 978-9975-3106-5-9

Mai mult
009 / S-85       I-1273293
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific : Conferinţa științificică interuniversitară. "Teoria şi practica integrării europene", Conferinţa științificică studențească (2016; Chișinău)  / Red. : Braga Mihai [et al.] . ─ Chișinău : Universitatea Tehnica UTM, 2016
276 p. : il., tab., graf.

Bibliogr. : la sfârşitul art.
ISBN: 978-9975-45-446-9


Din cuprins
 • Sibilele in tradita culturala europeana si in opera lui Nicolae Milescu Spatarul (Cu registru bibliografic. edi{ii 1450-1672) 11 august 2011
 • Multiculturalismul intre conflict si reconciliere: tendinfe ale reafirmarii identitatiii in contemporaneitate Dumitru Dodul
 • Pozifii si optuni potentiate privind largirea UE Natalia Carbune, Sergiu Botezatu
 • Tendinte in reglementerea indatoririlor fundamentale in context International Rosea Veronica, Efode Igor
 • Fenomenul coruptiei si politici anticoruptie in UE (cazul Romaniei)
 • Cateva aspecte comunicative ale public speaking-ului Simion Simion Danuf
 • Discursul informativ si persuasiv in public speaking Universitatea postmoderna si integrarea europeana Scobioala Nadejda
 • De la UE sj ONU la uniunea statelor lumii Caldare Dumitru
 • Prejudecap! si stereotipuri in Comunitatea Europeana Ecaterina Nemerenco
 • Multilingvismul in Europa Gorceag Victor
 • Uniunea Europeana si sensul vietii Sterpu Stella
 • Viziunea europeniior asupra problemelor din Republica Moldova Ungurianu Ana, Bordeianu Tatiana
 • Информационные технологии Молдовы на пути к евроинтеграцни Перепичка Александра
 • Oportunitaji europene pentru tineri Mariana Nichita
 • Criza refugiatilor in Uniunea Europeana Alexandra Bors
 • Inteligenta artificiala in Uniunea Europeana: pericol sau progress Natalia Pasat
 • Вегетарианство в Европе Borta Ana-Maria
 • Problema cautarii unui loc de munca - diferenfa dintre muncitoni calificati §i cei necalificati in UE Cristea Tudor
 • Momente dificile in funcfionarea Uniunii Europene Olga Isac
 • Тенденции и стандарты строительства в Европе Ivanov Tatiana, itvinova Olga
 • Perspectiva Republicii Moldova vazuta Intre UE si Uniunea Vamala  |Lupa$cu Tamara
 • Fericirea din perspectiva europeana Cristina Blajenschi
 • Economia integrarii europene Josan Natalia
 • Tratatul de la Roma Maftei Vitalie
339.5 / G-83       I-1273224


GRIBINCEA, Alexandru; ŞARGU, Lilia; FRUMUSACHI, Eduard Exportul în țările Uniunii Europene: Ghid metodic / Alexandru Gribincea (red. resp.), Lilia Șargu, Eduard Frumusachi; Universitatea de Studii Europene din Moldova . ─ Chişinău : USEM, 2016. - 44 p. : tab.
Bibliogr. : p. 43 (12 tit.) și în subsol
ISBN: 978-9975-3147-0-1

Mai mult351 / M-24          II-710325
Managementul public al programelor europene, conferința științifico-practică internațională (2016; Chișinău) = Public Management of European Programms] : Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, 10 iunie 2016 / Col. red. : Valentin Beniuc, Ludmila Roșca . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 152 p. : scheme.
Antetitlu : Institutul de Relații Internaționale din Moldova
Bibliogr. : la sfârşitul art. şi în subsol
ISBN: 978-9975-56-366-6
Mai mult 


327 / U -90          II-710131


EU and its Eastern Neighborhood : Fostering deeper Europeanization of Moldova / Ed. : Olesea Sirbu [et al.] . ─ Chişinău : Impressum, 2016. - 16 p. : tab., scheme, graf.
Referinţe bibliogr. în subsol
ISBN: 978-9975-3069-4-2

Mai  mult


 620.9 (478) / E - 27    III-127075

EFROS, Ion. În căutarea liberalizării pierdute. Deschiderea pieţei de energie electrică din Republica Moldova : Unde suntem şi unde ar trebui să ajungem? : Studiu de politici energetice / Ion Efros . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 52 p.. - Bibliogr. în subsol
ISBN: 978-9975-4072-3-6
În esenţă scopul liberalizării vizează sporirea securităţii energetice, creşterea competiţiei,atragerea investiţiilor în domeniul energetic. Se consideră că în cazul Moldovei care este opiaţă prea mică aceste obiective pot fi realizate doar prin integrarea intr-o piaţă regională, iar ulterior în piaţa internă de energie a Uniunii Europene.
 Mai mult 
Integrarea economică europeană. Secţiunea Studenţi, masteranzi, doctoranzi  : Materialele conferinţei internaţionale / Comitetul şt. : Iurie Sedletchi, Bivol Teodor, I. T. Nasretdinov [et. al.] . ─ Chișinău : USEM, 2016. - Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN: 978-9975-3147-1-

Din continut
DESCARCATI
339.9 / E - 91 IV-56237

European economic integration: Materials of international conference 25-26 march 2016 / Com. șt. : Iurie Sedlețchi, Boris Gaina, Vadim Cojocaru [et al.] . ─ Chișinău : USEM, 2016. - 230 p. : graf., scheme.
Antetitlu : Universitatea de Studii Europene din Moldova
Bibliogr. : la sfârşitul art. şi în subsol
ISBN: 978- 9975-3147-2-5


Din cuprins


 • Inovarea un factor important în dezvoltarea economiei. Alexandru Gribincea, Şargu Lilia, Bădărău Elena
 • Специфические особенности развития международного туризма в Республике Молдова Кротенко Ю.И
 • Implicaţii manageriale la nivel instituţional în evaluarea competitivităţii sectorului agroalimentar al Republicii Moldova Şcerbacov Elena,
 • Сравнительный менеджмент стратегического управления региональным туризмом Кротенко Ирина
 • Revitalizarea turismului rural prin proiecte de cooperare internaţională în turism Borza Mioara,.Irina-Teodora Manolescu
 • Cultural phenomenon in knowledge, as factor of growth of competitiveness Temur Shengelia
 • Role of mediator between the roles started treating socialize and cognitive sensors student Ravit Amar,
 • Sustainable Tourism Concept from the Perspective of Emerging Economies Alina-Petronela Haller, Ayed Levnawi
 • Особенности организации питания иностранных туристов в Mолдове Богнибова Е.В.
 • Особенности строительства средств размещения туристов в Молдове Апостол С.П.
 • Revitalizarea turismului rural prin proiecte de cooperare internaţională în turism Borza Mioara Irina-Teodora Manolescu
 • Aspecte teoretico-practice privind reţinerea sau arestarea ilegală prin prisma jurisprudenţei CtEDO Doga Anatolie
 • Necesitatea cooperării vamale complexe a statelor din fostul lagăr sovietic în procesul integrării europene Zinaida Lupaşcu
 • Порядок обжалования определений и решений судебных инстанций как условие реализации права на свободный доступ к правосудию.Slutu Nicolae
 • Dreptul la învăţătură şi dreptul la identita Rodica Nichita 
 • Referinţele medierii Ilana Ana
 • Influienţa actelor internaţionale şi europene asupra deszvoltării dreptului de petiţionare Conicov Ion
 • Aspecte comparative ale răspunderii electorale în diferite state ale lumiiMaria Grâu-Panţureac
 • Noţiunea şi elementele structurale ale dreptului de petiţionare Conicov Ion
 • Responsabilitate aj uridică – fundamental răspunderii electorale Maria Grâu-Panţureac
 • Realizarea diferitor categorii de drepturi a persoanelor tinere în rm Tatiana Ignatiuc
 • Problema garantării valorilor europene prin realizarea dreptului de petiţionare Conicov Ion
 • Comentariu asupra cadrului legislativ turistic din Republica Moldova Zinaida Lupaşcu Gafton Mihai
 • Возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций Сосна Александр , Солтан Корнел
 • О некоторых вопросах совершенствования гражданско-правовой ответственности Сосна Александр Солтан Корнел
 • Пенсионное законодательство должно улучшить социальную защиту большинства граждан Сосна Александр  Здоров Юрий,  Греку Дойна
 • Особенности судебной практики Европейского суда по правам человека при рассмотрении дел связанных с лишением родительских прав Сосна Борис Арсени Игорь Сосна Александр
 • Conceptul de omor în familie şi noţiuni adiacente Evgheni Florea
 • Юридическая ответственность за нарушение трудовых прав Сосна Александр Фрунзе Юрий Здоров Валерий
 • Factorii care contribuie la comiterea faptelor violente contra femeilor în familie Evgheni Florea
 • Aspectele reorganizării Societăţilor Comerciale în legislaţia şi doctrina altor state Lupaşco Vera061.1 / G - 94 II-709575
Guide European Union for Youth / Youth Governing Institute . ─ Chişinău : Sofart-Studio, 2015. - 51 p. : fotogr., il.
ISBN: 978-9975-3028-1-4347.7 / L - 43      III-127178
LAZĂR, Ioan. Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenţei/ Ioan Lazăr . ─ Bucuresti : Universul Juridic, 2016 . - 17 p.

ISBN: 978-606-673-787-6
Problematica dreptului european al concurenței este abordata pe parcursul a opt parți in acest volum, in care sunt analizate noțiunile relevante in materie, politica UE in domeniul concurenței, conceptul dreptului european al concurenței și domeniile principale de reglementare abordate de acesta: ințelegerile anticoncurențiale, abuzul de poziție dominanta, ajutoarele de stat, operatiunile de concentrare economica intre intreprinderi și intreprinderile publice.
341.2 / F - 96      I-1273160
FUEREA, Augustin Manualul Uniunii Europene/ Augustin Fuerea. ─ Ed. a 6-a, rev. şi adăug . ─ București : Universul Juridic, 2016. - 493 p
341.2 / B - 24 II-710287
341.2 / F - 96  III-127182
FUEREA, Augustin Dreptul Uniunii Europene : Principii, acțiuni, libertăți / Augustin Fuerea . ─ București : Universul Juridic, 2016. - 456 p. - (Universul juridic).

Bibliogr. : p. 429-449

ISBN: 978-606-673-789-0

347.7 / D - 93 III-127175
DUȘCĂ, Anca Ileana Dreptul Uniunii Europene privind afacerile  / Anca Ileana Dușcă. ─ Ed. a 2-a, rev. şi adăug . ─ Bucureşti : Universul Juridic, 2016. - 66 p. - Bibliogr. : p. 257-262
ISBN: 978-606-673-798-2349.2 / D - 75     I-1273158
 DOSEANU, Loredana Steliana Reglementarea muncii tinerilor şi femeilor în dreptul naţional şi european / Loredana Steliana Doseanu . ─ București : Universul Juridic, 2015. - 215 p. - (Colecţia Monografii).
Bibliogr. : p. 197-206
ISBN: 978-606-673-674-9
327 / P -84          I-1256587
CUPRINS
POPESCU, Nicu Politica externă a Uniunii Europene și conflictele post-sovietice  / Nicu Popescu; trad. din engl. de Alexandru Şiclovan . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 224 p. - (Cartier istoric).
Bibliogr. Indice de nume : p. 217-223
ISBN : 978-9975-79-822-8

Cartea de față reprezintă un ghid fundamental al politicilor UE de gestionare a conflictelor din spaţiul post-sovietic. Lucrarea se focalizează asupra politicilor UE legate de conflictele din Abhazia, Osetia de Sud, Transnistria și Karabahul de Munte și explică o mare parte a interacţiunilor dintre instituţiile UE, statele membre, Rusia și statele post-sovietice […].

Aceasta nu este o carte bazată pe cercetări efectuate într-un birou călduros și confortabil. Nicu Popescu a cutreierat regiunile afectate de conflicte, a luat pulsul procesului intern de elaborare a politicilor de la Bruxelles și a vorbit cu multe persoane care contează în procesul de rezolvare a conflictelor – de la președinţi și mediatori, până la soldaţi și refugiaţi.
  

 Martti Ahtisaari,
ex–președinte al Republicii Finlanda,laureat al Premiului Nobel pentru Pace


620.9 / П-79 IV-55877
Проект "Энергия и биомасса в Молдове"  : Путь длиной в четыре года (2011-2014) . ─ Кишинев : [s. n.] , 2014. - 66 p. : il., fotogr.Mai mult

Publicatiile Centrului pentru Studii Europene „Wilfried Martens”(martie 2017) 

DESCARCATI
 327.4 / N - 64 II-709851

NIKLEWICZ , Konrad. The Long March Towards the EU  : Candidates, Neighbours and the Prospects for Enlargement / Konrad Niklewicz ; Wilfried Martens Centre for European Studies . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2016. - 76 p.

ISBN: 978-2-930632-44-5
This paper discusses the future of EU enlargement policy in the context of past and current accessions. After seven consecutive enlargements, spanning over half a century and each different in size, the EU is proceeding with its eighth wave of expansion towards the Western Balkans and Turkey. This time, though,the EU is moving at a much slower pace. The new enlargement philosophy has been influenced by theexperience of the 2004–7 enlargements and is now based on a stricter approach towards assessment of the progress made by the candidate, potential candidate and aspiring countries. Especially in the context of the refugee crisis, Turkey—the candidate country of longest standing—constitutes the biggest dilemma. In this particular case, the EU must weigh fundamental values against fundamental security issues. To some extent this issue concerns the Western Balkan countries too.

In parallel, the EU is pondering the possible next steps for countries such as Ukraine and Moldova. Although no Eastern European countries have requested membership so far, the EU cannot pretend that this will never happen. A clear strategy for the EU’s Eastern neighbours is needed.

Against this background, this paper considers three alternative scenarios for the future of EU enlargement policy: a definitive stop to enlargement; a third way, tentatively called ‘membership minus’; and last but not least, the continuation of enlargement.

This paper recommends the third option, with one string attached: the already developed verification
mechanism must be further strengthened. Deeply weakened by the financial, security and refugee crises, the EU cannot afford to repeat the mistakes of the past: letting in countries that are objectively unprepared. Thorough verification is a must, even if it translates into decades-long enlargement processes.

338.2(4) / W – 56   II-709852
DESCARCATI
WERNBERG, Joakim; DEXE, Jacob. Rewiring Europe: Five Priorities for a Lasting Digital Economy / Joakim Wernberg and Jacob Dexe; Wilfried Martens Centre for European Studies . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2016. - 68 p.

Bibliogr. : p. 59-65

ISBN: 978-2-930632-45-2


Based on examination of the process of digitisation and digital market integration in Europe, authors highlight five specific policy issues that are crucial to promoting a lasting digital economy in Europe. These areas include the need for harmonised regulation; making data borderless and data flows seamless; pro­moting regional, bottom-up, controlled experimental policy initiatives; growing urban digital markets where digitisation and density accelerate innovation; and establishing an open, coherent framework for data own­ership with regard to privacy, personal data and metadata.

327(4) / B - 49 II-709850


DESCARCATI
BENHAMOU, Michael. Innocence and War : Searching for Europe's Strategy in Syria / Michael Benhamou; Wilfried Martens Centre for European Studies . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2016. - 60 p. : scheme.

Bibliogr. : p. 53-57


ISBN: 978-2-930632-43-8After four years of war, Syria threatens the balance of its neighbours and the security of the entire Mediterranean basin. Europe’s interests are directly at stake in a conflict where it did not have the appropriate tools to react with at first: long procedures, a lack of cohesion between EU institutions, an absence of military culture in a country that shows no sign of appeasement and the inability of EU Member States to define a joint stand in the Middle East are fair criticism of Brussels’ performance.
And yet, more than four billion euros were spent to heal wounds and help suffering communities while EU diplomats try to bring all sides to the negotiating table. With regional powers such as Russia, Iran, Turkey or Saudi Arabia playing on opposite sides, it appears that no factions can reach a decisive victory on the ground, as Bashar Assad, the Islamic State and the Syrian opposition are holding on against each other. Europe learned from the conflict’s dynamics and adapted its own foreign instruments to this violent context, notably in support of partners and civil society groups.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti