Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Ianuarie 2017
351 / A - 21         III-126245

Administrația Publică în Europa celor 28. Dimensiune juridică și managerială = Public Administration in the Europe of the 28. Judicial and Management Aspects ] : [Materialele Conferinței Internaționale, București, 2014] / com. de org. : Lazăr Cornel [et al.] . ─ Chişinău : Editura Universitară, 2014. - 318 p. - (Științe juridice și administrative).

Antetitlu : Centrul de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative, Facultatea de Științe Economice ; Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiești

Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.

ISBN: 978-606-591-980-8

Conferinta internationala “Administratia publica in Europa celor 28. Dimensiune juridica si manageriala”, a reunit personalitati din lumea academica romaneasca si straina, judecatori, teoreticieni si practicieni din domeniul dreptului, stiintelor sociale si administratiei publice. Articolele distinsilor participanti la acest eveniment sunt grupate in acest volum colectiv, pe care il recomand cu caldura, pentru documentare, tuturor persoanelor interesate de tematica abordata in cadrul Conferintei.           

Cuprinsul 

 

Unele aspecte privind regimul juridic al proprietatii publice în jurisprudenta instantelor de judecata - Prof. univ. dr. Verginia VEDINAS, Lector univ.dr. Daniela CIOCHINA/9
Adevarul istoric între national si european - Conf.univ.dr. Gabriela VASILESCU/17
Scurte consideratii despre dimensiunea juridica si manageriala a guvernarii Uniunii Europene - Lector univ.dr. Valentin – Stelian BADESCU /25
Pierderea calitatii de membru de partid a alesului local ca urmare a excluderii din partidul pe lista caruia a fost ales - în jurisprudenta Curtii Constitutionale - Lector univ.dr. Mihai Cristian APOSTOLACHE /51
Unele reflectii privind reformele prevazute in acordul de asociere dintre Uniunea Europeana si Republica Moldova - Conf. univ. dr. Maria ORLOV/59
Remitente ale bunelor practici europene în guvernarea locala - Prof. univ. dr. Constanta CALINOIU/67
Repere statistice ale sectorului public în România dupa anul 2006 - Conf. univ. dr. Cornel LAZAR, Conf. univ. dr. Mirela LAZAR/75
Managementul performantei financiare a institutiei publice - Conf. univ.dr. Daniela Rodica IOV /87
Limitari impuse de statutul de membru al Uniunii Europene capacitatii juridice a statelor de a încheia acorduri internationale - Drd. Anamaria Veronica FUDULI/ 92
Educatia si formarea profesionala - Lector univ. dr. Eufemia VIERIU /105
Puterea discretionara si excesul de putere în activitatea institutiilor statului - Judecator dr. Marius ANDREESCU/ 118
Cadrul institutional si dinamica legislativa privind procesul de descentralizare administrativa si financiara - Conf. univ. dr. Agata Mihaela POPESCU, Dr. Ionita COCHINTU/132
Prioritati redefinite de România în Acordul de Parteneriat cu UE pentru perioada de programare 2014-2020 - Lector univ.dr. Mihaela Adina APOSTOLACHE /143
Participatory Democracy – Connotations in the rule of law – Emilian CIONGARU /153
Accidentele de munca si bolile profesionale - Dr. Dumitru VIERIU/163
How far „mutual recognition” is an efficient and legitimate principle to promote cooperation in the field of criminal law - does it work without legal harmonization? - Judecator. dr. Adrian GHICULESCU/ 172
Can a participatory democracy be built at EU level around interest groups? - Judecator. dr. Iolanda Mioara GRECU/182
Dilemmas of Europe: is european union elitist? An overview in its history - Judecator dr. Ana-Roxana TUDOSE/192
Implications concerning the financial stability in an enlarged eu. Pros and cons of entry into the eurozone of EU members – a viewpoint from the countries wishing to join - Judecator dr. Cristina PIGUI /203
Considerations on legal terminology with a focus on translation challenges - Sebastian CHIRIMBU, Mihaela Barbu-CHIRIMBU/216
The role of prison administration in the protection of human rights in detention - Elena LAZAR/223
Despre administratia Bucovinei în perioada - 1775-1918 - Prof. univ.dr. Gheorghe CALCAN /229
A strategy for the conservation of the participative democracy real character - Carmen Florentina NICULAE /240
Protectia consumatorilor este considerata o politica europeana? - Maria Alexandra NEACSU /245
Reforma institutionala în cadrul politicii externe si de securitate comuna - Madalina DINU/261
Consideratii referitoare la regionalizarea si descentralizarea administratiei publice în România - Drd. Luciana TOMESCU /279
Aplicarea si interpretarea dispozitiilor Legii nr. 84/2012 privind masurile referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice - Lect. univ. dr. Eugenia IOVANAS/ 293
Consideratii referitoare la Decizia nr.55/2014 a Curtii Constitutionale a României si la statutul juridic al unor înalti functionari publici - Dr. Irina ALEXE /300
Aprofundarea reformelor economice conform acordului de asociere dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana – Marica DUMITRASCO/ 309


336.2 / U-54   III-126241UNGUREANU, Dragoş M. Politici şi instituţii financiar-bancare europene / Dragoş M. Ungureanu . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2014. - 365 p. - (Ştiinţe economice).
Bibliogr. Bibliogr. : p. 359-365
ISBN: 978-606-591-925-9

Aspectele abordate ţin de economia financiară internaţională şi vizează, în principal, mediul financiar internaţional şi, cu precădere, pe cel european, exprimând o serie de considerente privind: arhitectura financiară internaţională; sistemul financiar global şi necesitatea reformării acestuia; bazele integrării monetar-financiare europene spre coeziune macro-eocnomică; construcţia Uniunii Economice şi Monetare (UEM) în perspectiva unei Europe competitive. Astfel, obiectivele prezentate şi abordate în cele douăsprezece capitole pun în evidenţă o serie de aspecte, privind: instituţiile fundamentale ale Uniunii Europene şi instituţiile financiare ale Uniunii Economice şi Monetare; sistemul financiar-bancar în Uniunea Europeană; politicile Uniunii Europene, cu precădere, politica monetară, bugetară, fiscală, vamală, precum şi politica agricolă comună (PAC) şi cea de coeziune. De asemenea, un obiectiv important al cercetării 1-a constituit analiza procesului de integrare financiar-bancară a României în UEM, pornind de la strategia de aderare a României în Uniunea Europeană şi finalizând cu prezentarea confluenţei economiei româneşti cu cerinţele stadiului UEM şi a fluxurilor financiare dintre România şi Uniunea Europeană, luând în calcul perspectivele privind evoluţia UEM.338.2 / P - 92      
 
PRISECARU, Petre; BĂLȚĂTESCU, Ionela; PAPATULICĂ, Mariana. Reforma guvernanței economice a Uniunii Europene: (Uniunea bancară și uniunea fiscală) / Aut. : Petre Prisecaru (Coord.), Ionela Bălțătescu, Mariana Papatulică . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2014. - 188 p. : graf. - (Ştiinţe Economice).

Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.
ISBN: 978-606-591-951-8
Cuprins


341.6 / B - 69      I-1270842

BOBARU, Ana Daniela Curtea de Justiţie a Uniunii Europene - garant al aplicării uniforme a dreptului Uniunii Europene / Ana Daniela Bobaru . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2014. - 255 p. - (Științe juridice și administrative).
 Bibliogr. Bibliogr. : p. 241-255
ISBN: 978-606-28-0036-9


Scopul acestei lucrari vizeaza analiza conceptelor, ipotezelor si afirmatiilor doctrinare privind modalitatile prin care Curtea de Justitie a Uniunii Europene garanteaza aplicarea uniforma a dreptului european in toate statele membre, inclusiv pentru statele care se afla in procesul de aderare sau intentioneaza aderarea la UE, 
Un real aport aduce aceasta lucrare atat in cunoasterea mai profunda a rolului Curtii de Justitie in asigurarea aplicarii uniforme a dreptului Uniunii Europene pentru Romania si Republica Moldova, precum si a cadrului legislativ actual care sta la baza activitatii autoritatii judecatoresti a Uniunii Europene. 
In plan normativ – legislativ in lucrare se analizeaza situatia actuala a prevederilor Tratatului de Reforma de la Lisabona si s-au propus recomandari pentru Republica Moldova in vederea corelarii legislatiei acesteia cu cea a Uniunii Europene si pentru imbunatatirea activitatii Curtii de Justitie a UE. S-a evidentiat rolul judecatorilor in procesul de aplicare a dreptului UE pornindu-se de la faptul ca prezenta acestora intr-un organism al Uniunii Europene garanteaza asigurarea interesului national prin pronuntarea unor decizii suverane. S-a facut, de asemenea, p analiza critica a unor spete intalnite in practica Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru a se clarifica nu numai din punct de vedere teoretic problemele supuse cercetarii ci si din punct de vedere practic – aplicativ.
343/ R -34           III-126237

Reflectarea jurisprudenţei CJUE în hotărârile judecătoreşti interne pronunţate în materia dreptului penal: Culegere de jurisprudenţă / selecţie realizate de : Mihail Niemesch . ─ București : Ed. Universitară, 2015. - 359 p. - (Biblioteca de Drept European).

Implicatiile aplicarii, ca urmare a aderarii la Uniunea Europeana a Romaniei , a jurisprudentei CJUE in cauzele avand ca obiect litigii de drept penal, precum si dinamica deosebita a acestui domeniu al dreptului, au determinat un interes crescut din partea practicienilor, deopotriva magistrati si avocati, interes caruia volumul Reflectarea jurisprudentei CJUE in hotararile judecatoresti interne pronuntate in materia dreptului penal, ingrijit de un avocat din cadrul Baroului Bucuresti, totodata si lector universitar doctor al Universitatii Titu Maiorescu, incearca sa-i raspunda. Prezentul volum reuneste jurisprudenta recenta, conturata dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, in domeniul dreptului penal, precum si al cooperarii internationale judiciare in materie penala.
349.3 R 34 III-126238

Reflectarea jurisprudenţei CJUE în hotărârile judecătoreşti interne pronunţate în materia dreptului social [ Culegere de jurisprudenţă / selecţii realizate de : Dragoş Călin, Irina Cioponea . ─ București : Ed. Universitară, 2014. - 323 p. - (Biblioteca de Drept European).

ISBN: 978-606-28-0123-6

Reflectarea jurisprudentei CJUE in hotararile judecatoresti interne pronuntate in materia dreptului social. Culegere de jurisprudenta
Volumul ”Reflectarea jurisprudentei CJUE in hotararile judecatoresti interne pronuntate in materia dreptului social. Culegere de jurisprudenta”, ingrijit de doi judecatori din cadrul sectiilor de specialitate ale Curtii de Apel Bucuresti, respectiv Curtii de Apel Ploiesti, este destinat practicienilor dreptului, deopotriva magistrati si avocati in domeniul litigiilor de munca si asigurari sociale, confruntati de aproximativ opt ani cu aplicarea jurisprudentei CJUE in cauzele aflate pe rolul instantelor nationale, a caror diversitate a cunoscut o amplificare previzibila.911(4) / M - 24  ,  IV-55637

MÂNDRUŢ, Octavian. Geografia Uniunii Europene : Elemente geografice ale integrării europene / Octavian Mândruţ . ─ Arad : Vasile Goldiș University Press, 2012. - 228 p.. -   Bibliogr. Bibliogr. : p. 227-228
  ISBN: 978-973-664-549-5

Prezenta lucrare (în acelaşi timp destinată informării publicului, cât şi studenţilor) cuprinde următoarele grupe de probleme:

- prezentarea geografică generală a Europei; această prezentare cuprinde caracteristicile fizico-geografice comune întregului teritoriu european (relief, climă, hidrografie, vegetaţie, unităţi geoecologice), elemente de geografie umană (populaţie, aşezări, resurse, economie) şi principalele diviziuni regionale;

prezentarea geografică şi economică a Uniunii Europene; aceasta cuprinde caracteristicile de geografie umană şi îndeosebi de natură economică ale întregului teritoriu al Uniunii Europene, considerat ca un ansamblu cu o anumită omogenitate;

- prezentarea statelor Uniunii Europene; această prezentare cuprinde, pentru fiecare stat, o serie de date generale, caracterizarea geografică, elemente de geografie politică şi geopolitică, relaţiile fiecărui stat cu Uniunea Europeană şi legăturile cu ţara noastră;

- precizarea poziţiei şi a rolului Românie în U.E. şi a U.E. în lumea contemporană; acest capitol evidenţiază caracteristicile Uniunii Europene în contextul lumii contemporane, în procesul de globalizare, identificându-se elementele de oportunitate în dezvoltarea societăţii contemporane;

Lucrarea cuprinde anexe statistice, demografice şi economice privind elementele semnificative ale Uniunii Europene.

341.2 / B-74        III-126324
REZUMATUL TEZEI de doctorat
BOLBORICI, Ana-Maria. Diplomaţia Uniunii Europene şi criza din Orientul Mijlociu la începutul secolului al XXI-lea / Ana-Maria Bolborici; Pref. de Ana-Maria Bolborici; postf. de Călin Felezeu . ─ Iaşi : Institutul European, 2016. - 323 p. - (Studii strategice şi de securitate ; 12).. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 291-314
ISBN: 978-606-24-0152-8

 
Din Cuprins:


  • Mecanismul diplomatic al Uniunii Europene. Aspecte teoretice,structurale si functionaleCriza din Orientul Mijlociu
  • Uniunea Europeana si criza israeliano-palestiniana
  • Diplomatia Uniunii Europene si criza israeliano-palestiniana
  • Parteneri ai Uniunii Europene in medierea/managementul conflictului israeliano-palestinian

Problematica Orientului Mijlociu ... s-a impus pe prima pagina a agendelor diplomatice si politice ale principalilor actori de la sfarsitul celui de al Doilea Razboi Mondial pana astazi si va ramane in continuare pe acelasi loc, in anii sau deceniile care urmeaza. S-a scris mult pe acest subiect … putine lucrari in literatura de specialitate straina si aproape deloc in cea romaneasca au zabovit asupra diplomatiei europene in acest areal in primul deceniu si jumatate al secolului al XXI-lea. Din volumul elaborat respira intrebarea daca UE a avut sau are o diplomatie bine articulata si precizata referitoare la realitatea din Orientul Mijlociu. E tocmai raspunsul la aceasta intrebare pe care autoarea l-a urmarit pe tot parcursul cercetarii sale, dandu-i un raspuns adecvat si echilibrat … consideram subiectul asupra caruia s-a aplecat autoarea, deosebit de actual si necesar pentru decelarea fenomenelor internationale la care asistam si care ne influenteaza viata cotidiana.
Vasile Vese
  


327 / Ж - 49        II-709538ЖЕКОВ, Олег. Дилемы и неоднозначность в отношениях Армении с Россией и Европейским Союзом  / Олег Жеков; науч. ред. : Людмила Коадэ . ─ Кишинэу : [s.n.], 2015. - 30 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 27-28

ISBN: 978-9975-3087-1-7
 
Содержание

РУСЛАН ШЕВЧЕНКО. ОТНОШЕНИЯ АРМЕНИИ С РФ И ЕС:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ (вместо предисловия)
ВВЕДЕНИЕ
Глава I: ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЙ АРМЕНИИ С РОССИЕЙ
1.1. Армения и Россия -традиционное партнерство.
1.2. Армения и Таможенный Союз
Глава II: АРМЕНИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: СОТРУДНИЧЕСТВО И ПЕРСПЕКТИВЫ
II. 1. Армения и Восточное Партнерство: проблемы и возможности.
11.2. Перспективы отношений Армении с Европейским Союзом.
ВЫВОД


 376 / B-78           IV-55657

Восточное партнерство в сфере педагогических инноваций в инклюзивном образовании : Материалы Международной научно-практической конференции в рамках Международного проекта TEMPUS ”INOVEST” г. Кишинев, 6-10 июля 2015 г. : г. Кишинев, 6-10 июля 2015 г. / Под общ. ред. С. Кайсына . ─ Кишинэу : Институт Непрерывного Образования, 2015. - 487 с.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.

ISBN: 978-9975-134-00-2

Сборник содержит материалы международной научно-практической конференции "Педагогические инновации в инклюзивном образовании», которая состоялась 06-10 июля 2015 в Институте непрерывного образования (туристический комплекс СЮ13Е11, гор. Ваду-луй-Водэ). Участники конференции обобщили европейский опыт в этой области, накопленный собственный опыт, сформулировали основные образовательные стандарты в инклюзивной школе, этапы внедрения педагогических инноваций и показатели инклюзивного образования, предложили новые модели, стратегии, методы и практики инклюзивного образования, сделали ряд практических рекомендаций. Публикуемый сборник может быть полезен директорам и координаторам педагогических инноваций в инклюзивном образовании, научным работникам и специалистам, практикующим инклюзивные подходы в образовании


 376 / I-65             IV-55656

STIEFELHAGEN, Rainer INOVEST : Уроки трехлетнего сотрудничества (2012-2015)  / Rainer Stiefelhagen [et al.]; Texte : Фунтов ROM, англ. Руса.. ─ Кишинев : Institutul de Formare Continuă, 2015. - pag. nenum. (1 vol.).
ISBN: 978-9975-4489-9-4
Настоящая публикацмя содержит краткий обзор результатов в области педагогических инноваций в инклюзивном образовании, которые были получены совместными усилиями участниками проекта, описывает накопленный опыт работы в инклюзивной школе и формулирует некоторые практические рекомендации для дальнейшего обмена опытом и сотрудничества в рамках созданной региональной сети промоутеров педагогических инноваций в инклюзивном образовании.


 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti