Faceți căutări pe acest blog

CoE: E_publicatii recente: Holocaustul

European Pack for visiting Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum: Guidelines for Teachers and Educators. - Strasbourg: Council of Europe, 2011. – 284 p.- ISBN 978-92-871-6794-1.

Este o mare responsabilitate de a aduce grupuri de elevi la Memorialul și Muzeul din Auschwitz-Birkenau, dar este contribuție importantă la educația cetățeniei, în cazul în care favorizează înțelegerea faptului pentru ce se află la Auschwitz, mai ales atunci când ultimii supraviețuitori sunt la sfârșitul vieții lor. Totuși, există și anumite riscuri. Setul este destinat învățătorilor care doresc să organizeze vizite ale elevilor în locuri autentice de comemorare, și ghizilor, academicienilor și altor persoane care lucrează zi de zi cu tinerii la Auschwitz.
*    *    *


Victims of Nazism – A mosaic of Fates. Pedagogical Factsheets for teachers / Régis Schlagdenhauffen and Francine Mayran. – Strasbourg: Council of Europe, 2015.- 31 p.


Această publicație include Fișe informative didactice referitoare la diferite categorii de victime ale regimulu nazist și sunt destinate să ajute învățătorii la pregătirea lecțiilor de istorie și comemorare a Holocaustului. Fiecare fișă oferă o prezentare a persecutărilor naziste față de un grup specific de victime. *    *     *


La musique dans le systeme concentrationnaire nazi: Manuel pédagogique pour les enseignants présenté par Amaury du Closel. – Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2014. – 56 p.

Muzica este omniprezentă de la deschiderea primelor lagăre de cencentrare naziste. Nu trecea nicio zi din viața unui deținut fără ca acesta să n-o simtă. Dacă uneori ea era inițiată de deținuții înșiși, deseori ilegal, pentru a distrage atenția de la asprimea vieții de zi cu zi, ea este, mai întâi de toate, rezultatul voinței autorităților naziste, care o utilizau ca instrument de supunere și umilire a deținuților în scopul reeducării acestora: din această perspectivă, muzica este exploatată în trei forme: cântec, muzică prin difuzoare și orchestrele din lagăre.

Acest manual pedadogic redă panourile unei expoziții documentare realizată de către Forumul Voix Etouffées-CEMUT în cadrul colocviului organizat la Consiliul Europei, la Strasbourg, la 7-8 noiembrie 2013 în parteneriat cu programul Consiliului Europei ”Memoria Holocaustului”. Genericul colocviului era ”Muzica în lagărele de concentrare”.

Fișele predagogice sunt însoțite de un CD care conține operele scrise în timpul Holocaustului, în special în ghetto-ul Theresienstadt. Majoritatea compozitorii acestora au fost asasinați la Auschwitz în octombrie 1944. Doar Szymon Laks a supraviețuit. 
*     *    *

Holocaustul: Fișă informativă nr. 5.0 //  Romii: Istorie / Proiectul ”Educația copiilor romi în Europa”. - Strasbourg: Consiliul Europei. - 8 p.

Fișa informativă expune în detalii acest proces de exterminare masivă a romilor în lagărele de contrare naziste. Este oferită o informație detaliată cu privire la baza ideologică, acțiunile poliției crimilale naziste, primele deportări, lagărele de muncă și execuțiile masive, ghetourile și situația supraviețuitorilor masacrului după război..

*    *    *

Publicația bilingvă francez-engleză a fost creată în rezultatul desfșurării în 2012 a unei expoziții cu același generic, organizată de către Centrul european de rezistență deportat. Setul didactic cuprinde fișe informative biografice cu privire la 7 sportivi care au trecut prin lagărele naziste de concentrare:
- Alfred Nakache, înotător francez (1915-1983)
- Johann Wilhelm Trollmann, boxer german (1907-1943)
- Lilli Henoch, atletă germană (1899-1942)
- Marcel Muller, fotbalist francez (1916-1993)
- Max Nevers, luptător francez (1920-2009)
- Robert Benoist, pilot de curse francez (1895-1944)
- Yves-Pierre Boulongne, alergător francez (1921-2001)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti