Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi - Drepturile omului în Moldova : Raport Retrospectiva anului 2014


descarcati
 

342.7 / D-40  , IV-53811
POSTICA, Pavel; HRIPTIEVSCHI, Nadejda; MACRINICI, Sorina Drepturile omului în Moldova : Raport  Retrospectiva anului 2014 / Pavel Postica, Nadejda Hriptievschi, Sorina Macrinici, ...[et al.]; au contrib. : Olga Manole, Eduard Scutaru ; ed. în lb. rom. : Doina Dumbrăveanu-Munteanu ; Asociația Promo-Lex . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 144 p. : tab., scheme.
Bibliogr. Referințe bibliogr. în subsol

ISBN: 978-9975-4378-1-3
 ISBN: 978-9975-4378-6-8

 
 Prezentul Raport reprezintă o analiză cu privire la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, fiind la a șasea ediție. Raportul se referă la anul 2014 și a fost elaborat de un grup de 15 experți, care reprezintă 8 organizații neguvernamentale în domeniul drepturilor omului din Republica Moldova.

Autorii Raportului au scos în evidență mai multe problemele și cazuri, care în viziunea lor, reflectă situația drepturilor omului în Republica Moldova pentru anul 2014.

Raportul este adresat autorităților constituționale, organizațiilor și instituțiilor internaționale, precum și organizațiilor societății civile preocupate de problema drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană.

Raportul include 14 capitole și vizează următoarele drepturi și domenii: dreptul de a nu fi supus torturii şi relelor tratamente; libertatea şi siguranța persoanei; dreptul la un proces echitabil și reforma justiției; dreptul de proprietate; dreptul la informație şi transparența procesului decizional; libertatea de exprimare; libertatea de gândire, de conștiință şi de religie; libertatea de întrunire și asociere; dreptul la educație; dreptul la muncă, protecție socială și ocrotirea sănătății; dreptul de a alege și de a fi ales; interzicerea discriminării; violența în familie; dreptul la respectarea vieții private și de familie.

Metodologia Raportului prevede: descrierea generală a celor mai grave probleme pentru perioada de raportare, precum și a cauzelor și consecințelor lor; analiza evoluției-involuției cadrului legal; analiza politicilor naționale relevante; analiza datelor statistice (oficiale și alternative); descrierea cazurilor individuale relevante din practica judiciară naţională şi internaţională; analiza modului în care se implementează legislaţia şi/sau politicile publice relevante și a comportamentului administraţiei publice centrale și locale. De asemenea, fiecare capitol conține un set de concluzii și recomandări
 


 Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti