Faceți căutări pe acest blog

UE: e -publicaţii - Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural în Europa

DESCARCATI
Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural în Europa=Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe. - 22 iulie 2014 . - 13 p.
Conform unui nou raport al Comisiei Europene, organizațiile care se ocupă de patrimoniul cultural ar trebui să profite de oportunitățile oferite de politicile și programele de finanțare ale Uniunii Europene pentru a contribui la rezolvarea problemelor cu care se confruntă sectorul. În documentul de politică intitulat „Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural în Europa” se afirmă că acest sector se află la o „răscruce” din cauza bugetelor publice reduse, a participării în scădere la activități culturale tradiționale și a diversificării publicului potențial pe fondul urbanizării, globalizării și al schimbărilor tehnologice. Raportul evidențiază totodată și existența unor posibilități pentru statele membre și părțile interesate de a colabora mai strâns dincolo de granițe pentru ca patrimoniul cultural să poată astfel contribui mai mult la creșterea economică durabilă și la crearea de locuri de muncă sustenabile. 


Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a declarat: Europa trebuie să valorifice la maximum valoarea intrinsecă, economică și socială a patrimoniului său cultural; ea ar trebui să fie centrul inovării bazate pe patrimoniu, să profite de oportunitățile create prin digitalizare și să promoveze în toată lumea cunoștințele noastre de specialitate despre patrimoniu. Trebuie să încurajăm peste tot în Uniunea Europeană adoptarea unei abordări mai prietenoase în cadrul siturilor și a muzeelor din patrimoniu, care ar trebui să recurgă la tehnici și tehnologii noi pentru a atrage vizitatori și în special pentru a trezi interesul tinerilor. Pe scurt, trebuie să dăm viață istoriei. Mă bucur că patrimoniul va beneficia de un sprijin european mai puternic în următorii șapte ani.”

Raportul solicită o cooperare mai strânsă la nivelul UE pentru a face schimb de idei și de bune practici care să poată fi luate în considerare în guvernanța și politicile naționale în materie de patrimoniu. În același timp, raportul salută abordarea adoptată prin Directiva UE privind evaluarea impactului asupra mediului, care solicită să se țină seama de impactul unui proiect asupra patrimoniului cultural, precum și prin Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, care permite acordarea de ajutoare de stat pentru acest sector. Raportul încurajează o abordare similară în privința sprijinului pentru patrimoniu în procesul mai amplu de elaborare a politicilor la nivelul UE și la nivel național și regional.

Patrimoniul cultural a beneficiat deja de fonduri importante din partea UE, inclusiv de 3,2 miliarde de euro din Fondul european de dezvoltare regională în perioada 2007-2013. Printre proiectele care au primit sprijin s-au numărat lucrări majore de conservare efectuate la siturile Partenon și Pompei. Programele UE au furnizat o sumă suplimentară de 1,2 miliarde de euro pentru patrimoniul rural și aproximativ 100 de milioane de euro pentru cercetare legată de patrimoniu. Se preconizează că patrimoniul cultural va beneficia de investiții și mai mari din partea UE în perioada 2014-2020, de exemplu prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene (cu un buget total de 351 de miliarde de euro pentru politica regională), prin Orizont 2020 (80 de miliarde de euro pentru cercetare) și prin programul Europa creativă (1,5 miliarde de euro pentru industriile culturale și creative). 

Există totodată și oportunități semnificative de finanțare și de politică în multe domenii legate de patrimoniul cultural, precum dezvoltarea locală și regională, educația, sprijinul pentru IMM-uri și turismul. Într-adevăr, turismul din UE produce 415 miliarde de euro pe an și include 15 milioane de locuri de muncă — multe dintre ele legate de patrimoniu, în mod direct sau indirect. Aproximativ 27 % din călătorii din UE intervievați în cadrul unui sondaj Eurobarometru pe tema turismului (în mai 2011) au declarat că patrimoniul cultural a fost un element-cheie în alegerea destinației.

Context

În luna mai a acestui an, miniștrii culturii din UE au cerut Comisiei „să continue analiza impactului economic și social al patrimoniului cultural în UE și să contribuie la elaborarea unei abordări strategice”.
Comunicarea adoptată astăzi de Comisie este un răspuns la această cerere. Scopul comunicării este de a ajuta statele membre și părțile interesate să profite cât mai mult de sprijinul semnificativ destinat patrimoniului, disponibil în cadrul instrumentelor UE, să facă progrese în direcția unei abordări mai integrate la nivel național și la nivelul UE, transformând în cele din urmă Europa într-un laborator pentru inovarea bazată pe patrimoniu.

Baza pentru sprijinul la nivelul UE acordat patrimoniului cultural o reprezintă articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, care prevede că Uniunea veghează la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european. Articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că Uniunea contribuie la înflorirea culturilor statelor membre, respectând diversitatea națională și regională a acestora și punând în evidență, în același timp, moștenirea culturală comună. 

Comisia a elaborat de asemenea un raport sinoptic care să însoțească comunicarea, cu mai multe detalii despre politica și finanțarea UE relevante pentru sectorul patrimoniului.

Pentru mai multe informații:

Site-ul Europacreativă
Urmăriți activitatea comisarului Androulla Vassiliou pe Twitter @VassiliouEU
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti