Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicaţii - Drepturile femeilor în atenţia UE


Cu ocazia Zilei Internaţionale a femeilor, Comisia Europeană a publicat


Recomandarea Comisiei referitoare la consolidarea principiului egalității de remunerare între bărbați și femei prin transparență. - 7.03.2014. - 9 p.
Recomandarea Comisiei către statele membre, stabilește o gamă largă de măsuri care vizează, în mod specific, transparența salarială și printre care se numără:

  • dreptul angajaților de a solicita informații privind nivelurile de remunerare, inclusiv privind componentele complementare sau variabile, cum ar fi primele sau plata în natură, defalcate pe sexe; 
  •  prezentarea periodică de către angajatori a unor rapoarte cu privire la remunerația medie pe categorii de angajați sau de funcții, defalcată pe sexe (se aplică doar în cazul întreprinderilor mari și mijlocii);
  •  efectuarea de audituri salariale în întreprinderile mari (IMM-urile sunt excluse) și punerea lor la dispoziția reprezentanților lucrătorilor și a partenerilor sociali, la cererea acestora;
  •  includerea aspectelor legate de egalitatea de remunerare (și auditurile salariale) în negocierile colective.
  • Statele membre ar trebui să pună în aplicare cel puțin una dintre aceste măsuri, în funcție de propria situație la nivel național.


 Stimulrarea egalităţii între femei şi bărbaţi în EU: principalele acţiuni şi actori. - Martie 2014. - 2 p.
Cu ocazia Zilei Internaţionale a femeilor, Comisia Europeană a publicat o fişă informativă cu privire la modalitatea în care este etimulat progresul în realizarea egalităţii între femei şi bărbaţi. Deşi diferențele de gen continuă să persiste, cu ajutorul unor politici specifice adoptate la nivelul UE, au fost realizate progrese semnificative  în numeroase domenii.
descarcati
Echilibrul de gen în consiliile corporative din Europa fisurează plafonul de sticlă. -  Martie 2014. - 2 p.
F
ișa informativă cu privire la echilibrul de gen în consiliile corporative, arătând că plafonul de sticla este fisurat sub presiunile politice și de reglementare care vin din partea Comisiei Europene

descarcati
Combaterea violenţei împotriva femeilor: o prioritate a Comisiei Europene. - Martie 2014. - 2 p.
Ffişa informativă în care prezintă un rezumat al principalelor acţiuni concrete care au scopul de a elimina toate formele de violenţă împotriva femeilor şi fetelor în Uniunea Europeană
descarcati
Violenţa împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE / Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA). - 2014. -


Raportul Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) prezintă rezultatele celei mai cuprinzătoare anchete din lume realizată până în prezent cu privire la violenţa împotrivas femeilor. Acest raport, întitulat "Violenţa împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE", conţine rezultatele intervievării a peste 42 000 de femei din 28 de State membre ale UE. Ancheta a adresat femeilor întrebări cu privire la experiențele de violență fizică, sexuală și psihologică, inclusiv violență domestică. Au fost adresate și întrebări despre eventuale incidente de hărțuire prin urmărire și de hărțuire sexuală, precum și despre rolul jucat de noile tehnologii în abuzurile suferite de femei. În plus, ancheta a cuprins și întrebări despre experiențele de violență  trăite de respondente în copilărie
descarcati
Combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați în Uniunea Europeană=Tackling the gender pay gap in the European Union/European Commission – Directorate-General for Justice'. - Luxemburg,  2014. - 24p.


Broșura include informații cu privire la acest subiect, statistici actualizate, acțiunile Comisiei Europene, precum și exemple de bune practici la nivel național cu privire la modalităţile de abordare.


Vezi de asemenea: 

Ziua internaţională a femeii 2014 marcată la nivel european

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti