Faceți căutări pe acest blog

UE: e- publicatii recente

Date esențiale privind cadrele didactice și directorii unităților de învățământ='Key Data on Teachers and School Leaders in Europe. 2013 Edition/ European Commission; EACEA; Eurydice. -Luxembourg: Publications Office of the European Union. - 2013 – 144 p.
DESCARCATI
Un bun profesor poate fi un factor determinant pentru viitorul unui copil”, a declarat Androulla Vassiliou, comisarul pentru educație, cultură, multilingvism și tineret. „De aceea, invit toate statele membre să amelioreze formarea și sprijinul acordat profesorilor, astfel încât aceștia să poată să își dezvolte pe deplin competențele de-a lungul carierei lor și să asigure o predare inovatoare și de înaltă calitate care să înzestreze tinerii cu competențele de care au nevoie pentru viața modernă.”
    Ancheta intitulată Key Data on Teachers and School Leaders (Date esențiale privind cadrele didactice și directorii unităților de învățământ) acoperă 32 de țări (statele membre ale UE, Croația, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Turcia). Ea este produsă pentru Comisia Europeană de rețeaua Eurydice și compilează cele mai recente informații privind cadrele didactice și directorii unităților de învățământ, de la educația preșcolară până la studiile superioare, inclusiv date privind vârsta, sexul, numărul de ore de muncă și salariile. 
 Raportul include date și informații furnizate de rețeaua Eurydice, Eurostat și date din anchetele internaționale, printre care Ancheta internațională privind predarea și învățarea (TALIS 2008) realizată de OCDE și Programul pentru evaluarea internațională a elevilor (PISA 2009), precum și Tendințele privind studiul matematicii și științelor pe plan internațional (TIMMS 2011, Asociația Internațională pentru Evaluarea Realizărilor din Domeniul Educației).

Majoritatea țărilor UE au definit competențele de care trebuie să dispună profesorii pentru a obține un loc de muncă și a progresa în cadrul profesiei; acestea includ cunoștințe pedagogice, munca în echipă, competențele interpersonale și competențele profesionale. Aceste „cadre de competență” reprezintă baza pentru formarea inițială a cadrelor didactice în toate țările și regiunile, exceptând 8 dintre ele (Belgia — comunitatea vorbitoare de limbă germană, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Finlanda, Islanda, Liechtenstein și Slovacia).
 
Majoritatea celor 5 milioane de profesori din Europa sunt obligați prin contract să presteze cel puțin 35-40 de ore pe săptămână, care includ timpul de predare, disponibilitatea în incinta școlii și timpul pentru pregătire și notare. Numărul de ore în care trebuie să fie implicați în mod activ în procesul de predare variază foarte mult: numărul este în general mai mare în educația preșcolară și scade la niveluri de învățământ mai înalte. Numărul mediu de ore de predare în învățământul primar și secundar este de 20.
În aproximativ o treime din țările europene, se preconizează ca profesorii să fie prezenți în incinta școlii în jur de 30 de ore pe săptămână. Nu există nicio cerință de timp stabilită în Portugalia, Suedia, Regatul Unit (Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord) și Norvegia, plus Cipru în învățământul secundar și Islanda în învățământul preșcolar. În Germania, Grecia, Spania, Cipru, Luxemburg, Malta, Portugalia, România și Slovenia, numărul de ore de predare este redus după un anumit număr de ani de serviciu.

În întreaga Europă, majoritatea profesorilor sunt în vârstă de peste 40 de ani. Aproape jumătate dintre profesori sunt în vârstă de peste 50 de ani în Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Estonia, Italia, Țările de Jos, Austria, Norvegia și Islanda. Procentul de profesori cu vârste sub 30 de ani este deosebit de scăzut în Germania, Italia și Suedia.
 
În majoritatea statelor membre ale UE, salariile de bază minime ale profesorilor sunt mai scăzute decât PIB-ul pe cap de locuitor pentru profesorii care lucrează în învățământul obligatoriu (învățământul primar și învățământul secundar inferior). Îndemnizațiile, care pot constitui o diferență considerabilă în venitul net al unui profesor, sunt, de obicei, acordate pentru ore suplimentare sau responsabilități suplimentare. Doar jumătate dintre țările care au făcut obiectul studiului acordă îndemnizații profesorilor pe baza performanței de predare sau a rezultatelor pozitive ale studenților.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti