Faceți căutări pe acest blog

Achiziții recente - Securitatea națională a Republicii Moldova : provocări și tendințe


351.8 / S-43 III-141225

Securitatea națională a Republicii Moldova : provocări și tendințe, conf. șt.-practică naț. (2022; Chișinău).
Conferința științifico-practică națională "Securitatea națională a Republicii Moldova : provocări și tendințe" / coord. ed. : Vitalie Sîli, Diana Hîrbu . ─ Chișinău : Garomont-Studio, 2022. - 284 p.


Această ediţie conține materialele conferinţei naţionale ştiinţifico-practice „Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe”, organizată de Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” din cadrul Serviciului de Informații şi Securitate al Republicii Moldova la 14 mai 2022.

Participanții și-au axat cercetările pe un spectru larg de tematici, care au fost grupate în următoarele blocuri: 
 • abordarea multilaterală a securității naționale; 
 • dimensiunile securității naționale a Republicii Moldova: 
 • politică, economică, socială, umană, ecologică; 
 • securitatea națională a Republicii Moldova în contextul securității internaționale, precum și parametrii securității naționale a Republicii Moldova.

Actualitatea forului științific a fost remarcată de către reprezentanții instituțiilor superioare de învățământ partenere, fiind specificată necesitatea dezvoltării segmentului de securitate națională, dar și a diversificării și aprofundării studiilor consacrate diverselor aspecte ale procesului de asigurare a securității naționale și a fenomenelor inerente acesteia, în vederea identificării unor soluții optime și viabile de atingere a obiectivelor și de îndeplinire eficientă a sarcinilor de către organele securității statului.

Materialele Conferinței științifico-practice naționale „Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe” vor servi drept suport metodico-didactic pentru cercetători, studenți și masteranzii, interesați de acest subiect, dar și pentru practicienii implicați în activitatea de asigurare a securității națională, având și o semnificație teoretico-aplicativă inedită prin cercul larg de subiecte abordate și calitatea studiilor efectuate.

Cuprins :

Comunicări plenare:
 • Natalia Albu, Gheorghe Țurcanu  Forțele sistemului național de apărare: cadrul de interacțiune și mecanisme de colaborare
 • Sergiu Cușnir, Darius Liviu Popescu  Neutralitatea Republicii Moldova în contextul securității statului
 • Mihai Cernencu, Iuliana Vîrlan  Rolul diplomaţiei digitale în sistemul de securitate internaţională
 • Svetlana Cebotari, Eugeniu Iovu  Securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul războiului ruso-ucrainean
 • Mihai Drăniceru, Mihaela Badareu  Riscurile și amenințările de ordin externt în adresa securității Republicii Moldova
 • Vitalie Sîli, Vasili Beda  Modalități de cooperare a organelor centrale ale statului cu responsabilități asupra asigurării securității naționale
 • Diana Hîrbu, Diana Buzev, Marcel Bencheci  Securitatea frontalieră a Republicii Moldova în contextul mediului actual de securitate
Securitatea națională a Republicii Moldova: abordare
 • Vitalie Sîli, Igor Soroceanu  Protecţia infrastructurii critice în contextul asigurării securităţii naţionale
 • Еlеna Mărginеanu, Alеxandru Bоstan  Sеcuritatеa națiоnală în implеmеntarеa pоliticilоr dе mеdiu prinprisma drеptului administrativ glоbal
 • Maria Proca, Victor Botnariuc  Infracțiuni contra persoanei - provocare în adresa securității umane
 • Natalia Putina, Ghennadii Burdujan  Infrastructurile critice naționale - elemente indispensabile ale securităţii naţionale
 • Diana Hîrbu, Andrei Moiseev, Andrian Munteanu  Reformarea consiliului suprem de securitate: între necesitate și prerogative 
 • Victor Saca, Sergiu Buzu  Rolul procesului de negociere în raportul securitate regională – Securitate națională: cazul Republicii Moldova
 • Vladimir Borș, Sabina Butucec Impactul conflictului transnistrean asupra aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană
Dimensiunile securității naționale a Republicii Moldova
 • Tatiana Busuncian, Ion Moldovan  Importanța asigurării securității cibernetice în cadrul domeniului politic: probleme, riscuri și noi oportunități
 • Mihail Sorbala, Ion Lisnic  Securitatea cibernetică – premise și riscuri în contextul digitalizării serviciilor în sectorul public
 • Serghei Sprincean, Tudor Pașcan  Securitatea militară a Republicii Moldova în contextul amplificării riscurilor și amenințărilor de securitate în regiunea sud-est europeană
 • Andrei Fortuna, Doina Romanescu  Valorificarea energiei regenerabile ca premisă a consolidării securității energetice a Republicii Moldova
 • Mihail Sorbala, Victor Erhan  Mecanisme de garantare a securității în sectorul economic
 • Maria Proca, Cristian Munteanu  Securitatea umană în contextul conceptului dezvoltării durabile în Republica Moldova
 • Natalia Putina, Cristina Terentii  Securitatea ecologică - o condiție obligatorie pentru dezvoltarea durabilă
 • Victoria Bevziuc, Sergiu Bîlba  Dilema identității culturale în era globalizării: factori de risc asupra securității culturale
 • Mariana Iațco, Maria Ceban  Strategii electorale de asigurare a echilibrului de gen în politică
Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul securității internaționale
 • Ruslana Grosu, Eduard Carauș  Experiențe internaționale în materie de analiză a amenințărilor și riscurilor cu caracter non-militar. Cazul elveției
 • Mihai Cernencu, Alexandru Topolenco  Соnсерtul de „soft power” în discursul strategic NATO
 • Rodica Panța, Filip Cojocaru  Coperarea NATO prin sisteme de parteneriat : cazul Republica  Moldova-NATO
 • Victoria Bevziuc, Marcel Deleu  Războiul hibrid – amenințare a securității internaționale
 • Viorica Țîcu, Tatiana Bordiniuc  Covid-19: implicații pentru mediul internațional de securitate
 • Andrei Fortuna, Vlad Dimitriu  Criptomoneda ca amenințare la adresa securității regionale și naționale
 • Mihai Cernencu, Șabnam-Cristina Paknehad  Criza refugiaților din Ucraina: provocări și soluții
Parametrii securității naționale a Republicii Moldova
 • Alexandru Armeanic, Andrei Nastas  Eludarea legislaţiei fiscale cu efecte internaţionale.
 • Angela Colațchi, Loredana Petrea, Nicolae Mihailov  Securitatea Republicii Moldova în contextul războiului din Ucraina
 • Tatiana Busuncian, Tatiana Nazarciuc  Securitatea militară ca demensiune a securității naționale a Republicii Moldova
 • Angela Colațchi, Ecaterina Donoaga, Catalin Lîsîi  Securitatea națională în contextul crizei refugiaților
 • Victor Saca, Vlad Nepoliuc  Soluționarea conflictului Transnistrean din perspectiva relațiilor Republicii Moldova cu statele vecine
 • Victor Juc, Irina Boța, Renata Cozonac  Instrumente de securitate aplicabile soluționării conflictului Transnistrean: evoluție și transformare
 • Marcel Bencheci, Dumitru Boroda, Eduard Cernețchi, Alexander Kurtskhalia  Conflictele înghețate din spațiul post-sovietic: repercursiuni asupra securităţii naţionale a statelor implicate 
 • Talmaci Francisco  Aplicațiile informatice și rolul acestora în asigurarea securității naționale, ordinii publice și investigării infracțiunilor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti