Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Ianuarie 2016

339.5 / T-76    III-124573
descarcati
TORNEA, Ion. Acordul de Liber Schimb aprofundat și cuprinzător dintre RM și UE : Ghid informativ pentru producătorii agricoli / Ion Tornea . ─ Chișinău : IDIS "Viitorul", [2013]. - 31 p. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").

 Care sunt efectele şi avantajele aşteptate ale ZLSAC?

ZLSAC va deschide comerţul prin eliminarea treptată a taxelor vamale la import.Ca rezultat, importatorii din UE vor economisi 64 milioane de euro anual, iar omologii lor din Moldova, în cele din urmă (după perioadele de tranziţie pentru anumite
mărfuri), vor economisi aproximativ 83 milioane de euro la importurile din UE.

Pentru agricultură şi sectorul agroalimentar:
• Ridicarea atractivităţii produselor agricole moldoveneşti pe piaţa UE datorită eliminării taxelor UE de import, în valoare de 43 de milioane de euro la produsele agricole de bază şi 3 milioane de euro la produse agricole prelucrate.
• Oportunităţi noi de piaţă în UE şi standarde mai ridicate de producţie în Republica Moldova care vor impulsiona investiţiile, vor stimula modernizarea agriculturii şi îmbunătăţi condiţiile de muncă.
• Creşterea atractivităţii investiţionale ale sectorului agroalimentar şi a oportunităţilor de afacere în sector, fapt care va duce la creşterea nivelului de angajare în câmpul muncii;
• Modernizarea sectorului agroalimentar, inclusiv cu suportul UE (asistenţă tehnică şi financiară).


 


 37 / D-58,   I-1266111

descarcati
Dimensiunea europeană a educației artistice și culturale: Materialele Forumului Cultural Internațional, 26 februarie 2015 / red. : Gheorghe Perju, ...[et al.].; Colegiul de Muzică Ștefan Neaga . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 228 p. : fotogr.

Forumul Cultural Internațional Dimensiunea europeană a educației artistice și culturale, realizat sub patronatul Ministerului Culturii al Republicii Moldova  a avut drept scop identificarea problemelor și tendințelor vieții culturale la nivel național și transfrontalier, realizarea unui schimb de opinii între specialişti din diferite domenii ale educaţiei şi instruirii artistice din România, Ucraina şi Republica Moldova. Beneficiarii forumului sunt profesorii și managerii din instituţiile de cultură, artă, învăţământ artistic de diferite tipuri şi niveluri din zona eligibilă a proiectului. Programul evenimentului a inclus cominicări în cadrul secţiunilor: Diversitatea culturală şi interculturalitatea şi Educaţia artistică şi culturală: cunoștințe și practici

...Vectorul european pe care se mișca ţara noastră este foarte dificil din diverse considerente, ţine de specificul nostru ca neam, de conjunctura geopolitică și de alte subtilităţi care determină acest parcurs. Această opţiune europeană trebuie să ne determine viziunile noastre pentru existenţa și munca noastră de fi ecare zi. Educaţia și cultura reprezintă și garanţia că noi vom ajunge în Europa. Suntem dezbinaţi ca popor, suntem un popor care știe să se certe mai mult decât să se împace. Știm să ne supărăm, dar nu înţelegem că în fi ecare om poţi descoperi mai mult bun decât rău. Ce ne poate ajuta să depășim acest handicap naţional? Ce ne poate ajuta să găsim o idee naţională care ne-ar uni? Cultura, manifestările de o frumoasă trăire spirituală care adună în jurul lor popoare de diverse limbi, opţiuni religioase istorii și facturi în contextul mondial. Cultura și arta rămân principalele elemente imuabile care ne păstrează identitatea în marea familie europeană.....Tema Forumului nu este stabilită în mod întâmplător, prin urmare, atestăm dorinţa de a ne conjuga eforturile în vederea racordării sistemului educațional prin artă și cultură la standardeleeuropene. Acest demers vine din recunoașterea la nivel european și global a rolului incontestabil al educaţiei artistice în formarea aptitudinilor și competenţelor tinerilor pentru viaţă în secolul XXI....
Monica BABUC,ministrul Culturii al Republicii Moldova

Recomandările Forumului se vor regăsi în Ghidul educațional transfrontalier Promovarea valorilor tradiționale prin cultură și artă.  (37 / P-93, I-1266109      localizare - Arta plastică , BNRM , corp 2 )

Printre așteptările organizatorilor sunt conjugarea eforturilor în vederea racordării sistemului de educație și instruire artistică la standardele de calitate europenedescarcati
 
339.5 /A-18 , IV-45518


PROHNIŢCHI, Valeriu Acordul de Liber Schimb între Republica Moldova şi Uniunea Europeană : Fezabilitatea, perspectivele şi impactul potenţial / Expert Grup Centru Analitic Independent; Valeriu Prohniţchi (coord.), Ana Popa, Alex Oprunenco [et al] . ─ Chişinău : Bons Offices, 2009. - 100 p. : fig., tab. Bibliogr. Bibliogr. : p. 99-100

ISBN: 978-9975-80-084-6

Scopul acestui studiu este de a evalua potenţialul impact economic al unui acord de liber schimb între Moldova şi UE. Evident, impactul economic al unui astfel de acord asupra UE va fi nesemnifi cativ în orice caz, iar autorii au analizat în principal consecinţele economice pentru economia Moldovei.  

Vezi de asemenea
Publicaţii UE-RM (2006-2015)/ Expert - Grup  


                       

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti