Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi (III)


M.7/2010 GH
Ghid privind sistemul de asistenţă juridică garantată de stat / Victor Zaharia, Lilian Darii, Igor Ciobanu [et al.]; resp. ed.: Leonid Antohi. – Ch.: „Bons Offices”SRL, 2010. – 240 p. – ISBN 978-9975-80-326-7.

Asigurea accesului liber la justiţie constituie un principiu de bază al statului de drept şi o condiţie obligatorie ce rezultă din actete internaţionale la care Republica Moldova este parte. Cu toate că se întreprind anumite măsuri pentru îmbunătăţirea accesului la justiţie, procedurile judiciare rămân destul de complicate, examinarea cauzelor durează prea mult, avocaţii nu întotdeauna îşi îndeplinesc misiunea conştiincios, iar justiţiabilii dau dovadă de naîncredere în sistemul judiciar, datorită unor experienţe individuale neplăcute etc.

Acest ghid este elaborat prin eforturile conjugate ale membrilor Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, Oficiul Teritorial Chişinău, Baroului Avocaţilor din Republica Moldova, Biroului Asociat de Avocaţi „Avocaţii Publici”, în parteneriat cu Programul Comun al Comisiei Europene şi Consiliului Europei privind sporirea independenţei, transparenţei şi eficienţei justiţiei în Republica Moldova. Ghidul este destinat în mod special avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, dar şi altor potenţiali prestatori de asistenţă juridică, având menirea de a aduce mai multă claritate în privind managementului şi procedurilor utilizate în cadrul sistemului de asistenţă juridică garantată de stat.

*     *     *
M.7/2010 GH

Marian, Ana. Ghid cu privire la cooperarea juridică internaţională = Handbook of international legal cooperation / Ana Marian, Alexandru Molcean, Diana Scobioală-Sîrcu; Min. Justiţiei al Rep. Moldova. – Ch.: „Bons Offices” SRL, 2010. – 220 p. – ISBN 978-9975-80-306-9.

În starea actuală de dezvoltare a societăţii contemporane colaborarea internaţională în diverse domenii între statele suverane şi egale în drepturi devine o realitate incontestabilă, impusă de necesităţi obiective.

Acest ghid este conceput în ideea elucidării procedurii derulării cooperării internaţionale pentru acordarea asistenţei juridice internaţionale, tratată în accepţiune largă, care include atât aspecte civile de cooperare, cât şi penale.

La elaborarea ghidului s-a ţinut cont de cele mai solicitate segmente ale cooperării, integrate în două mari compartimente: aspecte civile – care cuprind actele de procedură, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti, actele de stare civilă, materia succesorală, obţinerea pensiei alimentare şi încuviinţarea adopţiei; şi penale – actele de procedură, transferul persoanelor condamnate, extrădarea, transferul de proceduri penale, recunoaşterea şi executarea hotărârilor penale străine.
*     *      *
E.6/2010 GH
Millar, Gavin Q.C. Ghid privind libertatea de exprimare: pentru judecători şi jurnalişti din Rep. Moldova / Gavin Millar Q.C.; au contribuit: Diana Scobioală-Sârcu; trad. din lb. engl.: Elena Balan. – Ch.: „Bons Offices” SRL, 2010. – 208 p. – ISBN 978-9975-80-312-0.

Acest ghid urmăreşte scopul de a explica modul în care libertatea de exprimare este protejată de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, precum şi rolul important al autorităţilor judiciare naţionale în asigurarea acestei protecţii. Publicaţia cuprinde explicaţii la sistemul Convenţii, expune teoria libertăţii de exprimare şi principiile elaborate de CEDO în temeiul articolului 10. De asemenea, cuprinde studii de caz şi hotărâri ale CEDO în cauzele contra Moldovei.

Ghidul a fost tradus, adaptat şi publicat în cadrul Programului Comun al Comisiei Europene şi Consiliului Europei privind sporirea independenţei, transparenţei şi eficienţei justiţiei în Republica Moldova. Scopul acestui program este de a consolida sistemul judiciar şi de a garanta tuturor cetăţenilor acces liber la justiţie, în conformitate cu rigorile statului de drept şi respectând valorile europene şi standardele democratice comune.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti