Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi - Mecanisme europene de protecţie a drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării


342.7 / P - 34  I-1278376
PAVLENCU, Mariana. Protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării  / Mariana Pavlencu; Redactor : Gheorghe Chiriţă . ─ Chișinău : CEP USM, 2017 . - 117 p.
Antetitlu : Academia "Ştefan cel Mare" a MAI al Republicii Moldova
Bibliogr. : p. 68-81. - Referinţe bibliogr. în notele de subsol
ISBN: 978-9975-71-953-7

 Cartea oferă o abordare de ansamblu a celor mai importante instrumente şi mecanisme cu atribuţii în domeniul protecţiei juridice a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării atît la nivel internaţional, cît şi la nivel european, stabilindu-se că la acest nivel drepturile şi libertăţile persoanelor cu dizabilităţi sunt protejate prin două categorii de norme: de normele cuprinse în instrumentele universale de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; Pactul internaţional cu privire la drepturile economice sociale şi culturale; Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice; CEaDO etc.) şi de norme speciale din a doua categorie fac parte normele speciale de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, cuprinse atît în instrumente universale cît, şi în instrumente de specialitate (Declaraţia privind drepturile persoanelor cu retard mintal (1971), Declaraţia drepturilor persoanelor cu handicap (1975), Declaratia privind drepturile persoanelor cu deficienţe de auz şi de vedere (1979), Programul Mondial de Acţiune privind Persoanele cu Handicap (1982), Regulile standard privind egalizarea de şanse pentru persoanele cu handicap (1993) şi Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi din 2006.).

La nivel european,


protecţia şi promovarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi în mare parte este asigurată prin prestaţia a două organisme: Uniunea Europeană şi Consiliul Europei, atît prin intermediul mecanismelor proprii, cît şi prin mecanismele create de instrumentele de protecţie şi garantare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului sau destinate protecţiei şi promovării persoanelor cu dizabilităţi.

Vezi 

Pavlencu Marian.. Protecţia juridică a persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării : Cazul Republicii Moldova):Teză de doctor în drept. - Ch., 2016. - 205 p. [Accesat la 19.03.2018]
Disponibil: www.cnaa.md/files/theses/2016/50285/mariana_pavlencu_thesis.pdfUn comentariu:

Cautare in

Traduceti