Faceți căutări pe acest blog

UE: e -publicaţii : Analiza anuală privind ocuparea forței de muncă și situația socială în Europa

descarcati
Ocuparea forței de muncă și situația socială în Europa=Employment and Social Developmentsin Europe 2014. - 2015 -  328 p.

Aceasta este cea de-a patra ediție a Analizei anuale privind ocuparea forței de muncă și situația socială în Europa, document prin care Comisia oferă un raport privind cele mai recente tendințe legate de ocuparea forței de muncă și situația socială și analizează viitoarele provocări și posibilele răspunsuri în ceea ce privește politicile. Această analiză permite, de asemenea, Comisiei să își îndeplinească obligația înscrisă în tratat de a prezenta rapoarte privind situația socială în UE.

Analiza anuală privind ocuparea forței de muncă și situația socială în Europa este rezultatul unui studiu analitic pertinent al serviciilor Comisiei, bazat pe cele mai recente date și lucrări de specialitate disponibile. Principalele sale concluzii stau la baza inițiativelor Comisiei în domeniul ocupării forței de muncă și al politicii sociale.
 


Analiza anuală privind ocuparea forței de muncă și situația socială subliniază factorii-cheie care stau la baza rezilienței în fața crizei

Țările care oferă locuri de muncă de calitate și măsuri eficiente de protecție socială și care investesc în capitalul uman s-au dovedit a fi mai reziliente în fața crizei economice. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale Analizei privind ocuparea forței de muncă și situația socială în Europa, ediția 2014, care a analizat consecințele recesiunii. Documentul subliniază, de asemenea, necesitatea de a investi în dobândirea și menținerea de către lucrători a unor competențe adecvate care să le sporească productivitatea, precum și dificultatea de a restabili convergența între statele membre.

Analiza a examinat învățămintele desprinse în urma recesiunii și a constatat că impactul negativ al acesteia asupra ocupării forței de muncă și asupra veniturilor a fost mai mic în țările cu piețe ale muncii mai deschise și mai puțin fragmentate și care au investit mai mult în învățarea pe tot parcursul vieții. În aceste țări, indemnizațiile de șomaj sunt oferite unui număr mare de șomeri, sunt însoțite de măsuri de activare și țin cont de ciclurile economice.
  
Analiza constată că o serie de state membre se îndreaptă în mod treptat către un model de investiții sociale care promovează potențialul cetățenilor de-a lungul întregii lor vieți și care sprijină o participare mai largă pe piața muncii. Reformele din trecut care au vizat sporirea ocupării forței de muncă în rândul femeilor și al lucrătorilor mai în vârstă au permis menținerea ratelor de activitate în Europa. Acest lucru confirmă necesitatea de a continua reformele pieței muncii și modernizarea sistemului de protecție socială.

  • Îmbunătățirea competențelor în vederea obținerii unor locuri de muncă mai bune
  •  Restabilirea convergenței
Pentru informații suplimentare
  • UE: e-publicatii - Situația socială și a ocupării forței de muncă în Europa 2012
  •  Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale =Employment and social affairs Promoting jobs, inclusion and social policy as an investment - Luxemburg, 2013/ 2014 . - 16 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti